Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Начало
  • Ustoychivo Razvitie
  • Управление Основано На Почтеност И Прозрачност Yettel Намери Баланса Си
The content was last modified on Dec 8, 2023, 10:30:18 AM
The content was last modified on Jan 30, 2024, 4:23:14 PM

Управление, основано на почтеност и прозрачност

Първата стъпка към постигане на поставените цели е запознаване на нашите служители и партньори със Стратегията ни за устойчиво развитие.

Нашите дългосрочни цели:

До края на 2023 г.

100% от ръководството на компанията и 50% от служителите ще преминат обучения на тема устойчиво развитие

До края на 2024 г.

ще изготвим детайлен план за ангажиране на доставчиците по темата за устойчиво развитие

Какво постигнахме през 2022-2023 г:

През специална ESG Академия, проведена съвместно със Стопански факултет към СУ "Св. Климент Охридски", преминаха 26 колеги, имащи ключова роля за осъществаването на нашата стратегия за устойчиво развитие.

82% от висшия мениджмънт на компанията премина специализирано обучение за основите и добрите практики в програмите за устойчиво развитие.

Продължаваме да работим по целите чрез:

Ангажираност на служителите

Полагаме непрекъсните усилия да запознаем и ангажираме служители си с темата за устойчивия начин на живот, както и нашите ключови заинтересовани страни да бъдат своевременно информирани за напредъка, който постигаме.

Ангажираност на доставчиците

Разработваме детайлен план за ангажиране на доставчиците в процеса, чрез който ще съгласуваме ценностите си по отношение на изменението на климата, околната среда, етиката, здравето и безопасността и управлението на продуктите.

Стратегията за устойчиво развитие на Yettel подкрепя Целите на ООН за устойчиво развитие