Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Колко време съхраняваме личните данни на участниците

Вие сте тук

Yettel съхранява личните данни на Участниците толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството (напр. съгласно данъчното и счетоводното законодателство е предвиден 11-годишен срок за съхранение на счетоводни документи (служебна бележка, фактури и др.).

След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако:
са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния Участник, която следва да бъде разгледана от Yettel; или
съответният Участник е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея;

Yettel полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за Участниците се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

There is currently no content classified with this term.