Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Services
 • Теленор предплатени планове архив

Теленор предплатени планове архив

Теленор предплатени планове архив

Предплатени планове (промяна на имена) валидни до 02.06.2024г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предплатени пакети 8 лв, 10, лв. и 15 лв. (промяна на имена) валидни до 02.06.2024г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предплатени пакети Мобилен интернет (промяна на имена) валидни до 02.06.2024г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Промоционални условия при презареждане 16.12.2021 - 31.01.2022 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Стартови предплатени пакети 8лв и 10лв yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Допълнителни пакети с национални минути валидни до 16.12.2021 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предплатен стартов пакет "Турист" yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Бонуси при презареждане преди 02.06.2021г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Допълнителни пакети за предплатени планове валидни до 02.06.2021 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предплатени услуги до 07.06.2021 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Стартов предплатен пакет Мобилен интернет 15 GB валиден до 30.09.2020 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Правила и условия на кампанията “Презареди и спечели” yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Допълнителни пакети за предплатени планове, валидни до 02.03.2020 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Условия на предплатен пакет Yettel 8лв. до 13 Юни yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предплатен пакет Tеленор 6 лв. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предпалатен пакет 8 лева до 30.04.2019г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предпалатен пакет 6 лева до 30.04.2019г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Стартов предплатен пакет Мобилен интернет 6000 MB валиден до 31.05.2019 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Стартов предплатен пакет Мобилен интернет 24 000 MB валиден до 31.05.2019 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Стартов пакет Мобилен интернет 12 000 MB валиден до 31.12.2018г yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Стартов пакет Мобилен интернет 3000 MB валиден до 31.12.2018г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предпалатен пакет 8 лева до 31.12.2018г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предпалатен пакет 6 лева до 31.12.2018г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Зимен стартов пакет Мобилен интернет до 15.10.2018г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Зимен стартов пакет Yettel 8 лева до 15.10.2018г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Зимен стартов пакет Yettel 6 лева до 15.10.2018г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предпалатен пакет 8 лева до 19.11.2017г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предпалатен пакет 6 лева до 19.11.2017г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предплатен план Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предплатен план Приятели yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предплатени пакети за мобилен интернет Мобилен интернет 2000 MB валиден до 31.05.2017г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предплатен стартов пакет Yettel Tourist валиден до 31.05.2017г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предплатен стартов пакет Yettel валиден до 31.05.2017г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предплатен стартов пакет Мобилен интернет 2000 MB за периода Октомври-Ноември 2016г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предплатен стартов пакет Мобилен интернет 500 MB yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предплатен пакет Yettel за месец Октомври-Ноември 2016г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предплатен стартов пакет Yettel Tourist за месец Октомври-Ноември 2016г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предплатени пакети през месец Септември 2016г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Предплатен пакет Yettel с мобилен телефон HUAWEI Y330 yettel.chevronDown yettel.chevronUp

99,99 BGN

препоръчителна цена на пакета

С предплатен пакет Tеленор с мобилен телефон Huawei Y330, вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и имате на разположение множество атрактивни допълнителни пакети, налични за активиране през My Menu *123#.

 • 1 SIM карта със стандартен предплатен план на Теленор
 • 50 лв. кредит под формата на първоначален кредит от 5 лв. и 9 автоматични презареждания от 5 лв. през последователни периоди от 30 дни, с валидност 30 дни след предоставянето им
 • Мобилен телефон Huawei Y330

Huawei-ascend-y330--bl-default_0.png

Предплатен пакет Теленор с мобилен телефон Huawei Y330 ви предоставя комбинация от:

 • Предплатен стартов пакет Теленор, ползващ стандартен предплатен план на Теленор с възможност за ползване на множество атрактивни допълнителни пакети, налични за активиране през My Menu *123#
 • 50 лв. кредит под формата на първоначален кредит от 5 лв. и 9 автоматични презареждания от 5 лв. през последователни периоди от 30 дни, с валидност 30 дни след предоставянето им
 • Мобилен телефон Huawei Y330
УСЛОВИЯ

С активирането на предплатената си карта вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и имате на разположение :

 • 5 лв. първоначален кредит, валиден за 60 дни след активиране на картата

 • 45 лв, предоставени под формата на 9 автоматични презареждания от 5 лв. през последователни периоди от 30 дни, считано от активация на картата, с валидност 30 дни след предоставянето им

Цени за разговори, SMS, MMS и мобилен интернет със стандартен предплатен план на Теленор

Разговори към всички национални мрежи 0,39 лв./мин.
Разговори към 5 номера от група За приятели 0,25 лв./мин.
SMS към национални мрежи 0,25 лв./SMS
MMS в мрежата на Теленор 0,25 лв./MMS
Мобилен интернет в България 2,40 лв./ МВ

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени услуги и пакети.

