Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

The content was last modified on Apr 11, 2024, 10:53:15 AM

Допълнителни пакети за зона Балкани и Турция

Важи за: Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора.

Защо е удобен?

 • Вече няма нужда да си спираш интернета в роуминг
 • Оставаш свързан със света всеки ден на цената на един сладолед
 • Имаш пълен контрол над сметката си - ти избираш кога и колко МВ ползваш
Roam&Surf Balkans & Turkey Daily S
400 МВ
Валидност: Автоматично подновяване на 24 часа
5,99 лв.
Активирай
Roam&Surf Balkans & Turkey Daily М
1000 МВ
Валидност: Автоматично подновяване на 24 часа
11,99 лв.
Активирай

Как работи?

Активираш го по всяко време, дори докато си още в България – без предварително таксуване!

Пакетът се таксува и валидността му започва да тече при първата регистрация в роуминг мрежа в зона Балкани и Турция.

Пакетът се подновява автоматично на всеки 24 часа, докато си на територията на зоната.

Защитава те от несъзнателен трафик в роуминг - в страни извън зона ЕС, ти нямаш първоначален достъп до мобилен интернет, докато не закупиш допълнителен пакет или не избереш да ползваш услугата на стандартни роуминг цени.

Активиране на допълнителен пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily

 • С подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Yettel
 • В приложението Yettel – избери желания пакет за роуминг от Услуги/Роуминг услуги/Роуминг пакети и натисни бутона Активирай
 • С SMS на номер 12110 с текст BTS за пакет S и BTM за пакет М (в България изпращането на SMS е безплатно, в чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг)
 • на lp.yettel.bg, като трафикът към тази страница е безплатен в България и в роуминг.
 • С безплатно набиране на *123#, опция 6/2/2
 • През уеб портала Yettel на адрес my.yettel.bg.

Интернет трафикът в България и роуминг към приложението Yettel и към lp.yettel.bg е безплатен, а трафикът до уеб портала my.yettel.bg се таксува според условията на плана ти.

Деактивиране на допълнителен пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily

С деактивирането на допълнителен пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, ти се съгласяваш да преминеш към тарифиране на мобилния интернет в роуминг по стандартни роуминг цени

В случай че вече имаш закупени роуминг пакети от вида Roam&Surf, те ще бъдат деактивирани и оставащите MB от тях няма да могат да се използват.

Тарифирането на мобилен интернет в роуминг по стандартни цени ще остане в сила и при следващото ти пътуване извън България.

Можеш да деактивираш пакета и да преминеш на стандартни роуминг цени по един от следните начини:

 • С подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Yettel
 • В приложението Yettel – от меню Услуги/Роуминг услуги/Роуминг пакети избери опция Преминаване на стандартни роуминг цени
 • На lp.yettel.bg, избери опция Преминаване на стандартни роуминг цени (като трафикът към тази страница е безплатен в България и в роуминг)
 • С безплатно набиране на *123#, опция 6/5 Стандартни роуминг цени
 • С изпращане на SMS към номер 12116 с текст „STOP” (в България изпращането на SMS е безплатно, в чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг).

Интернет трафикът в България и роуминг към приложението Yettel и към lp.yettel.bg е безплатен. 

При таксуване по стандартни роуминг цени се прилага лимитът за мобилен интернет в роуминг.

