Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

ЛИМИТ ЗА МОБИЛЕН ИНТЕРНЕТ В РОУМИНГ

Какво е лимит за мобилен интернет в роуминг?

Съгласно изискванията на Европейския регламент за роуминга, Yettel осигурява защитен механизъм, с който да се избегнат високи сметки, докато ползваш мобилен интернет в чужбина.

Лимитът е на стойност 117,35 лв. / 60 евро с ДДС за отчетния период при абонаменти планове, а за предплатени планове – за календарния месец.

Всички потребители на абонаментни и предплатени планове, които имат активна услуга роуминг, разполагат и с автоматично активиран Лимит за мобилен интернет в роуминг, валиден за целия свят.

Лимитът за мобилен интернет в роуминг не се прилага за допълнителни пакети.

Какво се случва, ако достигна лимита за мобилен интернет в роуминг?

При достигане на 80% и 100% от лимитa, ще получиш уведомителен SMS. В случай, че изчерпиш 100% от лимита, мобилния ти интернет в роуминг ще бъде спрян. Посочените услуги се прилагат, когато посетената мрежа в посетената държава позволява на Yettel да следи в реално време потреблението на своите клиенти.

Ако желаеш да продължиш да използваш мобилен интернет в роуминг, след като си достигнал 100% от своя лимит, можеш да избереш една от следните възможности:

 1. Да спреш временно лимита за мобилен интернет в роуминг, така че да ползваш мобилен интернет без лимит до следваща фактура (за клиенти на предплатени карти – до края на месеца).
 2. Да спреш напълно лимита за мобилен интернет в роуминг, така че да продължиш да ползваш мобилен интернет без лимит. В този случай, ако решиш отново да ползваш лимит за мобилен интернет ще трябва сам да си го активираш.
 3. Да увеличиш Лимита за мобилен интернет в роуминг еднократно до 234,70 лв. / 120 евро с ДДС. При достигане на 100% от този Лимит, ще бъдеш уведомен и мобилният ти интернет в роуминг ще бъде спрян. Ако желаеш да продължиш да ползваш мобилен интернет след втория Лимит, можеш да избереш да спреш Лимита си временно или напълно. Увеличаването на Лимита еднократно до 234,70 лв. / 120 евро с ДДС важи до датата на фактуриране (за клиенти на предплатени карти – до края на месеца). След фактура (края на месеца) автоматично се активира Лимит за роуминг от 117,35 лв. / 60 евро с ДДС, стига той да не е деактивиран напълно.

Как да деактивирам лимита за мобилен интернет в роуминг до следваща фактура (за клиенти на предплатени карти – до края на месеца)?

Можеш да деактивираш временно Лимит за мобилен интернет в роуминг по следните начини:

 • Като набереш безплатно *124# и избереш опция 3
 • Като изпратиш SMS на 1214 с текст „P” или празен SMS на 1215 (таксува се на цената за SMS според роуминг зоната, в която се намираш).

Временното деактивиране на лимит за мобилен интернет в роуминг важи за отчетния период (за клиенти на предплатени карти – за месеца), в който е направено. След неговото изтичане, със започването на следващия отчетен период (за клиенти на предплатени карти – със започването на следващия месец), отново ще имаш лимит за мобилен интернет в роуминг на стойност 117,35 лв. / 60 евро с ДДС.

Как да деактивирам напълно лимита на мобилен интернет в Роуминг?

В случай, че избереш напълно да спреш услугата лимит за мобилен интернет в роуминг, Yettel няма да ограничава потреблението на мобилен интернет в роуминг докато не активираш услугата отново.

Можеш да деактивираш напълно Лимит за мобилен интернет в роуминг по следните начини:

 • През мобилното приложение Yettel
 • Като посетиш портала Yettel
 • Като набереш безплатно *124# и избереш опция 2
 • Като изпратиш SMS на 1214 с текст „D” (таксува се на цената за SMS според роуминг зоната, в която се намираш).
 • Като подадеш заявление в магазин на Yettel за деактивиране на лимит за мобилен интернет в роуминг.

Как да увелича Лимита си за мобилен интернет в роуминг еднократно до 234,70 лв. / 120 евро с ДДС?

Можеш да увеличиш Лимита еднократно по следния начин:

 • Като се обадиш на 123 (таксуването на обаждането в роуминг ще бъде възстановено с последваща фактура).

Увеличаването на Лимита еднократно до 234,70 лв. / 120 евро с ДДС важи до датата на фактуриране (за клиенти на предплатени карти – до края на месеца). След фактура (за клиенти на предплатени карти – края на месеца) автоматично се активира Лимит за роуминг от 117,35 лв. / 60 евро с ДДС, стига той да не е деактивиран напълно.

Как да активирам лимита си за мобилен интернет в роуминг?

Можеш да увеличиш Лимита еднократно по следния начин:

В случай, че си деактивирал своя лимит до следваща фактура и впоследствие решиш да го активираш отново, може да избереш един от следните канали:

 • Като се обадиш на 123 (таксува се на цената за разговор според роуминг зоната, в която се намираш).
 • Като подадеш заявление в магазин на Yettel за активиране на лимит за мобилен интернет в роуминг.

*Временното деактивиране на лимит за мобилен интернет в роуминг важи за отчетния период (за клиенти на предплатени карти – за месеца), в който е направено. След неговото изтичане, със започването на следващия отчетен период (за клиенти на предплатени карти – със започването на следващия месец) отново ще имаш лимит за мобилен интернет в роуминг на стойност 117,35 лв. / 60 евро  с ДДС.

В случай, че си деактивирал напълно своя лимит и впоследствие решиш да го активираш отново, може да избереш един от следните канали:

В случай, че си деактивирал своя Лимит и в последствие решиш да го активираш отново, може да избереш един от следните канали:

 • През мобилното приложение Yettel
 • Като посетиш портала Yettel
 • Като набереш безплатно *124# и избереш опция 1
 • Като изпратиш SMS на 1214 с текст „А” (таксува се на цената за SMS според роуминг зоната в , която се намираш).
 • Като подадеш заявление в магазин на Yettel за активиране на Лимит за мобилен интернет в роуминг.

Ако използваш 3G или 4G модем за преносим компютър, можеш да управляваш своя Лимит за мобилен интернет в роуминг само чрез изпращане на SMS на 1214 със съответния текст (според описанието по-горе).

Летен Петък с Yettel

Свали приложението за достъп до всички услуги

-
-