Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

PrepaidPackage_Visualisation_8000MB.png

10,00 лв.

 • 10 000 MB за първите 5 дни или до изчерпването им на максимално достижима скорост в 2G/3G/4G/LTE мрежата на Yettel в България и 10 000 MB, валидни за срок от 30 дни след активацията
 • 5500 MB мобилен интернет за роуминг в зона ЕС;
 • 500 минути минути към всички национални мрежи в България и роуминг в зона ЕС;
 • 3 лева кредит


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ

Към стандартния предплатен план на Yettel, свободно можете да добавяте и комбинирате разнообразни допълнителни пакети, избирайки ги според вашите нужди и потребление.

Влезте в Му Menu на *123# или през мобилното приложение Yettel за да добавите допълнителни пакети към своя предплатен план!

Добавяте допълнителни пакети с минути за разговори към Yettel, национални минути, комбинирани пакети с минути към Yettel, SMS-и и мобилен интернет.

ОПИСАНИЕ

С предплатен пакет Yettel 10 лв ползвате предплатен план Yettel с условия при активиране и допълнителни условия при всяко направено презареждане, както следва:

При активиране на картата

До 31.08.2024г. получавате:

 • 3 лв. кредит, валиден за срок от 60 дни след активацията;
 • 500 към всички национални мрежи в България и роуминг в зона ЕС, валидни за срок от 30 дни след активацията;
 • 10 000 MB за първите 5 дни или до изчерпването им на максимално достижима скорост в 2G/3G/4G/LTE мрежата на Yettel в България и 10 000 MB за 30 дни;

След като регистрирате предплатената си карта, активирането й става с първото обаждане.

При активиране на допълнителен пакет с включени минути или със специална цена за разговор, предоставянето на допълнителните условия при презареждане на кредит по предплатената карта се преустановява и се прилагат само условията на стандартния предплатен план на Yettel.

Националните минути включени в предплатената карта, както и в допълнителните пакети не включват изходящи разговори към кратки номера(включително Центъра за обслужване на клиенти на Yettel, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата.

Посочените национални минути важат и за роуминг в зона ЕС по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2286.

Цени: Разговори към всички национални мрежи 0,45 лв./мин.; разговори към 5 номера от група За приятели: 0,29 лв./мин.; SMS към национални мрежи: 0,29 лв./SMS; SMS към международни мрежи зона ЕС 0,14 лв./SMS. Пренос на данни в България: 0,01 лв./MB.*
* За съществуващи потребители, активирали предплатен пакет 8 лв. и предплатен пакет 10 лв. преди дата 08.05.2024г., цената за пренос на данни в България не се променя и е 2.40 лв. / MB.

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети.

УСЛОВИЯ

Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта

След активация на пакета се предоставят допълнителни 10 000 MB за ползване в България, валидни за срок от 5 дни или до тяхното изчерпване, което настъпи по-рано.

След изтичането на срока от 5 дни или изчерпването им, потребителят ще започне да използва предоставените 10 000 MB със срок за ползване от 30 дни в мрежата на Yettel в България.

Ако ползвате предплатен план Yettel, ползвате и промоционални условия при всяко направено презареждане на картата с най-малко 10 лева, както следва (валидно от 15.05.2023 до 31.08.2024г.)

Условия при активиране на предплатен стартов пакет Yettel 10 лв и презареждане на предплатен план Yettel

Такса Национални минути и роуминг в зона ЕС Yettel мобилни минути МВ за ползване в България* МВ за ползване в роуминг в зона ЕС* Валидност на минутите и MB
При активиране на картата - 500 мин - 10000 MB
5500 MB
30 дни
При презареждане от 8 до 9.99 лв. 7 лв. 50 мин 100 мин.
1000 MB
3900 MB 14 дни
При презареждане от 10 до 14.99 лв. 8 лв. 500 мин 500 мин 12000 MB 4400 MB 14 дни
При презареждане от 15 лв. или повече 10 лв. 600 мин 600 мин
20000 MB
5500 MB 20 дни

