Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Начало
  • Ustoychivo Razvitie
  • Управление Основано На Почтеност И Прозрачност Yettel Намери Баланса Си
Subtract.png

Управление, основано на почтеност и прозрачност

Първата стъпка към постигане на поставените цели е запознаване на нашите служители и партньори със Стратегията ни за устойчиво развитие.

Нашите дългосрочни цели:

До края на 2023 г.

100% от ръководството на компанията и 50% от
служителите ще преминат обучения на тема
устойчиво развитие

До края на 2024 г.

ще изготвим детайлен план за ангажиране на
доставчиците по темата за устойчиво
развитие

Продължаваме да работим по целите чрез:

Ангажираност на служителите (Employee engagement)

Ангажираност на служителите

Полагаме непрекъсните усилия да запознаем и ангажираме служители си с темата за устойчивия начин на живот, както и нашите ключови заинтересовани страни да бъдат своевременно информирани за напредъка, който постигаме.

Ангажираност на доставчиците (Supplier engagement)

Ангажираност на доставчиците

Разработваме детайлен план за ангажиране на доставчиците в процеса, чрез който ще съгласуваме ценностите си по отношение на изменението на климата, околната среда, етиката, здравето и безопасността и управлението на продуктите.

Стратегията за устойчиво развитие на Yettel подкрепя Целите на ООН за устойчиво развитие