Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

The content was last modified on Jul 10, 2024, 3:03:04 PM

Допълнителни пакети за зона Балкани и Турция

Важи за: Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора.

Защо е удобен?

 • Вече няма нужда да си спираш интернета в роуминг
 • Оставаш свързан със света всеки ден на цената на един сладолед
 • Имаш пълен контрол над сметката си - ти избираш кога и колко МВ ползваш
Roam&Surf Balkans & Turkey Daily S
400 МВ +1600 промоционални МВ*
Валидност: Автоматично подновяване на 24 часа
5,99 лв.3,06 евро
Активирай
Roam&Surf Balkans & Turkey Daily М
1000 МВ +4000 промоционални МВ*
Валидност: Автоматично подновяване на 24 часа
11,99 лв.6,13 евро
Активирай

* Промоционалните MB се предоставят без допълнително заплащане и са валидни за всяка активация на Допълнителния пакет на територията на Зона Балкани и Турция в периода от 19.06.2024 до 18.08.2024 г.

Промоционалните МВ се предоставят и на клиенти, които вече имат заявен допълнителен пакет за Балкани и Турция, при посещение на зоната в посочения период.

Как работи?

Активираш го по всяко време, дори докато си още в България – без предварително таксуване!

Пакетът се таксува и валидността му започва да тече при първата регистрация в роуминг мрежа в зона Балкани и Турция.

Пакетът се подновява автоматично на всеки 24 часа, докато си на територията на зоната.

Защитава те от несъзнателен трафик в роуминг - в страни извън зона ЕС и зона Великобритания, ти нямаш първоначален достъп до мобилен интернет, докато не закупиш допълнителен пакет или не избереш да ползваш услугата на стандартни роуминг цени.

Активиране на допълнителен пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily

 • С подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Yettel
 • В приложението Yettel – избери желания пакет за роуминг от Услуги/Роуминг услуги/Роуминг пакети и натисни бутона Активирай
 • С SMS на номер 12110 с текст BTS за пакет S и BTM за пакет М (в България изпращането на SMS е безплатно, в чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг)
 • на lp.yettel.bg, като трафикът към тази страница е безплатен в България и в роуминг.
 • С безплатно набиране на *123#, опция 6/2
 • През уеб портала Yettel на адрес my.yettel.bg.

Интернет трафикът в България и роуминг към приложението Yettel и към lp.yettel.bg е безплатен, а трафикът до уеб портала my.yettel.bg се таксува според условията на плана ти.

Деактивиране на допълнителен пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily

С деактивирането на допълнителен пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, ти се съгласяваш да преминеш към тарифиране на мобилния интернет в роуминг по стандартни роуминг цени

В случай че вече имаш закупени роуминг пакети от вида Roam&Surf, те ще бъдат деактивирани и оставащите MB от тях няма да могат да се използват.

Тарифирането на мобилен интернет в роуминг по стандартни цени ще остане в сила и при следващото ти пътуване извън България.

Можеш да деактивираш пакета и да преминеш на стандартни роуминг цени по един от следните начини:

 • С подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Yettel
 • В приложението Yettel – от меню Услуги/Роуминг услуги/Роуминг пакети избери опция Преминаване на стандартни роуминг цени
 • На lp.yettel.bg, избери опция Преминаване на стандартни роуминг цени (като трафикът към тази страница е безплатен в България и в роуминг)
 • С безплатно набиране на *123#, опция 6/2 Стандартни роуминг цени
 • С изпращане на SMS към номер 12116 с текст „STOP” (в България изпращането на SMS е безплатно, в чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг).

Интернет трафикът в България и роуминг към приложението Yettel и към lp.yettel.bg е безплатен. 

При таксуване по стандартни роуминг цени се прилага лимитът за мобилен интернет в роуминг.

