Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Какви данни обработваме

Вие сте тук

Това са обръщение (т.е. г-н, г-жа или г-ца), име и фамилия, мобилен номер, клиентски номер, email адрес, срок на договор (ако е приложимо), -. Потребителят може да въведе и допълнителни данни, които включват: презиме, пол, дата на раждане, занимание, населено място, пощенски код, адрес по местоживеене и адрес за кореспонденция.

Това са данни за наличния баланс (кредит) на предплатена карта, за срока на неговата валидност, както и за срока на валидност на предплатената карта.