Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Services
  • Система за автоматично обслужване (Automatic service system)

Система за автоматично обслужване

С обновената Система за автоматично обслужване имаш много възможности да избираш и управляваш своите услуги. Системата за автоматично обслужване ти позволява да:

• провериш клиентски номер;
• добавяш допълнителни пакети за разговори, SMS и МВ с различен обем и валидност, ако си клиент на предплатен план;
• проверяваш текущата си сметка или кредит (баланс), налични минути, SMS и MB;
• активираш или деактивираш роуминг;
• презареждаш предплатен номер;
• променяш номера от група За приятели;
• активираш функция CLIR.

В случай че искаш да се свържеш с Отдела за обслужване на клиенти, но всички оператори са заети в момента, системата ще те информира какво е средното време за изчакване.

Важно е да знаеш, че функциите от менюто за автоматично обслужване и възможностите за промени и добавяне на услуги, които ще чуеш, зависят от услугите и плана, който ползваш – предплатен или абонаментен. Например, ако си на предплатен план, който позволява да добавиш  допълнителен пакет с интернет, то тогава ще чуеш и такава гласова опция от системата.

За да използваш Системата за автоматично обслужване, набери номер 123. Връзката с Автоматичното информационно обслужване и с Отдела за обслужване на клиенти се таксува еднократно независимо от продължителността, както следва:
- 0,024 лв. с ДДС за номера на абонаментен план.
- за предплатени номера

Отдела за обслужване на клиенти

Автоматичното информационно обслужване

Цена Цена

0,15 лв./мин.

0,15 лв./мин.

Внимание: Когато сте в роуминг в зона ЕС, връзката с Автоматичното информационно обслужване и с Отдела за обслужване на клиенти се таксува според цената на минута за обаждане към национални мрежи според предплатения план. Когато сте в роуминг в държава извън зона ЕС, връзката се таксува като обаждане до България според стандартните цени за роуминг план Travel'n'Talk.