Тарифирането на национални разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

При пренос на данни в страната и ползване на допълнителни пакети с включени МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

Автоматично презареждане

Картата от предплатения пакет Теленор с мобилен телефон Huawei Y330 е с активирано автоматично презареждане на кредит. На всеки 30 дни след активиране на картата, за период от 9 месеца, тя ще бъде зареждана автоматично с 5 лв. Валидността на кредита, зареден с всяко едно такова автоматично презареждане е 30 дни, считано от момента на съответното презареждане.

Ако към момента на автоматично презареждане в картата е наличен кредит, с валидност по-дълга от 30 дни, то кредитът от автоматичното презареждане ще присвои валидността на наличния кредит.От друга страна, ако наличният кредит е с валидност по-кратка от 30 дни, общият нов кредит след презареждането ще придобие валидност 30 дни.

След изтичане на срока на валидност на автоматичното презареждане, в случай че не е направено ново презареждане, кредитът ще бъде изгубен.

В случай че предстои ново автоматично презареждане, наличният кредит от предходно такова губи преди новият да бъде зареден. Изключение правят случаите, в които междувременно е направено презареждане, удължаващо валидността на наличния кредит и към момента на новото автоматично презареждане той не е с изтекла валидност.

Теленор си запазва правото при необходимост да прави промени по условията при спазване разпоредбите на българското законодателство.

Офертата за предплатен пакет Теленор е валидна от 03.09.2015 г. до изчерпване на количествата.

Всички цени са с включен ДДС.

Предплатен пакет Yettel с мобилен телефон Yettel M100 yettel.chevronDown yettel.chevronUp

49,99 лв.

препоръчителна цена на пакета

С предплатен пакет Tеленор с мобилен телефон Telenor M100, вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и имате на разположение множество атрактивни допълнителни пакети, налични за активиране през My Menu *123#.


 • 1 SIM карта със стандартен предплатен план на Теленор
 • 20 лв. кредит, валиден до 31.12.2016 г.
 • Мобилен телефон Telenor M100

Telenor-Devices_M100_Black_01_0.png

Предплатен пакет Теленор с мобилен телефон Telenor M100 ви предоставя комбинация от:

 • Предплатен стартов пакет Теленор, ползващ стандартен предплатен план на Теленор  с възможност за ползване на множество атрактивни допълнителни пакети, налични за активиране през My Menu *123#
 • Първоначален кредит от 20 лв., валиден до 31.12.2016 г.
 • Мобилен телефон Telenor M100
УСЛОВИЯ

С активирането на предплатената си карта вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и имате на разположение 20 лв. първоначален кредит, валиден до 31.12.2016 г.

При активация на картата след 31.12.2016 г. първоначалният кредит от 20 лв. не се предоставя.

Цени за разговори, SMS, MMS и мобилен интернет със стандартен предплатен план на Теленор

Разговори към всички национални мрежи 0,39 лв./мин.
Разговори към 5 номера от група За приятели 0,25 лв./мин.
SMS към национални мрежи 0,25 лв./SMS
MMS в мрежата на Теленор 0,25 лв./MMS
Мобилен интернет в България 2,40 лв./ МВ

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени услуги и пакети.
Тарифирането на национални разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

При пренос на данни в страната и ползване на допълнителни пакети с включени МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

Теленор си запазва правото при необходимост да прави промени по условията при спазване разпоредбите на българското законодателство.

Офертата за предплатен пакет Теленор е валидна от 03.09.2015 г. до изчерпване на количествата.

Всички цени са с включен ДДС.

Предплатен пакет Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Условия, валидни до 30.11.2015 г.

Mymenuaddon_1.png

С предплатен пакет Tеленор вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и специални условия при активиране на картата и при всяко презареждане.

