Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

The content was last modified on Jan 16, 2024, 9:00:11 AM
The content was last modified on Feb 12, 2024, 2:12:39 PM

В какво вярваме?

В Yettel вярваме, че технологиите не само правят ежедневието ни по-лесно, а ни помагат да променяме света. В центъра на нашата мисия е стремежът ни към баланс във всеки един аспект от живота. За целта въвеждаме устойчиви политики, мерки и цели, които следват нашата Стратегия за устойчиво развитие. Тя се фокусира върху четири ключови области.

Какво искаме да постигнем?

Намаляваме отпечатъка ни върху околната среда

Научи повече

Поставяме хората в центъра на всичко, което правим

Научи повече

Развиваме технологии, които подпомагат устойчивото бъдеще

Научи повече

Управление, основано на почтеност и прозрачност

Научи повече
Основни акценти на стратегията за устойчивост 2028 г.:
 
Намаляваме отпечатъка върху околната среда:
Намаляване на въглеродните емисии на Yettel* в обхват 1, 2, 3
Фокусиране върху устройствата за събиране и рециклиране – събиране на поне 127 000 килограма електронни отпадъци до 2028 г.
Намаляване с 40% на отпадъците от опаковки, генерирани за транспортиране като част от оперативните дейности.
Поставяне на хората в центъра на всичко, което компанията прави:
Възможности за развитие, изграждане на равнопоставена и мотивираща работна среда за всички служители
Жените да заемат 40% от технологичните роли в компанията до 2028 г.
Всички служители да посветят общо минимум 1000 работни часа всяка година на доброволчески инициативи, допринасящи за екологични каузи.
Достигане до 2 500 000 души годишно чрез кампании, които повишават осведомеността по темите за устойчиво развитие.
Развитие на технологии, които подпомагат устойчивото бъдеще:
5G свързаност, която да е достъпна за най-малко 85% от българското население до 2026 г., със скорост на връзка над 1 Gbps в градските райони (с население над 30 000 души).
По едно ново технологично решение всяка година в подкрепа на устойчивото развитие на бизнеса и обществото в България.
Ангажимент за онлайн безопасност и дигитални умения – всяка година 40 000 деца да бъдат информирани за своята онлайн безопасност, а 10 000 души да подобрят дигиталните си умения.
Защитени лични данни и повишена устойчивост на мрежите срещу кибератаки.
Управление, основано на почтеност и прозрачност
Обучение на 100% от висшето ръководство и 50% от служителите до края на 2023 г. по темите за устойчивото бизнес развитие.
Разработване на подробен план за ангажиране на доставчиците с целите на устойчивото развитие до края на 2024 г. Основни акценти на стратегията за устойчивост 2028 г.:
 
Намаляваме отпечатъка върху околната среда:
Намаляване на въглеродните емисии на Yettel* в обхват 1, 2, 3
Фокусиране върху устройствата за събиране и рециклиране – събиране на поне 127 000 килограма електронни отпадъци до 2028 г.
Намаляване с 40% на отпадъците от опаковки, генерирани за транспортиране като част от оперативните дейности.
Поставяне на хората в центъра на всичко, което компанията прави:
Възможности за развитие, изграждане на равнопоставена и мотивираща работна среда за всички служители
Жените да заемат 40% от технологичните роли в компанията до 2028 г.
Всички служители да посветят общо минимум 1000 работни часа всяка година на доброволчески инициативи, допринасящи за екологични каузи.
Достигане до 2 500 000 души годишно чрез кампании, които повишават осведомеността по темите за устойчиво развитие.
Развитие на технологии, които подпомагат устойчивото бъдеще:
5G свързаност, която да е достъпна за най-малко 85% от българското население до 2026 г., със скорост на връзка над 1 Gbps в градските райони (с население над 30 000 души).
По едно ново технологично решение всяка година в подкрепа на устойчивото развитие на бизнеса и обществото в България.
Ангажимент за онлайн безопасност и дигитални умения – всяка година 40 000 деца да бъдат информирани за своята онлайн безопасност, а 10 000 души да подобрят дигиталните си умения.
Защитени лични данни и повишена устойчивост на мрежите срещу кибератаки.
Управление, основано на почтеност и прозрачност
Обучение на 100% от висшето ръководство и 50% от служителите до края на 2023 г. по темите за устойчивото бизнес развитие.
Разработване на подробен план за ангажиране на доставчиците с целите на устойчивото развитие до края на 2024 г.

Основни акценти на стратегията за устойчивост 2028 г.

Стратегията за устойчиво развитие на Yettel подкрепя Целите на ООН за устойчиво развитие