Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Services
  • Плащане по банков път

Плащане по банков път

Плащане по банков път

Можете да платите вашите задължения към Yettel и по банков път – с вносна бележка, с вътрешно или междубанков превод.

За целта е необходимо да знаете вашия персонален IBAN, както и условието, че всички плащания към Yettel трябва да бъдат нареждани в лева.

Считано от 1-ви април 2015 г., разполагате с нов персонален IBAN за заплащане на задълженията си към Yettel по банков път. Можете да проверите новия си персонален IBAN:

  • онлайн на my.yettel.bg

  • в следващата си фактура

  • чрез услугата MyMenu, като наберете *123# от мобилния си телефон.

Когато плащате по банков път, важно е да имате предвид и следното:

  • Персоналният IBAN заменя всички досега съществуващи сметки за плащане на задължения към Yettel.

  • Персоналният IBAN номер е един и същ всеки месец и е отпечатан във вашата месечната фактура. За да проверите какъв е вашият IBAN номер, изпратете SMS със съдържание „11” на номер 1000 от мобилен номер, който е част от съответния клиентски номер, в MyMenu като наберете *123# и в уеб-портала Yettel.

  • Ако притежавате повече от един клиентски номер, то всеки клиентски номер ще има различен персонален IBAN.

  • Персоналният IBAN е запазен за потребителите на Yettel в Ситибанк Европа, клон България и е уникален за всеки клиентски номер.

  • Таксите и комисионните на банките при плащане по банков път можете да проверите в използваната от вас банка.