 • 1 SIM карта
 • 3 лв. кредит за 60 дни
 • 100 минути към мобилни номера на Теленор при активиране на картата
 • До 150 минути към мобилни номера на Теленор при презареждане в промоционалния период
За пакета

С предплатен пакет Tеленор ползвате стандартен предплатен план на Tеленор със специални условия при активиране на картата и при всяко направено презареждане в промоционалния период до 30.11.2015 г., както следва:

 • 100 минути към мобилни номера на Теленор при активиране на картата

 • до 150 минути към мобилни номера на Tеленор при презареждане в промоционалния период

Условия

С активирането на предплатената си карта вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и имате на разположение 3 лв. първоначален кредит, валиден за 60 дни след активиране на картата. Освен това се възползвате и от специални условия при активиране и при всяко презареждане на картата в рамките на промоционалния период – от 1.07.2015 г. до 30.11.2015 г.

Специални условия

Теленор мобилни минути, валидни за 14 дни от получаването им
При активиране на картата 100 минути
При презареждане от 6 до 9 лв. 100 минути
При презареждане от 10 лв. или повече 150 минути

Цени за разговори, SMS, MMS и мобилен интернет със стандартен предплатен план на Теленор

Минути към всички национални мрежи 0,39 лв./мин.
Минути към 5 номера от група За приятели 0,25 лв./мин.
SMS към национални мрежи 0,25 лв./SMS
MMS в мрежата на Теленор 0,25 лв./MMS
Мобилен интернет в България 2,40 лв./ МВ

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени услуги и пакети.

Тарифирането на национални разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

При пренос на данни в страната и ползване на допълнителни пакети с включени МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта

Минутите, които се получават при активиране на картата и при презареждане, са валидни за 14 дни, считано от активацията или до закупуване на допълнителен пакет с включени минути за разговори, което от двете настъпи по-рано. След като периодът на валидност на специалните условия изтече, те спират да се предоставят.

В случай че активирате картата си след изтичане на промоционалния период, ще използвате условията на стандартния предплатен план на Теленор. Можете да следите тази страница, на която ще ви информираме, ако има други специални условия към момента на активиране на вашата предплатена карта, които също ще ползвате.

За ползването на минутите, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на промоционалния период, се заплаща такса от 2,50 лв., която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта с кредит на стойност 6 лв. или повече.

Номерата от мрежата на Теленор, към които се предоставят минутите, не могат да бъдат кратки номера и номера на услуги с добавена стойност.

Теленор си запазва правото при необходимост да прави промени по условията при спазване разпоредбите на българското законодателство, включително да удължава посочения промоционален период.

Офертата за предплатен пакет Теленор е валидна от 01-11-2014 до изчерпване на количествата.

Всички цени са с включен ДДС.

Валидност на SIM картата и кредита

Период на валидност на картата и на кредита при презареждане на кредит, в случай че ползвате някой от изброените по-долу предплатени планове:

 • Стандартен предплатен план Теленор

 • Предплатен план Приятели

 • Предплатен план Теленор

Период на валидност при активация на картата SIM карта Кредит
365 дни 60 дни
Удължаване периодът на валидност на кредита (картата), в случай че текущият е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане Презареден кредит (сума за разговори) от 6.00лв. до 9.99лв. Презареден кредит (сума за разговори) от 10.00лв или повече*
SIM карта Кредит SIM карта Кредит
365 дни 60 дни 395 дни 90 дни

При зареждане на карта, ползваща предплатен план, различен от посочените по-горе, валидността на кредита (картата) се увеличава със 60 или 90 дни (съответно за презареждания на стойност 6,00-9,99 лв. или 10 и повече лв.*), в случай че оставащият период на валидност на кредита (картата) е по-малък от периодa на валидност, който се предвижда за новото презареждане.

*За презареждане от 10 лева или повече ще се считат и няколко презареждания, с обща стойност 10 лв. или повече, направени в рамките на 30 дни.

В случаите, в които текущият период на валидност на картата (и/или на кредита), която се зарежда, е по-голяма от периода на валидност на кредита (картата), който се предвижда за съответно презареждане, то текущият период на валидност на картата (или на кредита) няма да се промени.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущ кредит, то той се губи.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление.

ВАЖНО!

След направено презареждане, ще бъдете уведомени с SMS за периодa на валидност на кредита.

