Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

СТАНДАРТЕН ПРЕДПЛАТЕН ПЛАН

Стандартни цени за разговори, SMS, MMS и мобилен интернет със Стандартен предплатен план

Стандартни цени за разговори, SMS, MMS и мобилен интернет със Стандартен предплатен план
Цени
Разговори към всички национални мрежи в България и роуминг в зона ЕС 0,45 лв./мин.
Разговори към 5 номера от група За приятели 0,29 лв./мин.
SMS към национални мрежи 0,29 лв./ SMS
MMS в мрежата на Yettel 0,69 лв./ MMS
Мобилен интернет в България 2,40 лв./ MB

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети.

Тарифирането на национални разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

Ползването на мобилен интернет в страната се таксува с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

Преминаване към стандартен предплатен план на Yettel

Ако не ползвате стандартен предплатен план на Yettel, можете да преминете към него, като:

  • Изпратите безплатен SMS с текст “standart“ на номер 125;

  • Закупите допълнителен пакет с включени минути. Ако закупите допълнителен пакет само със SMS-и или MB-ти не променяте тарифния си план;

  • Се свържете с Отдела за обслужване на клиенти на номер 123 (0.15 лв./обаждане за връзка с Отдела за обслужване на клиенти; връзка с автоматично информационно обслужване 0,15лв/обаждане) и заявите промяна на плана;

Ако закупите някой от допълнителните пакети, преминавате към стандартен предплатен план при самата покупка, като е необходимо вашето потвърждение за активацията на пакета и промяната на плана.

След като преминете към стандартен предплатен план на Yettel няма да заплащате такси и съответно да ползвате минути при презареждане на кредит на предплатената ви карта.

С преминаването към стандартен предплатен план на Yettel Extra номерът, в случай че използвате такъв, не се запазва и наличните минути към него не се прехвърлят. Минути или други специални условия (специалната цена) при презареждане на кредит спират да ви се предоставят, съответно не ви се удържа такса за тях и се прилагат само условията на стандартен предплатен план на Yettel. Всички останали налични минути, в това число закупени допълнителни пакети, се запазват, като можете да ги използвате до изтичане на тяхната валидност.

Важно е да знаете още:

  • активираните допълнителни пакети, които сте закупили преди да преминете към стандартния предплатен план на Yettel, се прехвърлят и можете да ги ползвате до тяхното изразходване или до изтичане срока на тяхната валидност;

  • след като преминете на стандартен предплатен план на Yettel няма да имате възможност да преминавате към други предплатени планове;

  • въведените номера в група За приятели се запазват при преминаване към стандартен предплатен план на Yettel.

Как да презаредя предплатената си карта? >

Как да добавя номера в група За приятели? >

Допълнителни пакети

Към стандартния предплатен план на Yettel, свободно можете да добавяте и комбинирате разнообразни допълнителни пакети, избирайки ги според вашите нужди и потребление.

Влезте в Му Menu на *123# или през мобилното приложение Yettel за да добавите допълнителни пакети към своя предплатен план!

Добавяте допълнителни пакети с минути за разговори към Yettel, минути към група За приятели, национални минути, комбинирани пакети с минути към Yettel, SMS-и и мобилен интернет.

Валидност на SIM картата и кредита

Период на валидност на картата и на кредита при презареждане на кредит, в случай че ползвате някой от изброените по-долу предплатени планове:

Стандартен предплатен план на Yettel

Предплатен план Приятели

Предплатен план Yettel

 

Период на валидност при активация на картата SIM карта Кредит
365 дни 60 дни

Удължаване периода на валидност на кредита, съответно на картата, в случай че текущият е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане Презареден кредит (сума на презареждането) от 6.00 лв. до 9.99 лв. Презареден кредит (сума на презареждането) от 10.00 лв. или повече*
SIM карта Кредит SIM карта Кредит
365 дни 60 дни 395 дни 90 дни

При зареждане на карта, ползваща предплатен план, различен от посочените по-горе, валидността на кредита (картата) се увеличава със 60 или 90 дни (съответно за презареждания на стойност 6,00-9,99 лв. или 10 и повече лв.*), в случай че оставащият период на валидност на кредита (картата) е по-малък от периодa на валидност, който се предвижда за новото презареждане.

Валидността на кредита от 60 или 90 дни, започва да тече от момента, в който презареждането е направено успешно и е получено уведомително съобщение. Валидността на кредита изтича на упоменатите дата и час в съобщението.

*За презареждане от 10 лева или повече ще се считат и няколко презареждания, с обща стойност 10 лв. или повече, направени в рамките на 30 дни.

В случаите, в които текущият период на валидност на картата (и/или на кредита), която се зарежда, е по-голяма от периода на валидност на кредита (картата), който се предвижда за съответно презареждане, то текущият период на валидност на картата (или съответно на кредита) няма да се промени.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущ кредит, то той се губи.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление.

ВАЖНО

След направено презареждане, ще бъдете уведомени с SMS за периодa на валидност на кредита. При проверка на валидността на кредита през My Menu, мобилното приложение Yettel или през Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.), вие ще получите информация само за неговата валидност. Информация за периода на валидност на картата можете да получите от Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.) и опцията „Връзка със сътрудник от отдел обслужване на клиенти“ (цена на обаждане 0,15лв.).

Всеки петък изненади

Свали приложението за достъп до всички услуги

-
-