Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Купи е-винетка бързо и лесно.

Всички видове превозни средства

Бързо и лесно - избираш и плащаш

Навсякъде, по всяко време

Видове винетки и цени

Цени на винетки за пътни превозни средства, предназначени за превозване на пътници и товари, с допустима максимална маса до 3.5 тона.

Уикенд Седмична Месечна Тримесечна Годишна
9.00 лв. 13.00 лв. 27.00 лв. 48.00 лв. 87.00 лв.

Как да купя винетка?


1.

Посети нашата платформа за онлайн покупка на винетки тук.

2.

Въведи данните на своето превозно средство.

3.

Плати онлайн, изчакай потвърждение по SMS или email, и си готов.

1.

Инсталирай приложението Yettel и избери Е-винетка от секция Услуги.

2.

Въведи данните на своето превозно средство.

3.

Плати онлайн, изчакай потвърждение по SMS или email, и си готов.

1.

Отиди до най-удобния за теб магазин

2.

Подай данните за превозното средство на обслужващия те служител.

3.

Плати и си готов.


За Бизнес клиенти

Предлагаме:

 • Закупуване на винетка
 • Активиране на голям брой винетки за автопарка
 • Напомняне чрез смс и имейл преди изтичане срока на винетката

br-ev-img.png

Бизнес клиентите могат да си закупят винетки от Yettel по всички описани по-горе начини.

За активация на по-голям брой винетки за вашия бизнес, се свържете с вашия търговски представител.

УСЛОВИЯ

Допълнителна информация:

 • Покупката на електронна винетка е възможна до 30 дни преди активацията.
 • Уикенд винетката е валидна за един уикенд от избраната дата на валидност. Валидността ѝ започва от 12:00 ч. в петък и изтича в 23:59 ч. в неделя същата седмица.
 • Електронните винетки (седмична, месечна, тримесечна и годишна) се активират в 00:00 часа на съответната избрана дата, с изключение на тези, които са активирани в момента на покупката им.
 • Електронните винетки (уикенд, седмична, месечна, тримесечна и годишна) влизат в сила от момента на получаване на потвърдителен SMS – разписка за успешна активация.
 • При грешно въведен регистрационен номер Yettel не носи отговорност и сумата не може да бъде възстановена.

Важно!

 • Електронната винетка се издава за дадено превозно средство и се заплаща след деклариране на регистрационния му номер.
 • Собственикът, ползвателят и/или третото лице – купувач носят отговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса. В този случай се счита, че за съответното пътно превозно средство не е заплатена дължимата винетна такса след като информацията вече е подадена с неправилно декларирани данни. Корекцията на данни може да бъде извършена чрез подаване на (ЗАЯВЛЕНИЕ) за промяна на допусната техническа грешка при деклариране на данни, относно регистрационния номер, държавата, в която е регистрирано, или категорията на пътното превозно средство по реда на чл. 10а, ал. 3б от Закона за пътищата към Агенция „Пътна инфраструктура“.
 • В случаите, при които е допуснато два или повече пъти заплащане на винетна такса за едно и също пътно превозно средство, както и в случаите, при които е заплатена винетна такса, но Електронната винетка не е активирана, Клиентът има право да потърси възстановяване на платената сума, чрез подаване на (ЗАЯВЛЕНИЕ) към Агенция „Пътна инфраструктура“ за възстановяване на недължимо внесени такси по чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата. ТУК можете да откриете процедурата.
 • Началната дата от която започва да тече периодът на валидност на електронна винетка,не може да бъде по-късно от 30 дни, считано от датата на закупуването ѝ .
 • „Автомобилите от Категория 1 и 2 - тежкотоварни автомобили, не закупуват електронни винетки след въвеждането на системата за заплащане на такси за изминато разстояние - тол такси.“
 • Клиенти закупили е-винетка, притежаващи български мобилен номер и/или имейл ще получават уведомление за предстоящо изтичане на срока на валидност на закупени чрез Yettel електронни винетки.
  • Закупили седмична електронна винетка – Ще получат уведомление 2 дни преди изтичане на срока на електронната винетка.
  • Закупили месечна електронна винетка – Ще получат уведомление 2 дни преди изтичане на срока на електронната винетка.
  • Закупили тримесечна електронна винетка – Ще получат уведомление 7 дни преди изтичане на срока на електронната винетка.
  • Закупили годишна електронна винетка:
   • Първо уведомление - 14 дни преди изтичане на срока и
   • Второ уведомление 2 дни преди изтичане на срока на електронната винетка.
   • Ако клиентът е предоставил български телефонен номер и имейл адрес, ще получи 2 уведомления.