Предплатен стартов пакет Visitor yettel.chevronDown yettel.chevronUp

От 18.05.2015 г. съществуващите клиенти на предплатен план Visitor, както и тези, които активират нова карта Visitor, ще използват нови, по-добри условия:

 • Премахва се валидността на специалните цени за международни разговори и мобилен интернет и те се превръщат в стандартни, валидни до изтичане на валидността на картата.
 • Добавя се Турция в списъка с държави.
 • Предоставя се възможност за покупка на допълнителни пакети за международни разговори или MB.

Повече информация за новите условия >

Visitor_0.png

За да се почувствате като у дома, създадохме  за вас предплатен план Visitor. С него ползвате специални цени за международни разговори и мобилен интернет в България.

С предплатен план Visitor ползвате специални цени за международни разговори, SMS и мобилен интернет. Те се получават при активация на предплатената ви карта и при презареждане на кредит от 6 лв. или повече и са валидни за 7 дни.

 • 1 SIM карта
 • 3 лв. кредит за 60 дни
 • 0,19 лв. за минута международни разговори
 • 0,19лв за MB мобилен интернет

Условия

Специални цени на предплатен план Visitor

Мобилен интернет в България 0,19 лв./МВ
Разговори към международни фиксирани мрежи
Европа (Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Италия, Испания, Кипър, Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Черна гора, Чехия, Швеция), Израел, Турция, Русия.
0,19 лв./мин.
Разговори към международни мобилни мрежи
Европа (Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Литва, Латвия, Ирландия, Италия, Испания, Кипър, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швеция), Русия
Разговори към международни фиксирани мрежи
Естония, Литва, Латвия, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Молдова, Украйна, Казахстан, Беларус
0,39 лв./мин.
SMS към всички национални и международни мобилни мрежи 0,29 лв./SMS

Посочените специални цени са валидни за 7 дни, считано от дата на активация на вашата предплатена visitor карта и за 7 дни след всяко направено презареждане от 6 лв. или повече, и могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS.

След изтичане на 7-дневния период на валидност на специалните цени  за международни разговори, мобилен интернет и SMS се прилагат стандартните цени и условия на предплатен план visitor.

Стандартни цени на предплатен план visitor

Разговори към национални мобилни и фиксирани мрежи в страната 0,49 лв./мин.
Разговори към международни фиксирани мрежи
Европа (Австрия, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия,  Исландия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Латвия, Македония, Молдова, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Черна гора, Чехия, Швеция), Израел, Грузия, Казахстан, Турция, Русия
Международни мобилни мрежи
Европа (Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Литва, Латвия, Ирландия, Италия, Испания, Кипър, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швеция), Русия
0,49 лв./мин.
SMS към всички национални и международни мобилни мрежи 0,49 лв./SMS
Мобилен интернет в България 0,49 лв./МВ
ИНМАРСАТ 7,74 лв./мин.

Разговорите към други международни дестинации, както и всички други услуги, непосочени по-горе, се таксуват според действащата ценова листа на Теленор.
Таксуването на разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.
Цената за мобилен интернет важи за територията на Република България.
Таксуването на мобилен интернет се извършва с точност до 100 KB, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).
Офертата за предплатен пакет visitor е валидна от 23-06-2014 до изчерпване на количествата.

Всички цени са с включен ДДС

Валидност на SIM картата и кредита

Първоначалният период на валидност на предплатената карта Visitor и на първоначално предоставения кредит от 3 лева при активиране на картата е 60 дни, считано от датата на активация. Периодите на валидност на картата и на кредита се удължават при презареждане, като новата им продължителност се определя от стойността на заредения кредит.

Презареждания на стойност 6,00-9,99 лв. или 10 и повече лв.*, увеличават валидността на кредита и на картата със съответно 60 или 90 дни, когато оставащият период на валидност на кредита и картата е по-малък от периодa на валидност на новото презареждане.

В случаите, в които текущата валидност на картата (кредита), която се зарежда, е по-голяма от валидността на кредита на зареждането (60 или 90 дни), то валидността на картата (кредита) няма да се промени.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на валидността на текущия кредит, то той се губи.

*За презареждане от 10 лева или повече ще се считат и няколко презареждания, с обща стойност 10 лв. или повече, направени в рамките на 30 дни.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление, ако има такова.