При презареждане с хартиен ваучер с номинал 6лв (до изчерпване на количествата), условията по презареждане са както следва:

Такса Национални минути и роуминг в зона ЕС Yettel мобилни минути MB за ползване в България и в роуминг в зона ЕС* Валидност на минутите и MB
При презареждане от 6 до 7.99 лв. 5 лв. 50 мин 100 мин 750 MB 14 дни

Условия при презареждане валидни преди 02.06.2021

Националните минути включени в предплатената карта, включват разговори към номера от диапазон 0700, но не включват изходящи разговори към кратки номера (включително Центъра за обслужване на клиенти на Yettel, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

За допълнителните условия - включени минути и MB, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на посочения период се заплаща съответната такса, която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта. Допълнителните условия при презареждане могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. Вижте повече информация за условията при активация и допълнителните условия при презареждане в раздел „Условия“, „Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта“.

Допълнителните условия при презареждане на предплатената карта, ползваща предплатен план Yettel - включени минути и MB, могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. За тях се заплаща такса, съгласно посоченото в горната таблицата. Допълнителните условия се получават от потребителя, а таксата се приспада от наличния кредит по картата при всяко презареждане на предплатената карта с кредит на стойност 6 лв. или повече.

Достъпът до 4G/LTE мрежата на Yettel в България е възможен в зоните на покритие, със съвместима SIM карта и устройство.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата“.

Номерата от мобилната мрежа на Yettel, към които се предоставят минутите, не могат да бъдат кратки номера и номера на услуги с добавена стойност.

При извършено презареждане на картата и получаване на допълнителни условия, получените нови национални и Yettel минути и MB за сърфиране, се прибавят към наличните минути и/или MB от същия вид и предназначени за ползване в същата зона, чиято валидност не е изтекла към този момент (ако такива има). Датата на валидност на всички минути и/или MB (налични и нови) става равна на по-късната от двете дати на валидност - на наличните или на получените нови.

Валидността на следните пакети с MB, активирани за номер на предплатени услуги: 1. Пакети валидни едновременно за ползване в България и в роуминг, в зона ЕС; 2. Пакети валидни за ползване в България и; 3. пакети валидни за ползване само в роуминг, в зона ЕС, не се натрупва, съответно те се използват с тяхната валидност и условия. Следи потреблението на всеки пакет в приложението Yettel.

Активиране на допълнителни пакети

 • При активиране на допълнителен пакет с включени минути или със специална цена за разговор, предоставянето на допълнителните условия при презареждане на кредит по предплатената карта се преустановява и се прилагат само условията на стандартния предплатен план на Yettel. Наличните минути, SMS и MB по предплатената карта (ако такива има), се запазват за срока на тяхната валидност.
 • При активиране на допълнителни пакети за Мобилен интернет или допълнителни пакети Roam&Surf, допълнителните условия при презареждане продължават да се предоставят. Наличните минути и SMS по предплатената карта (ако такива има), се запазват за срока на тяхната валидност.

Принцип на тарифиране

Тарифиране на разговори и текстови съобщения

 • Тарифирането на национални и международни разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.
 • В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.
 • За разговори и SMS в роуминг, в това число и в роуминг в зона ЕС, таксуването се извършва спрямо стандартни цени в роуминг и действащата Роуминг регулация в Зона Европейски съюз.

Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/ LTE мрежата

 • При пренос на данни в страната и ползване на предоставените/включените МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).
 • Ако се генерира интернет трафик в роуминг извън включения в допълнителни пакети и/или допълнителни условия при активиране и презареждане на предплатена карта, таксуването и тарифирането се извършват спрямо стандартни цени в роуминг и действащата Роуминг регулация в Зона Европейски съюз за предплатени карти, или спрямо условията на допълнителни пакети Roam&Surf, в случай че е закупен такъв пакет.
 • Достъп до 4G/LTE мрежата на Yettel
 • Първоначално предоставените при активация на картата 10 000 MB + 10 000 MB се ползват в мобилната мрежа на Yettel (през APN internet) с максимално достижима скорост според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата и важат за използване на територията на Република България.
 • Ползването на 4G/LTE мрежата на Yettel е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на покритие на 4G мрежата.
 • Достъпът до 4G/LTE мрежата на Yettel в България, който се получава при активиране на картата, може да бъде удължен чрез едно от долуизброените действия, извършено в периода на валидност на МВ с 4G достъп:
  •  Презареждане на кредит по предплатената карта, при което се получават допълнителни условия - МВ за ползване в България и MB за ползване в роуминг в зона ЕС;
   или
  • Активиране на допълнителен пакет с включени MB за ползване в България и роуминг в зона ЕС или допълнителен пакет с включени МВ за ползване в България и МВ за ползване в роуминг зона ЕС, ако за него е предвиден 4G/LTE достъп.
   Периодът на валидност на достъпа до 4G/LTE мрежата на Yettel е равен на по-големия от двата периода на валидност – този на новия активиран допълнителен пакет/новите предоставени допълнителни условия (МВ) или този на текущо ползваните МВ.
 • В случай че не се извършат описаните по-горе действия, интернет трафикът се извършва единствено през мобилната мрежа на Yettel (през APN internet) с максимално достижима скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата и важи за използване на територията на Република България и роуминг в зона ЕС.
 • Интернет трафикът се използва през 2G/3G и 4G/LTE мрежата на Yettel с максимално достижима скорост за сваляне и качване според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата и важи за използване в България и/или зона ЕС, в зависимост от използвания пакет. Ползването на 4G/LTE мрежата на Yettel от потребители на предплатен план е възможно със съвместими SIM карта с устройство, в зона на покритие на 4G мрежата.

Всички цени са с включен ДДС.

ВАЛИДНОСТ НА SIM КАРТАТА И КРЕДИТА

Период на валидност на картата и на кредита при презареждане на кредит, в случай че ползвате някой от изброените по-долу предплатени планове:

 • Стандартен предплатен план на Yettel
 • Предплатен план Приятели
 • Предплатен план Yettel
Период на валидност при активация на картата SIM карта Кредит
365 дни 60 дни
Удължаване периода на валидност на кредита, съответно на картата, в случай че текущият е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане Презареден кредит (сума на презареждането) от 6.00 лв. до 9.99 лв. Презареден кредит (сума на презареждането) от 10.00 лв. или повече*
SIM карта Кредит SIM карта Кредит
365 дни 60 дни 395 дни 90 дни

При зареждане на карта, ползваща предплатен план, различен от посочените по-горе, валидността на кредита (картата) се увеличава със 60 или 90 дни (съответно за презареждания на стойност 6,00-9,99 лв. или 10 и повече лв.*), в случай че оставащият период на валидност на кредита (картата) е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане.

*За презареждане от 10 лева или повече ще се считат и няколко презареждания, с обща стойност 10 лв. или повече, направени в рамките на 30 дни.

В случаите, в които текущият период на валидност на картата (и/или на кредита), която се зарежда, е по-голяма от периода на валидност на кредита (картата), който се предвижда за съответно презареждане, то текущият период на валидност на картата (или съответно на кредита) няма да се промени.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущ кредит, то той се губи. Валидността на кредита от 60 или 90 дни, започва да тече от момента, в който презареждането е направено успешно и е получено уведомително съобщение. Валидността на кредита изтича на упоменатите дата и час в съобщението.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление.

ВАЖНО!

След направено презареждане, ще бъдете уведомени с SMS за периодa на валидност на кредита. При проверка на валидността на кредита през My Menu, мобилно приложение My Yettel или през Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.), вие ще получите информация само за неговата валидност. Информация за периода на валидност на картата можете да получите от Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.) и опцията „Връзка със сътрудник от отдел обслужване на клиенти“ (цена на обаждане 0,15лв.).

Всеки петък изненади

Свали приложението за достъп до всички услуги

-
-