Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Предплатени планове 30 И 30S

Предплатен план Предплатен план Yettel 30 Предплатен план Yettel 30s
Брой номера в група За приятели 5 3
Цена на минута за разговори към всички национални мрежи 0,50 лв. 0,45 лв.
Специална цена на минута за разговори към група За приятели 0,23 лв. 0,23 лв.
Цена за SMS към всички национални и международни мобилни мрежи 0,22 лв. 0,22 лв.
Мобилен интернет в България 2,40 лв. 2,40 лв.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според действащата ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети. Минималното първоначално време на тарифиране на разговорите е 30 секунди, след което таксуването е на секунда.

При мобилен интернет в страната и ползване на допълнителни пакети с включени МВ, таксуването е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

Планове Yettel 30 и Yettel 30s се предлагат само за съществуващи клиенти на предплатени услуги на Yettel.

С Yettel 30 и Yettel 30s могат да се използват стандартните услуги за предплатен план (с изключение на допълнителни пакети с включени минути, SMS и MB), в това число всички канали за зареждане, услуги за прехвърляне на кредит и минути, както и услугата Cash in Time.

Допълнителни пакети с включени минути, SMS и MB, могат да се ползват само със стандартния предплатен план на Yettel.

Преминаване към предплатени планове Yettel 30 и Yettel 30s

  • към предплатен план Yettel 30 чрез безплатен SMS с текст “eu30” на номер 125
  • към предплатен план Yettel 30s чрез безплатен SMS с текст “eu30s” на номер 125

Преминаване от планове Yettel 30 и Yettel 30s към друг предплатен план

Можете да променяте предплатените планове Yettel 30 и Yettel 30s по всяко време от Автоматичното Информационно Обслужване, с обаждане на номер 123.

Можете да преминете към един от следните предплатени планове:

  • към стандартен предплатен план на Yettel със закупуване на допълнителен пакет или с изпращане на безплатен SMS с текст „standart“ на номер 125

В случай че преминете към друг план, вие ще изгубите специалната цена към група За приятели, валидна за планове Yettel 30 и Yettel 30s.

Въведените номера в група За приятели ще можете да запазите при преминаване към планове, които имат съответната група със същия брой позиции. Ако имате активирани допълнителни пакети за мобилен интернет, те се прехвърлят и могат да бъдат ползвани при преминаване към друг предплатен план.

Как да презаредя предплатената си карта? >

Как да добавя номера в група За приятели? >

Всички цени са с включен ДДС.

Допълнителни пакети

Към стандартния предплатен план на Yettel, свободно можете да добавяте и комбинирате разнообразни допълнителни пакети, избирайки ги според вашите нужди и потребление.

Влезте в Му Menu на *123# или през мобилното приложение Yettel за да добавите допълнителни пакети към своя предплатен план!

Добавяте допълнителни пакети с минути за разговори към Yettel, минути към група За приятели, национални минути, комбинирани пакети с минути към Yettel, SMS-и и мобилен интернет.

Валидност на SIM картата и кредита

Период на валидност на картата и на кредита при презареждане на кредит, в случай че ползвате някой от изброените по-долу предплатени планове:

Стандартен предплатен план на Yettel
Предплатен план Приятели
Предплатен план Yettel

Период на валидност при активация на картата SIM карта Кредит
365 дни 60 дни

Удължаване периода на валидност на кредита, съответно на картата, в случай че текущият е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане Презареден кредит (сума на презареждането) от 6.00 лв. до 9.99 лв. Презареден кредит (сума на презареждането) от 10.00 лв. или повече*
SIM карта Кредит SIM карта Кредит
365 дни 60 дни 395 дни 90 дни

При зареждане на карта, ползваща предплатен план, различен от посочените по-горе, валидността на кредита (картата) се увеличава със 60 или 90 дни (съответно за презареждания на стойност 6,00-9,99 лв. или 10 и повече лв.*), в случай че оставащият период на валидност на кредита (картата) е по-малък от периодa на валидност, който се предвижда за новото презареждане.

Валидността на кредита от 60 или 90 дни, започва да тече от момента, в който презареждането е направено успешно и е получено уведомително съобщение. Валидността на кредита изтича на упоменатите дата и час в съобщението.

*За презареждане от 10 лева или повече ще се считат и няколко презареждания, с обща стойност 10 лв. или повече, направени в рамките на 30 дни.

В случаите, в които текущият период на валидност на картата (и/или на кредита), която се зарежда, е по-голяма от периода на валидност на кредита (картата), който се предвижда за съответно презареждане, то текущият период на валидност на картата (или съответно на кредита) няма да се промени.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущ кредит, то той се губи.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление.

ВАЖНО

След направено презареждане, ще бъдете уведомени с SMS за периодa на валидност на кредита. При проверка на валидността на кредита през My Menu, мобилното приложение Yettel или през Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.), вие ще получите информация само за неговата валидност. Информация за периода на валидност на картата можете да получите от Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.) и опцията „Връзка със сътрудник от отдел обслужване на клиенти“ (цена на обаждане 0,15лв.).

Всеки петък изненади

Свали приложението за достъп до всички услуги

-
-