Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Абонаментни планове за таблети и лаптопи

Абонаментни планове за таблети и лаптопи

+ Неограничени интернет
+ 5G скорост до 100 Mbps
+ Дигитални услуги за всеки

Интернет Макс 36,99

Неограничени МВ (в България)

100 Mbps (максимална скорост)

15 900 МВ (роуминг зона ЕС)

по избор

+ 1 за 12 месеца

36 ,99 лв. Виж повече
Интернет+ 26,99

40 000 МВ (в България)

11 500 МВ (роуминг зона ЕС)

+ 10 000 MB за
+ 10 000 MB за
+ 10 000 MB за
+ 10 000 MB за

по избор

+ 1 за 12 месеца

26 ,99 лв. Виж повече
за учащи
Интернет+ 16,99

20 000 МВ (в България)

7 500 МВ (роуминг зона ЕС)

Неограничени МВ (в България към iZZI)

+ 10 000 MB за

по избор

+ 1 за 24 месеца

16 ,99 лв. Виж повече

Онлайн защита – Вземи услугата с 2 месеца тестови период без допълнително заплащане.

За където, когато и каквото ти потрябва

Позииции за достъп до дигитални услуги по избор:

С план Интернет + и Интернет Макс имаш свободни позиции, които да запълниш с дигитални услуги по избор. Можеш да сменяш услугите една с друга веднъж на 30 дни през приложението Yettel.

Без допълнително заплащане за 12 месеца
Управляваш сам през мобилното приложение Yettel
Възможност да сменяш услугите си в позиции веднъж всеки месец

HBO Max

Deezer

Капитал PRO

Bookmate

iZZI

Трафик пакети

Освен включените MB в плана, Трафик пакетите съдържат МВ за ползване от и към различни типове приложения. Можеш да ги активираш през приложението Yettel.

Чат

Социални мрежи и новини

Музика

Видео

Условия Дигитални позиции

Услугите се използват без допълнително заплащане за определен срок, в зависимост от абонаментния ти план. След изтичане на този срок, дигиталните услуги могат да се ползват на преференциална цена, ако се активират в позиция. Активните услуги в позициите остават такива и след изтичане на първоначалния срок на договора.

Управлението (активиране и деактивиране) на дигитални услуги в позиции става от приложението Yettel, в секция Услуги. Допълнителна информация за всяка една услуга можеш да намериш тук. Деактивацията на услуга в позиция прекратява достъпа до нея веднага.

Възможно е всичките ти позиции да са заети от активирани дигитални услуги и да нямаш свободна, която да ползваш.
Възможно е позициите да не са достъпни (да са заключени). Това се получава, когато деактивираш дигитална услуга от позиция преди изтичане на 1 месец от активацията ѝ. До изтичане на този месец позицията ще остане заключена. След това ще можеш да активираш нова дигитална услуга в нея.
Възможно е конкретната дигитална услуга да е активирана като допълнителен пакет срещу заплащане. За да я активираш в позиция, трябва преди това да деактивираш допълнителния пакет. Когато деактивираш допълнителен пакет, достъпът до услугата се прекратява след изтичане на период, за който си заплатил и едва след това може да активираш тази услуга в позиция.

Условия Трафик пакети

Трафик пакетите са валидни от датата на активация, съгласно посоченото по-горе, до края на текущия отчетен период. Подновяват се за всеки отчетен период за срока на договора. Трафик пакетът се деактивира автоматично след изтичане на 24-месечния срок на договора. Потребителят може да активира Трафик пакета отново срещу съответната такса.
Трафик от и към мобилните приложения за съответния Трафик пакет изразходва МВ първо от съответния трафик пакет, след което - от наличните МВ на максимално достижима скорост, включени в плана или допълнително закупени към него. По изключение, ако ползваш допълнително закупени пакети с МВ, предназначени за ползване в роуминг, те се изразходват с приоритет. Едва след изчерпване на МВ от допълнителен пакет с МВ за ползване в роуминг, потреблението за съответните приложения в роуминг ще изчерпва от наличните трафик пакети. Възможно е приложение да генерира потребление от и към външни страници, в които трафикът не се счита за такъв от и към приложенията и черпи от включените в плана или допълнително закупени към него национални и роуминг в зона Европейски съюз МВ. След изчерпването на МВ от трафик пакета, трафикът от и към съответните приложения изразходва от националните и роуминг в зона Европейски съюз МВ, включени или допълнително закупени към абонаментния план, ако са налични такива.
Ако планът е с включени МВ общо за България и роуминг в зона ЕС, след изчерпването им скоростта на връзката пада до края на отчетния период за целия интернет трафик, включително и от и към съответните приложения, до 64 kbps. Ако абонаментният план е с включени отделни пакети за национални MB и роуминг МВ в зона ЕС, след изчерпване на включените в плана национални МВ, скоростта на връзката пада до края на отчетния период за целия национален интернет трафик, включително и от и към съответните приложения, до 64 kbps. След изчерпване на включените в плана МВ за роуминг в зона ЕС, таксуването в роуминг, в това число трафик включително и от и към съответните приложения, се осъществява по цена на мегабайт, съгласно актуалната ценова листа на Yettel.
МВ, включени в трафик пакетите на максимално достижима скорост, са достъпни само през точка за достъп (Access Point Name, APN) – Internet. Важат за използване на територията на Република България и за роуминг в зона ЕС.
Ако скоростта на мобилния интернет е паднала до края на отчетния период, след което се активира допълнителен пакет с национални и роуминг в ЕС МВ, скоростта на мобилната връзка се възстановява до максималната, включително и за трафик от и към приложения, ако включените в съответните трафик паети МВ не са били изразходени преди падането на скоростта. При изтичане на валидността или изразходване на МВ от допълнителния пакет национални MB и роуминг MB в зона ЕС, скоростта на връзката пада за целия национален и роуминг в зона ЕС. А мобилният интернет се таксува, съгласно правилата, описани по-горе.
Неизразходваните МВ не се прехвърлят за ползване в следващ отчетен период.

Трафик пакетът Чат включва определен обем MB, според абонаметния план на максимално достижима скорост. Те могат да се ползват на територията на Република България и роуминг в зона Европейски съюз. Oт и към мобилните приложения за смартфон и таблет - WhatsApp, Viber, Cisco Teams, Cisco Meetings, Discord и Zoom. Трафик пакети, включени в абонаментния план без допълнително заплащане за определения в договора период, следва да се активират от потребителя през мобилното приложение Yettel, за да може да се ползват.

Трафик пакетът Социални мрежи включва определен обем MB, според абонаметния план на максимално достижима скорост. Те могат да се ползват на територията на Република България и роуминг в зона Европейски съюз. Oт и към мобилните приложения за смартфон и таблет - Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Abv.bg, Mail.bg, Dnevnik.bg, Kapital, Investor.bg. Трафик пакети, включени в абонаментния план без допълнително заплащане за определения в договора период, следва да се активират от потребителя през мобилното приложение Yettel, за да може да се ползват.

Трафик пакетът Музика включва определен обем MB, според абонаментния план на максимално достижима скорост. Те могат да се ползват на територията на Република България и роуминг в зона Европейски съюз. От и към мобилните приложения за смартфон и таблет - Apple Music и Deezer. Трафик пакети, включени в абонаментния план без допълнително заплащане за определения в договора период, следва да се активират от потребителя през мобилното приложение Yettel, за да може да се ползват.