Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Services
 • Домашен телефон архив

Домашен телефон архив

Домашен телефон архив

Условия на фиксиран план Home 7,99 валидни до 03.04.2017 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Home 5,90 (в сила до 18.05.2016) yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Home-590-promo_bg.png

Home 5,90

5,90 лв

Срок на договора: 24 месеца

С Telenor Home 5.90 лв. получавате бърза и лесна активация, минути към фиксирани номера от всички национални мрежи, Зона 1 и номера мобилната мрежа на Теленор.

Icon-mobile.png500 минути към фиксирани номера от всички национални мрежи и зона 1

Icon-mobile.png100+100 минути в мобилната мрежа на Теленор 100 включени + 100 промоционални минути в мобилната мрежа на Теленор

Icon-mobile.png500 промоционални минути към национални фиксирани мрежи

Условия

С Home 5,90 получавате:

 • Активиране на услугата още в магазина – без такса за инсталиране, без излишни кабели

 • Включени минути към фиксирани номера от всички национални мрежи и към номера от Зона 1 за международни разговори

 • Допълнителни промоционални минути към фиксирани номера от всички национални мрежи

 • Включени минути към мобилни номера от мрежата на Теленор

 • Допълнителни промоционални минути към мобилни номера от мрежата на Теленор

 • 0,00 лв./мин. към фиксирани номера от мрежата на Теленор след изчерпване на включените минути в пакета

Посочените стандартни условия и цени са валидни за частни клиенти при сключване на нов 1-годишен договор за нов фиксиран номер за абонаментен план Home 5,90 или продължаване на съществуващ договор за фиксирани услуги с подписване на допълнително споразумение.

Посочените промоционални условия се предоставят за първите 24 месеца от срока на договора и са валидни при сключване на нов 2-годишен договор за нов фиксиран номер за абонаментен план Home 5,90 или продължаване на съществуващ договор за фиксирани услуги с подписване на допълнително споразумение, до 18.05.2016.

Тарифиране и отчитане на минутите

 • Таксата за първоначално свързване е 0 лв.

 • Цената на минута към селищни и междуселищни фиксирани номера от мрежата на Теленор след изчерпване на включените минути е 0,00 лв.

 • Цената на минута към селищни фиксирани номера от други национални мрежи след изчерпване на включените минути е 0,05 лв.

 • Цената на минута за междуселищни разговори към фиксирани номера от други национални мрежи след изчерпване на включените минути е 0,08 лв.

 • Цената на минута за международни разговори към фиксирани номера в Зона 1 след изчерпване на включените минути е 0,12 лв.

 • Цената на минута към мобилни номера от национални мрежи след изчерпване на включените минути е 0,32 лв.

 • Първоначалният кредитен лимит за план Home 5,90 е 50 лв.

 • Минутите на месец, включени в абонаментния план, се изчерпват в следната последователност:

 1. 500 минути към фиксирани номера от всички национални мрежи и към номера от Зона 1 за международни разговори

 2. 100 минути към мобилната мрежа на Теленор

 3. 100 промоционални минути към мобилната мрежа на Теленор

 4. 500 промоционални минути към всички национални фиксирани мрежи

Важно!

След изчерпване на  500-те минути към всички национални фиксирани мрежи, включващи и фиксирани мрежи в Зона 1 за международни разговори (независимо дали сте ползвали минутите за Зона 1 или не), при следващо позвъняване към  национална фиксирана мрежа, започват да текат 500-те промоционалните минути към всички национални фиксирани мрежи, а при прозвъняване към международна Зона 1, разговорът ще се таксува по 0,12 лв. на минута.

За всички непосочени цени се прилага действащият ценоразпис на Теленор.

Условия

Минималното първоначално таксуване се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

Неизразходваните включени минути от текущ отчетен период не се прехвърлят за ползване в следващ.

За да се възползвате от предимствата на абонаментен план Home 5.90, е необходимо да имате подходящ телефонен апарат. Може да изберете от нашите предложения за фиксираните телефонни апарати подходящия за вас, според вашите нужди и предпочитания.

Осъществяване на обаждане

За да се обадите на фиксиран номер в България, e необходимо винаги да избирате кода на населеното място и номера. Това важи и при избиране на селищни номера.

Например:

Ако сте в София и желаете да се обадите на фиксиран телефон 123 45 67 в същия град, наберете: 02 123 45 67. За да се обадите на същия телефон във Варна, наберете 052 123 45 67.

Избирането на мобилен или международен номер е стандартно.

Кратки номера не са достъпни от фиксирания номер за всички планове за домашен телефон.

Максималният брой фиксирани номера, предоставени от Теленор, които един потребител може да притежава, са 2.

Обаждания от фиксирания номер към други национални фиксирани номера могат да бъдат осъществявани към клиенти на фиксирана телефония на оператори, с които Теленор има договори за взаимно свързване.

