Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

The content was last modified on Jan 16, 2024, 9:00:11 AM
The content was last modified on Apr 19, 2024, 2:20:53 PM

В какво вярваме?

В Yettel вярваме, че технологиите не само правят ежедневието ни по-лесно, а ни помагат да променяме света. В центъра на нашата мисия е стремежът ни към баланс във всеки един аспект от живота. За целта въвеждаме устойчиви политики, мерки и цели, които следват нашата Стратегия за устойчиво развитие. Тя се фокусира върху четири ключови области.

Какво искаме да постигнем?

Намаляваме отпечатъка ни върху околната среда

Научи повече

Поставяме хората в центъра на всичко, което правим

Научи повече

Развиваме технологии, които подпомагат устойчивото бъдеще

Научи повече

Управление, основано на почтеност и прозрачност

Научи повече
Основни акценти на стратегията за устойчивост 2028 г.:
 
Намаляваме отпечатъка върху околната среда:
Намаляване на въглеродните емисии на Yettel* в обхват 1, 2, 3
Фокусиране върху устройствата за събиране и рециклиране – събиране на поне 127 000 килограма електронни отпадъци до 2028 г.
Намаляване с 40% на отпадъците от опаковки, генерирани за транспортиране като част от оперативните дейности.
Поставяне на хората в центъра на всичко, което компанията прави:
Възможности за развитие, изграждане на равнопоставена и мотивираща работна среда за всички служители
Жените да заемат 40% от технологичните роли в компанията до 2028 г.
Всички служители да посветят общо минимум 1000 работни часа всяка година на доброволчески инициативи, допринасящи за екологични каузи.
Достигане до 2 500 000 души годишно чрез кампании, които повишават осведомеността по темите за устойчиво развитие.
Развитие на технологии, които подпомагат устойчивото бъдеще:
5G свързаност, която да е достъпна за най-малко 85% от българското население до 2026 г., със скорост на връзка над 1 Gbps в градските райони (с население над 30 000 души).
По едно ново технологично решение всяка година в подкрепа на устойчивото развитие на бизнеса и обществото в България.
Ангажимент за онлайн безопасност и дигитални умения – всяка година 40 000 деца да бъдат информирани за своята онлайн безопасност, а 10 000 души да подобрят дигиталните си умения.
Защитени лични данни и повишена устойчивост на мрежите срещу кибератаки.
Управление, основано на почтеност и прозрачност
Обучение на 100% от висшето ръководство и 50% от служителите до края на 2023 г. по темите за устойчивото бизнес развитие.
Разработване на подробен план за ангажиране на доставчиците с целите на устойчивото развитие до края на 2024 г. Основни акценти на стратегията за устойчивост 2028 г.:
 
Намаляваме отпечатъка върху околната среда:
Намаляване на въглеродните емисии на Yettel* в обхват 1, 2, 3
Фокусиране върху устройствата за събиране и рециклиране – събиране на поне 127 000 килограма електронни отпадъци до 2028 г.
Намаляване с 40% на отпадъците от опаковки, генерирани за транспортиране като част от оперативните дейности.
Поставяне на хората в центъра на всичко, което компанията прави:
Възможности за развитие, изграждане на равнопоставена и мотивираща работна среда за всички служители
Жените да заемат 40% от технологичните роли в компанията до 2028 г.
Всички служители да посветят общо минимум 1000 работни часа всяка година на доброволчески инициативи, допринасящи за екологични каузи.
Достигане до 2 500 000 души годишно чрез кампании, които повишават осведомеността по темите за устойчиво развитие.
Развитие на технологии, които подпомагат устойчивото бъдеще:
5G свързаност, която да е достъпна за най-малко 85% от българското население до 2026 г., със скорост на връзка над 1 Gbps в градските райони (с население над 30 000 души).
По едно ново технологично решение всяка година в подкрепа на устойчивото развитие на бизнеса и обществото в България.
Ангажимент за онлайн безопасност и дигитални умения – всяка година 40 000 деца да бъдат информирани за своята онлайн безопасност, а 10 000 души да подобрят дигиталните си умения.
Защитени лични данни и повишена устойчивост на мрежите срещу кибератаки.
Управление, основано на почтеност и прозрачност
Обучение на 100% от висшето ръководство и 50% от служителите до края на 2023 г. по темите за устойчивото бизнес развитие.
Разработване на подробен план за ангажиране на доставчиците с целите на устойчивото развитие до края на 2024 г.

Основни акценти на стратегията за устойчивост 2028 г.

Архив

Стратегията за устойчиво развитие на Yettel подкрепя Целите на ООН за устойчиво развитие