Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Въведение

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за Yettel. Затова за нас е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация.

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на Yettel, но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги и стоки (напр. мобилни телефони, таблети, аксесоари и др.), защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Yettel.

Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които Yettel събира и обработва във връзка с предоставяните от компанията продукти и услуги. Тя не се прилага, когато потребителите посещават уеб-сайтове на Yettel или използват мобилни приложения на Yettel. В такива случаи събирането и обработването на лични данни ще се извършва съгласно политиката за личните данни (и/или политиката за бисквитките) за съответния уеб-сайт или приложение.

С цел по-голяма яснота и за удобство на потребителите, на много места в тази Политика за личните данни са посочени примери, които илюстрират защо и/или как Yettel обработва личните данни на потребителите. Тези примери не са част от тази Политика за личните данни и не са изчерпателни.