Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Детайлизирана справка

Вие сте тук

Детайлизирана справка

С услугата Детайлизирана справка за потреблението получавате подробна информация за проведените разговори и изпратените съобщения всеки месец или за изминал период.

В зависимост от типа план, който ползвате, можете да получавате детайлизирана справка за потреблението си:

  • Всеки месец – ако ползвате абонаментен план можете да заявите детайлизирана справка за проведените разговори и изпратени съобщения. Ще я получавате всеки месец, считано от следващата фактура. Детайлзираната справка може да бъде получена по два начина:
    -Детайлизирана справка на хартиен носител (само в случай че сте избрали за получавате фактура на хартиен носител). В случай че се откажете от получаване на фактура на хартиен носител, услугата ще бъде деативирана.
    -Онлайн детайлизирана справка в електронен формат, достъпна в портала Yettel или приложението Yettel .
  • Можете да изберете да получавате само единия или и двата вида Детайлизирана справка активиране.

  • За минал период – в случай че ползвате абонаментен план, можете да поискате детайлна справка за потреблението си за последните 6 месеца, а ако сте клиент на предплатен план – за период до 3 месеца назад. Справката може да заявите в магазин от търговската мрежа на Yettel и ще я получите по пощата заедно със следващата си месечна сметка или на посочен от Вас и-мейл адрес (за потребители на предплатени планове − на посочения от вас адрес).

Имайте предвид, че ако сте заявили да получавате детайлизираната справка (месечна или за минал период) на хартиен носител, тя ще бъде доставена с персонална доставка до посочения от вас адрес в работно време и ще трябва лично да я приемете.

Услугата Онлайн детайлна справка за потреблението е напълно безплатна в електронен формат в интернет портала Yettel.

Ако желаете да получавате детайлизирана справка за потреблението на хартиен носител, ще бъде необходимо да заплащате допълнителна такса, съгласно действащата ценова листа на Yettel, в зависимост от използвания абонаментен план.

Издаването на детайлайлизирана справка за минал период се получава по заявка и се заплаща еднократно в размер на:
- според действащата ценова листа за абонаментни планове на Yettel
- за период от 4 до 6 месеца – според действащата ценова листа за абонаментни планове на Yettel

Можете да заявите или да се откажете от получаването на онлайн детайлизирана справка всеки месец на 123, в интернет портала Yettel или в магазин от търговската мрежа на Yettel.

Вариантите за отказ от получаването на детайлизирана справка на хартиен носител са следните :
като се откажете изцяло от хартиена фактура;
в магазин от търговската мрежа на Yettel

За повече информация относно услугата Детайлизирана справка за потреблението, моля свържете се с Отдел „Грижа за клиента“ на 123.