Условия на пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily

 • Допълнителният пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily е валиден само на територията на Зона Балкани и Турция.
 • Пакетът не е валиден и не се таксува, когато си в роуминг в държави извън зона Балкани и Турция.
 • Пакетът може да се заяви още в България – без предварително таксуване. Заявявайки пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, ти се съгласяваш да ползваш услугата при всяко посещение в зона Балкани и Турция занапред, докато не преминеш на стандартни роуминг цени.
 • Пакетът се активира и таксува автоматично при излизане в роуминг в зона Балкани и Турция и се подновява на всеки 24 часа, докато пребиваваш на територията й.
  • Пример: На 01.01., докато си в България, заявяваш пакет S без да бъдеш таксуван. На 02.01., влизаш в Турция в 10 ч. Автоматично получаваш 400 МВ и си таксуван 5.99 лв. На 03.01. в 10 ч., ако все още си в Турция или друга страна от зона Балкани и Турция, отново ще получиш 400 МВ и ще бъдеш таксуван 5.99 лв. Подновяването продължава, докато не напуснеш зоната или не преминеш на стандартни роуминг цени.
 • При следващо посещение в зоната пакетът ще се активира автоматично на всеки 24 часа, освен ако междувременно не си преминал на тарифиране на стандартни роуминг цени.
 • При изразходване на 80% и 100 % от предоставените MB ще получиш известие.
 • Неизразходваните MB от избрания допълнителен пакет за даден 24-часов период на валидност не се прехвърлят за ползване в следващ такъв.
  • Пример: На 02.01. влизаш в Турция в 10 ч. Автоматично получаваш 400 МВ и си таксуван 5.99 лв. Валидността на МВ-ите е 24 часа. Ако на 03.01. към 10 ч. ти си изразходвал 300 МB от пакета, останалите 100МВ се губят. В същия момент, ти получаваш нов пакет от 400 МВ с валидност 24 часа.
 • Ако изчерпиш включените MB в допълнителния пакет преди изтичане на валидността му, можеш да закупиш нов допълнителен пакет от вида Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, който се активира автоматично в роуминг с нов срок на валидност от 24 часа.
  • Пример: На 02.01. влизаш в Турция в 10 ч. Автоматично получаваш 400 МВ и си таксуван 5.99 лв. Към 12 ч. на същия ден ти си изразходил всички 400 МВ от пакета и твоите мобилни данни са спрени. Можеш да заявиш нов пакет S с 400 МВ (или да избереш пакет М с 1000 MB), който ще се активира и таксува веднага в роуминг и ще има валидност от 24 часа до 12 ч. на 03.01. Последно заявеният вид пакет (S или М) ще продължи да се подновява автоматично всеки ден в 12 ч., докато си на територията на роуминг зоната.
 • Можеш да заявиш още пакети и преди да си изразходил напълно МВ-ите от текущия активен пакет. В този случай, неизразходваните MB от първоначално активирания пакет се прехвърлят към втория, като приемат новия срок на валидност
  • Пример: На 02.01. влизаш в Турция в 10 ч. Автоматично получаваш 400 МВ и си таксуван 5.99 лв. Към 12 ч. на същия ден ти си изразходил 300 МВ от пакета, и за да продължиш да ползваш мобилни данни без прекъсване, можеш да заявиш нов пакет, преди да изтече валидността на текущия. Можеш да избереш и другия вид пакет М с 1000 МВ за 11.99 лв. Пакетът се активира и таксува автоматично в роуминг. Ти получваш 1000 МВ. Неизползваните 100 МВ от пакет S се добавят към 1000 МВ от пакет М и могат да се ползват в следващите 24 часа. На 03.01. в 12 ч. последно активираният пакет (М) ще се поднови автоматично.
 • Приоритетът на изчерпване на MB валидни за зона Балкани и Турция е както следва: 1. MB предоставени в плана 2. Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, 3. Roam&Surf Europe, 4. Roam&Surf Traveler. Ако изчерпиш МВ-ите предоставени в допълнителен пакет преди изтичане на валидността му и имаш закупен друг пакет с по-нисък приоритет, то той ще се активира автоматично в роуминг.
  • Пример: Имаш активни пакети Roam&Surf Balkans & Turkey Daily S с 400 MB и пакет Roam&Surf Traveler S със 200 МВ. Ако изразходиш всички 400 МВ от Roam&Surf Balkans & Turkey Daily преди да изтече срокът на валидност от 24 часа, автоматично ще започнеш да черпиш МВ от пакет Roam&Surf Traveler.
 • ВАЖНО: С активирането на роуминг пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, ти ще бъдеш защитен от несъзнателен трафик на мобилни данни в роуминг не само в зона Балкани и Турция, а във всички страни извън зона ЕС и зона Великобритания. При посещение на страна извън зона ЕС и зона Великобритания, ти няма да имаш първоначален достъп до мобилен интернет, докато не закупиш допълнителен пакет за съответната роуминг зона или не избереш да ползваш услугата на стандартни роуминг цени.
 • Закупените допълнителни пакети могат да се използват чрез мобилен телефон, таблет или преносим компютър.
 • Минималното първоначално и последващо тарифиране на мобилен интернет при ползване на пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily е 100 KВ. 1 МВ е равен на 1024 KВ. Това условие важи и за потребителите на Blackberry услуги.
 • Сумата от таксуването на допълнителните пакети е дължима и се заплаща заедно с твоя месечен абонамент.

Всички цени са с ДДС.