Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни за уеб портала Yettel

Вие сте тук

Означава официалния уеб портал на „Йеттел България“ ЕАД, достъпен на www.my.yettel.bg.

Йеттел България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6.

В настоящата Политика за поверителност, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Йеттел България“ ЕАД.

Потребител на електронни съобщителни услуги на Yettel, който ползва портала Yettel.

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика за поверителност, са: данни за регистрация в портала Yettel; данни за потребителя; данни за заявките; данни за сметките; данни за кредита; данни за текущото потребление; данни за плащанията; данни за ползването на портала Yettel; данни за устройството;