Пренасочване на повикване

Пренасочване на повикване (Call Forward) ви позволява да прехвърляте (пренасочвате) повикване от фиксирания си номер към друг национален фиксиран или мобилен номер. Разговорът към номера, към който е направено пренасочването, се тарифира според условията на абонаментния план, използван от вас, като стандартен изходящ разговор от фиксираната мрежа на Теленор към номер от мрежата на съответния оператор, към който е пренасочено повикването.

За да използвате услугата, трябва да въведете от клавиатурата на своя телефон *123# и да натиснете бутона за набиране, след което изберете опция 9 от менюто.

При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

Проверка на текуща сметка и включени минути за домашен телефон

Вижте как да проверите текущата сметка и включените минути за домашен телефон.

Повече информация относно домашен телефон от Теленор можете да получите на:

 • номер *123, ако се обаждате от фиксиран номер на Теленор

 • номер 123, ако се обаждате от мобилен номер нa Теленор

 • номер 089 123, ако се обаждате от друг оператор (тарифирането се определя от използвания оператор)

Обажданията към *123 и 123 се таксуват по 0,024 лв. с ДДС на обаждане.

Как да получа услугата?

За повече информация и абонаментни планове Home, посетете най-удобния за вас магазин от търговската мрежа на Теленор.

Кои номера са селищни?

Селищни номера са фиксирани номера с един и същ географски код, като разговорите между тях са селищни.

Кои номера са междуселищни?

Междуселищни номера са фиксирани номера с различни географски кодове, като разговорите между тях са междуселищни.

Кои държави са включени в Зона 1 за международни разговори към фиксирани мрежи?

Фиксирани мрежи: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Израел, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Монако, Норвегия, Полша, Португалия, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония

Абонаментни програми GLOBUL Home & Friends yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Домашен телефон с 2 номера – фиксиран и мобилен

Неограничени разговори към един предпочетен номер

До 300 включени минути към група „За Приятели”

До 150 включени минути за разговори към национални фиксирани мрежи и международна зона 1

Цена на минута към селищни и междуселищни номера от фиксираната мрежа на оператора от 1 ст.

Месечен абонамент от 5 лв.

Безплатен фиксиран телефонен апарат

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ 

С GLOBUL Home & Friends вие получавате домашен телефон с един фиксиран и с един мобилен номер, като по този начин се възползвате от предимствата на фиксираната и мобилната телефония от оператора в едно.

КОЛКО СТРУВА

GLOBUL HOME & FRIENDS
Условия при 1-год. договор Условия при 2-год. договор
Промоционални включени минути за разговори към всички национални фиксирани мрежи и международни разговори към Зона 1 при сключване на нов или продължаване на съществуващ договор за фиксирани услуги ** 150 мин. 300 мин.
Стандартни включени минути за разговори към номера от национални фиксирани мрежи и мрежи от международна зона 1 / на месец 30 мин. 150 мин.
Включени минути за разговори към 1 (един) предпочетен номер / на месец Неограничени Неограничени
Включени минути за разговори към номера от група „За Приятели” / на месец 150 мин. 300 мин.
Брой номера от мрежата на оператора, които могат да бъдат включени в групата „За Приятели” до 3 до 3
Цена за разговори към селищни и междуселищни номера от фиксираната мрежа на оператора след изчерпване на включените минути за разговори към номера от национални фиксирани мрежи и мрежи от международна зона 1 / на минута 0,01 лв. 0,01 лв.
Цена за разговори към селищни номера от други национални фиксирани мрежи след изчерпване на включените минути за разговори към номера от национални фиксирани мрежи и мрежи от международна зона 1 / на минута 0,05 лв. 0,05 лв.
Цена за разговори с междуселищни номера от други национални фиксирани мрежи след изчерпване на включените минути за разговори към номера от национални фиксирани мрежи и мрежи от международна зона 1 / на минута 0,08 лв. 0,08 лв.
Цена на разговори с номера от група „За Приятели” след изчерпване на включените минути / на минута 0,10 лв. 0,10 лв.
Цена за разговори с всички национални мобилни мрежи / на минута 0,32 лв 0,32 лв
Първоначален кредитен лимит 50 лв. 50 лв.
Такса за промяна на предпочетен номер за неограничени разговори 2.90 лв. 2.90 лв.
Такса за промяна на номер в група „За Приятели” / на номер 0.60 лв. 0.60 лв.
Промоционален месечен абонамент* 5 лв. 5 лв.
Стандартен месечен абонамент 9,90 лв. 9,90 лв.

Номерата от групата „За Приятели” и предпочетеният номер за неограничени разговори могат да бъдат само номера от мобилната мрежа на оператора, с изключение на номера на услуги с добавена стойност и кратки номера.

За периода от активиране на услугата до издаване на първата таксуваща фактура се дължи месечен абонамент и се ползват предоставените минути в размер, пропорционален на дните до издаването й.

Неизразходваните минути, включени в пакета от текущия отчетен период, не се прехвърлят в следващия отчетен период.

Селищни номера са фиксирани абонатни номера с един и същ географски код, като разговорите между тях са селищни.

Междуселищни номера са фиксирани номера с различни географски кодове, като разговорите между тях са междуселищни.