Yettel България е официален търговски представител на „Диджитол Смарт Инфраструктура“ АД.
ДСИ АД e вписан в Регистъра на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и сключен договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Какво е електронна винетка? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това е електронен документ (по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЕДЕУУ - Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги). Той удостоверява заплащането на винетна такса за ползване на платената пътна мрежа в Република България за определен период от време.

Как мога да закупя електронна винетка? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Yettel ти дава възможност да купиш електронна винетка лесно, бързо и сигурно по 3 начина:

Мога ли да купя електронна винетка в магазин на Yettel и тя да се отрази във фактурата ми в края на месеца? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Не, не може. На този етап не предлагаме вариант, чрез който заплащането за електронна винетка да бъде част от фактурата.

Какво се случва, ако съм въвел грешно данните си? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Корекцията на данни може да бъде извършена чрез подаване на (ЗАЯВЛЕНИЕ) за промяна на допусната техническа грешка към Агенция „Пътна инфраструктура“. Такава корекция може да бъде извършена ако грешката е свързана с данни относно регистрационния номер, държавата, в която е регистрирано, или категорията на пътното превозно средство.

Ще получа ли платежен документ при закупуване на електронна винетка от Yettel? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Да, платежният документ е „Разписка за електронна винетка“ и ще ти бъде изпратена на посочения от теб e-mail. Тя съдържа въведените от теб данни - регистрационен номер на автомобила, срок на валидност, начална дата на валидност, ID номер на винетката, категория на автомобила и емисионен клас (само за тежкотоварни автомобили над 3.5т и автобуси).

Мога ли да проверя срока на валидност на електронната ми винеткa? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Можеш да провериш срока на валидност тук: https://web.bgtoll.bg/TollProduct

Мога ли да закупя електронна винетка, която да е валидна от днес? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Да. Винетката ти ще бъде валидна от момента на заплащане и получаване на PDF разписка (като потвърждение за успешно извършена покупка) на посочения от теб e-mail адрес.

Мога ли да откажа покупката на електронна винетка след заплащането ѝ? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Не, това е невъзможно. При извършване на плащането винетката се активира и след това не може да бъде отказана/деактивирана.

При проверка от страна на пътните контролните органи, трябва ли да представя доказателство/документ, че съм закупил електронна винетка? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Не. Контролът за наличие на валидна винетка се извършва със стационарни и мобилни камери, които засичат регистрационните номера.

За кои пътни превозни средства е необходимо да бъде закупена електронна винетка? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Електронна винетка трябва на категории пътни превозни средства (ППС), които използват платената пътна мрежа.

 • ППС Кат. 3 леки, лекотоварни автомобили с технически допустима максимална маса до 3.5 тона

 • ППС Кат. 3 ремаркета и каравани, предназначени за теглене

*Мотоциклетите, мотоциклетите с кош, триколките и ATV не заплащат винетни такси.

Колко по-рано мога да купя електронна винетка? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

При покупка на винетка можете да изберете датата, на която винетката да влезе в сила. Тази дата трябва да е в рамките на следващите 30 дни.

Мога ли да получа фактура с начислено ДДС, ако закупя електронна винетка за МПС, собственост на юридическо лице? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Не, не може. Винетната такса е държавна такса и върху заплатените суми не се начислява ДДС.

Ще получа ли уведомление при изтичане на срока на закупената винетка? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Да. Клиенти закупили електронна винетка през Yettel и притежаващи български мобилен номер и/или имейл ще получат уведомление при изтичане на срока на закупената винетка. Сроковете са както следва:

 • Седмична електронна винетка – уведомление 2 дни преди изтичане на нейният срок.

 • Месечна електронна винетка – уведомление 2 дни преди изтичане на нейният срок.

 • Тримесечна електронна винетка – уведомление 7 дни преди изтичане на нейният срок.

 • Годишна електронна винетка:

 1. Първо уведомление – 14 дни преди изтичане на нейният срок и

 2. Второ уведомление – 2 дни преди изтичане на нейният срок. При предоставяне на български телефонен номер и имейл, клиентът ще получи 2 уведомления.

Колко струват различните типове винетки: yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Цени до 1 януари 2023 г.

 • Уикенд винетка – 10.00 лв.

 • Седмична винетка – 15.00 лв.

 • Месечна винетка – 30.00 лв.

 • Тримесечна винетка – 54.00 лв.

 • Годишна винетка – 97.00 лв.

Цени от 1 януари 2023 г.

 • Уикенд винетка – 9.00 лв.

 • Седмична винетка – 13.00 лв.

 • Месечна винетка – 27.00 лв.

 • Тримесечна винетка – 48.00 лв.

 • Годишна винетка – 87.00 лв.

Летен Петък с Yettel

Свали приложението за достъп до всички услуги

-
-