Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

The content was last modified on Nov 10, 2023, 2:12:07 PM
The content was last modified on Nov 10, 2023, 2:39:43 PM
The content was last modified on Jun 6, 2024, 1:35:03 PM

Намаляваме отпечатъка ни върху околната среда

Първите стъпки във всяко начинание са трудни, но ние имаме ясна посока и цел, които ще имат позитивно въздействие не само за нас, но и за бъдещите поколения. За да намалим отпечатъка на компанията върху околната среда, в следващите няколко години ще се фокусираме върху намаляване на нашия въглероден отпечатък, както и правилното управление на ресурсите и отпадъците от дейностите ни.

Нашите дългосрочни цели:

127 000 кг.

електронни отпадъци да не попаднат на сметището до 2028г.

40%

по-малко отпадъци от опаковки, генерирани от собствените ни дейности

CO2 емисии

намаляване на нашия въглероден отпечатък в обхват 1, 2 и 3 до 2050 г.

Какво постигнахме през 2022-2023 г:

Подписахме 10-годишен договор за доставка на енергия от възобновяеми източници с ,Електрохолд Трейдинг”

През 2022г. успяхме да предотвратим попадането на 20,3 тона електронен отпадък на сметищата

Благодарение на кампания ,,Рециклирай и спести” събрахме 3 пъти повече устройства в сравнение с 2021 г.

Гаранцията за закупени от нас устройства е вече 3 години, с което удължаваме живота им

Продължаваме да работим по целите чрез:

Програма за намаляване на емисиите

В момента PPF Telecom Group, заедно с Yettel България, подготвя цялостна програма за намаляване на емисиите от парникови газове, която трябва да бъде финализирана до август 2024 г.

Мрежата на Yettel вече е зелена

Основната част от потреблението на Yettel и CETIN се осигурява от 123 MW фотоволтаична централа, благодарение на 10-годишния договор с "Електрохолд Трейдинг" за доставка на електроенергия от възобновяеми източници. Научи повече

Подкрепяме кръговата икономика

Събиране, ремонтиране, повторно използване или рециклиране на електронните отпадъци, генерирани от дейността на компанията. Ангажиране на нашите клиенти в процеса с програми като "Рециклирай и спести". Научи повече

Устойчиви практики при опаковане

Намаляване на опаковките, използвани за по-безопасното транспортиране на предлаганите от нас продукти. В допълнение ще работим и с нашите доставчици, за да можем заедно да развием по-устойчиви практики при опаковане.

Образователни кампании

Малките стъпки, повторени от много хора, носят големи промени и помагат за опазването на околната среда. Виж кратките видеа от ,,Зелената емисия”, в които ще откриеш полезни съвети за лесни действия, които не изискват огромни усилия, но могат да бъдат от огромна полза за природата.

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 или Сертификатът за Система за управление на околна среда е доказателство за успеха на дългосрочната ни стратегия за устойчиво развитие. Той гарантира нашата ефективност при измерването, контролирането и непрекъснатото намаляване на вредното въздействие върху околната среда от всички аспекти на дейностите ни.

Виж Сертификата > Виж нашата Политика по околна среда >

Стратегията за устойчиво развитие на Yettel подкрепя Целите на ООН за устойчиво развитие