Условия на пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily

 • Допълнителният пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily е валиден само на територията на Зона Балкани и Турция.
 • Пакетът не е валиден и не се таксува, когато си в роуминг в държави извън зона Балкани и Турция.
 • Пакетът може да се заяви още в България – без предварително таксуване. Заявявайки пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, ти се съгласяваш да ползваш услугата при всяко посещение в зона Балкани и Турция занапред, докато не преминеш на стандартни роуминг цени.
 • Пакетът се активира и таксува автоматично при излизане в роуминг в зона Балкани и Турция и се подновява на всеки 24 часа, докато пребиваваш на територията й.
  • Пример: На 01.01., докато си в България, заявяваш пакет S без да бъдеш таксуван. На 02.01., влизаш в Турция в 10 ч. Автоматично получаваш 400 МВ и си таксуван 5.99 лв. На 03.01. в 10 ч., ако все още си в Турция или друга страна от зона Балкани и Турция, отново ще получиш 400 МВ и ще бъдеш таксуван 5.99 лв. Подновяването продължава, докато не напуснеш зоната или не преминеш на стандартни роуминг цени.
 • При следващо посещение в зоната пакетът ще се активира автоматично на всеки 24 часа, освен ако междувременно не си преминал на тарифиране на стандартни роуминг цени.
 • При изразходване на 80% и 100 % от предоставените MB ще получиш известие.
 • Неизразходваните MB от избрания допълнителен пакет за даден 24-часов период на валидност не се прехвърлят за ползване в следващ такъв.
  • Пример: На 02.01. влизаш в Турция в 10 ч. Автоматично получаваш 400 МВ и си таксуван 5.99 лв. Валидността на МВ-ите е 24 часа. Ако на 03.01. към 10 ч. ти си изразходвал 300 МB от пакета, останалите 100МВ се губят. В същия момент, ти получаваш нов пакет от 400 МВ с валидност 24 часа.Пример: На 02.01. влизаш в Турция в 10 ч. Автоматично получаваш 400 МВ и си таксуван 5.99 лв. Валидността на МВ-ите е 24 часа. Ако на 03.01. към 10 ч. ти си изразходвал 300 МB от пакета, останалите 100МВ се губят. В същия момент, ти получаваш нов пакет от 400 МВ с валидност 24 часа.
 • Ако изчерпиш включените MB в допълнителния пакет преди изтичане на валидността му, можеш да закупиш нов допълнителен пакет от вида Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, който се активира автоматично в роуминг с нов срок на валидност от 24 часа.
  • Пример: На 02.01. влизаш в Турция в 10 ч. Автоматично получаваш 400 МВ и си таксуван 5.99 лв. Към 12 ч. на същия ден ти си изразходил всички 400 МВ от пакета и твоите мобилни данни са спрени. Можеш да заявиш нов пакет S с 400 МВ (или да избереш пакет М с 1000 MB), който ще се активира и таксува веднага в роуминг и ще има валидност от 24 часа до 12 ч. на 03.01. Последно заявеният вид пакет (S или М) ще продължи да се подновява автоматично всеки ден в 12 ч., докато си на територията на роуминг зоната.
 • Можеш да заявиш още пакети и преди да си изразходил напълно МВ-ите от текущия активен пакет. В този случай, неизразходваните MB от първоначално активирания пакет се прехвърлят към втория, като приемат новия срок на валидност
  • Пример: На 02.01. влизаш в Турция в 10 ч. Автоматично получаваш 400 МВ и си таксуван 5.99 лв. Към 12 ч. на същия ден ти си изразходил 300 МВ от пакета, и за да продължиш да ползваш мобилни данни без прекъсване, можеш да заявиш нов пакет, преди да изтече валидността на текущия. Можеш да избереш и другия вид пакет М с 1000 МВ за 11.99 лв. Пакетът се активира и таксува автоматично в роуминг. Ти получваш 1000 МВ. Неизползваните 100 МВ от пакет S се добавят към 1000 МВ от пакет М и могат да се ползват в следващите 24 часа. На 03.01. в 12 ч. последно активираният пакет (М) ще се поднови автоматично.
 • Приоритетът на изчерпване на MB валидни за зона Балкани и Турция е както следва: 1. MB предоставени в плана 2. Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, 3. Roam&Surf Europe, 4. Roam&Surf Traveler. Ако изчерпиш МВ-ите предоставени в допълнителен пакет преди изтичане на валидността му и имаш закупен друг пакет с по-нисък приоритет, то той ще се активира автоматично в роуминг.
  • Пример: Имаш активни пакети Roam&Surf Balkans & Turkey Daily S с 400 MB и пакет Roam&Surf Traveler S със 200 МВ. Ако изразходиш всички 400 МВ от Roam&Surf Balkans & Turkey Daily преди да изтече срокът на валидност от 24 часа, автоматично ще започнеш да черпиш МВ от пакет Roam&Surf Traveler.
 • ВАЖНО: С активирането на роуминг пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, ти ще бъдеш защитен от несъзнателен трафик на мобилни данни в роуминг не само в зона Балкани и Турция, а във всички страни извън зона ЕС. При посещение на страна извън зона ЕС, ти няма да имаш първоначален достъп до мобилен интернет, докато не закупиш допълнителен пакет за съответната роуминг зона или не избереш да ползваш услугата на стандартни роуминг цени.
 • Закупените допълнителни пакети могат да се използват чрез мобилен телефон, таблет или преносим компютър.
 • Минималното първоначално и последващо тарифиране на мобилен интернет при ползване на пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily е 100 KВ. 1 МВ е равен на 1024 KВ. Това условие важи и за потребителите на Blackberry услуги.
 • Сумата от таксуването на допълнителните пакети е дължима и се заплаща заедно с твоя месечен абонамент.

Всички цени са с ДДС.