Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Cash in Time

Cash in Time

С услугата Cash in Time можете да получите 2 лв. по сметката на предплатената ви карта или 10 минути за разговори в мрежата на Yettel.

Как работи услугата Cash in Time yettel.chevronDown yettel.chevronUp

През автоматичното информационно обслужване Можете да използвате услугата Cash in time, като се обадите от вашия мобилен телефон на номер 123 (0,15лв. на обаждане) и следвате инструкциите на Автоматичното информационно обслужване.

Cash in time през приложението Yettel:

В случай че кредитът по предплатената ви карта е равен на или е под 0,38 лв., с услугата Cash in Time имате възможност да получите:
- 2 лв. или
- 10 минути за разговори в мрежата на Yettel, на стойност 2 лв., валидни за 24 часа oт тяхното получаване.

Необходимо е да изберете бутон "Виж повече" от нотификацията, налична на начален екран в приложението Yettel и да следвате стъпките за заявяване на услугата.

След одобрение на вашата заявка, сумата от 2 лв. или 10 мин. ще бъдат заредени в предплатената ви карта и ще могат да се ползват веднага след като получите потвърдителен SMS.
Заплащането на стойността на избраната услуга, както и на дължимата такса за ползването ѝ в размер на 0,50 лв., ще се извърши автоматично при следващото направено презареждане.
Можете да заявите сума от 2 лв. или 10 мин. в мрежата на Yettel, по един от следните начини:

• С изпращане на SMS:

до номер 125 със съдържание „кредит,2” за получаване на сума от 2 лв. по предплатената ви карта или „кредит,10,min” за получаване на 10 минути в мрежата на Yettel, на стойност 2 лв.
Думите и цифрите в съобщението трябва да се изписват отделени само със запетая, без интервали между тях.

• През My Menu (*123#):
  1. Въведете *123# на своя телeфон и натиснете бутона за набиране/ ОК. На екрана ще се появи меню с опции за различни проверки и налични услуги.

  1. За да изберете услугата Cash in Time, въведете 9 и след това Send. На екрана на телефона ще се визуализира ново меню.

  2. Изберете опция 1 – Кредит (Cash in Time). На екрана на телефона ще се визуализира ново меню.

  3. Изберете 1 или 2 в зависимост от услугата, която желаете да получите, натиснете Send. На екрана на телефона ще се визуализира съобщение за успешно активирана услуга.

Информация, която ще намерите:

Услуга Описание
1. Пакети неограничен брой минути в мобилната мрежа на Yettel
2. Пакети От-До Допълнителни пакети включващи минути към Yettel, минути към всички мрежи и МБ
3. Интернет пакети Допълнителни пакети с МВ
4. Баланс и валидност Информация за баланса на кредита и валидността на картата
5. Пакети с ограничен брой минути в мобилната мрежа на Yettel и SMS
6. Минути за национални мрежи
7. Оферта
8. Роуминг
9. Услуги

За да изберете услугата Cash in Time, въведете 9 и натиснете бутона за набиране.

На екрана на телефона ще се визуализира ново меню.

Изберете опция 1 – Кредит (Cash in Time). Ще се зареди следното меню:

MyMenu
1 Заяви в лв. кредит
2 Заяви 10 мин. към Yettel на стойност 2 лв.
0 Назад

Изберете 1 или 2 в зависимост от услугата, която желаете да получите, натиснете бутона за набиране и изчакайте резултата от трансакцията.

Условия yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да бъде одобрена вашата заявка, предплатената ви картата трябва да отговаря на всяко едно от изброените по-долу условия:

  • Не трябва да имате незаплатен кредит и дължима такса за услугата Cash in Time

  • Последното ви презарежданe трябва да е преди не повече от 90 дни

  • Текущият кредит по предплатената ви карта не трябва превишава 0,38 лв.

Услугата е достъпна за всички потребители на предплатени планове на Yettel (с изключение на Предплатен план Yettel Tourist),отговарящи на условията по-горе. Ако предплатената ви карта отговаря на всички условия, изброени по-горе, след заявката, сумата или минутите ще се зареди по вашия кредит и вие ще можете да ги ползвате след като получите SMS с потвърждение за успешното им зареждане.
В случай че предплатената ви карта не отговаря на някое от условията по-горе или съобщението ви е в неправилен формат, вие ще получите информация за причината за отказ − с SMS или с известие в My Menu, в зависимост от начина, по който сте заявили услугата.
Заплащането на получената услуга − сума от 2 лв. или 10 мин. в мрежата на Yettel, на стойност 2 лв., както и заплащането на дължимата такса за ползването ѝ, в размер на 0,50 лв., се извършва при първото презареждане на кредит по предплатената ви карта, след получаването на услугата.
Услугата Cash in time не е достъпна в роуминг.

Период на валидност на предоставения кредит
Получената сума от 2 лв. не продължава валидността на предплатената карта или кредит. Може да бъде използвана преди изтичане на валидността на кредита и след получаване на потвърдителен SMS.
Получени 10 минути в мрежата на Yettel са валидни за ползване за период от 24 часа, считано от момента на получаване на потвърдителния SMS.

Цена yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За ползване на услугата се начислява еднократна такса в размер на 0,50 лв.

Независимо дали сте получили сума от 2 лв. или 10 минути в мрежата на Yettel на стойност 2 лв., при презареждане на кредит по предплатената ви карта ще бъде приспадната стойността на ползваната услуга в размер на 2 лв., както и сумата от 0,50 лв. такса за ползване на услугата, или общо 2,50 лв. След успешното приспадане на цялата сума, вие ще получите потвърдителен SMS.

Съобщенията, изпратени към номер 125 за ползване на услугата, са безплатни.

Как да получа услугата

Услугата е достъпна за всички клиенти, ползващи предплатената услуга на Yettel, които отговарят на условията, описани по-горе. Изключение правят единствено клиентите на предплатена карта на предплатен план Yettel Tourist, за които услугата не е достъпна.

Всички цени са с включен ДДС.