Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Цени и формати на услуги с добавена стойност

Вие сте тук

Цени и формати на услуги с добавена стойност

Номера за гласови услуги с добавена стойност:

Формат на номера
090 S ХYZ ZZ

S определя типа услуга с добавена стойност (0, 1 ,2 и 3)

XY(Z) показва кой е държателят на обхвата

ZZ(Z) е предоставената група от номера

Формат на номера
090 0 090 zz
090 0 091 zz
090 0 092 zz
090 0 093 zz
090 0 094 zz
090 0 800 zz
090 0 801 zz
090 0 802 zz
090 0 803 zz
090 0 804 zz

Обажданията към номерата 090 се таксуват на минута или на обаждане, както следва:

На обажданеНа минута
0,60 лв.0,47 лв.
0,66 лв.0,60 лв.
1,14 лв.0,96 лв.
1,20 лв.1,20 лв.
1,85 лв.1,80 лв.
2,40 лв.2,40 лв.

Цените са с включен ДДС.

Преди да бъдете таксуван, ще чуете безплатно съобщение, което ще ви уведоми, че набраният номер е за услуга с добавена стойност. Ще чуете информация за цената и метода на тарифиране, последвано от кратък сигнал за начало на тарифирането. Тарифирането ще се извърши след успешно обаждане. Ако разговорът бъде прекъснат преди краткия сигнал, няма да бъдете тарифирани за обаждането.

Когато таксуването е на минута, първоначалното тарифиране е в зависимост от вашия абонаментен план.

Обаждания към номера започващи със * (пример: *1234) се таксуват според абонаментния план на клиента за разговори в мрежата на Теленор.

Обаждания към номер 170017001, предоставен за куриерски услуги, се таксуват според абонаментния план на клиента за разговори в мрежата на Теленор.