Минималното първоначално време на тарифиране е 60 сек., след което отчитането е на всяка секунда.

Обаждания към други национални фиксирани номера могат да бъдат осъществявани към абонати на фиксирана телефония на БТК, М-Тел, Орбител, Некском, Спектър Нет, Транс Телеком, Макс Телеком, Ай Ти Ди Нетуърк, Интеруут, Близу Медиа енд Броудбенд, Вестител, Източна Телекомуникационна Компания, Интербилд, Варна Нет и Глобал Комюмикейшънс Нет.

Максималният брой фиксирани номера, които един потребител може да притежава, са 2.

Абонаментни програми GLOBUL HOME (23.02.2011 до 31.07.2013 г) yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Домашният телефон нае създаден, за да бъде удобен за ползване и полезен на цялото семейство. С GLOBUL Home получавате:
Фиксиран номер, който да използвате на територията на вашето жилище
Пакет с включени безплатни минути за разговори към всички фиксирани мрежи в България и за международни разговори към Зона 1
Нов телефонен апарат по ваш избор от предлаганите от оператора модели
Еднакво ниски цени за дълги разговори през целия ден
ПРЕДИМСТВА НА ПРОГРАМА GLOBUL HOME Активна услуга още в магазина
Без такса за инсталиране
Без излишни кабели
Ниска месечна такса
Цени от 0,01 лв. на минута за разговори към селищни и междуселищни номера от фиксираната мрежа на оператора
Възможност за избор на фиксиран телефонен апарат от предлаганите от оператора модели
КОЛКО СТРУВА

Програма GLOBUL Home се предлага с различен брой включени минути и месечни абонаменти, в зависимост от потреблението.

Абонаментни планове GLOBUL Home
Start
GLOBUL Home
Plus
Промоционални включени минути за разговори към всички национални фиксирани мрежи и международни разговори към Зона 1 при сключване на нов или продължаване на съществуващ договор за фиксирани услуги за нов двугодишен срок (на месец)** 100 мин. 240 мин.
Промоционални включени минути за разговори към всички национални фиксирани мрежи и международни разговори към Зона 1 при сключване на нов или продължаване на съществуващ договор за фиксирани услуги за нов едногодишен срок (на месец)** 60 мин. 180 мин.
Стандартни включени минути за разговори към всички национални фиксирани мрежи и международни разговори към Зона 1 при сключване на нов или продължаване на съществуващ договор за фиксирани услуги за нов двугодишен срок (на месец) 50 мин. 120 мин.
Стандартни включени минути за национални фиксирани и международни разговори към Зона 1 при сключване на нов или продължаване на съществуващ договор за фиксирани за нов едногодишен срок (на месец) 30 мин. 90 мин.
Цена за разговори към селищни и междуселищни номера от фиксираната мрежа на оператора след изчерпване на включените минути в пакета (на минута) 0,01 лв. 0,01 лв.
Цена за разговори към селищни номера от други национални фиксирани мрежи след изчерпване на включените минути в пакета (на минута) 0,05 лв. 0,05 лв.
Цена за разговори към междуселищни номера от други национални фиксирани мрежи след изчерпване на включените минути в пакета (на минута) 0,08 лв. 0,08 лв.
Цена за разговори към национални мобилни номера (на минута) 0,32 лв. 0,32 лв.
Такса за първоначално свързване 0 лв. 0 лв.
Минимално първоначално време за таксуване 60 секунди, след което отчитането е на секунда
Начален кредитен лимит 50 лв. 50 лв.
Промоционален месечен абонамент* 0,00 лв. 0,00 лв.
Стандартна цена на месечен абонамент 4,90 лв. 6,90 лв.
ТЕЛЕФОННИ АПАРАТИ 

За да се възползвате от предимствата на програмата GLOBUL Home е необходимо да имате подходящ телефонен апарат. Можете да изберете от нашите предложения за фиксираните телефонни апарати подходящия за вас, според вашите нужди и предпочитания.

При сключване на нов 2-годишен договор за програми GLOBUL Home Plus получавате отстъпка в месечната такса за първите 2 месеца от срока на договора при избор на един следните модели безжични фиксирани апарати GLOBUL Home TA 8055G, GLOBUL Home VOG CS, ТА 2311, Box GLOBUL Home ZTE 650, Huawei ETS8121. При сключване на нов 2-годишен договор за програма GLOBUL Home Plus с избор на жичен фиксиран апарат TA2307 получавате отстъпка в месечната такса за първите 2 месеца през първата година и първите 2 месеца през втората година от срока на договора.

При сключване на нов 2-годишен договор за програма GLOBUL Home Start не получавате отстъпка в месечната такса с избор на един следните модели безжични фиксирани апарати: GLOBUL Home TA 8055G, GLOBUL Home VOG CS, ТА 2311, Box GLOBUL Home ZTE 650 и Huawei ETS8121. При сключване на нов 2-годишен договор за програма GLOBUL Home Start с избор на жичен фиксиран апарат TA2307 получавате отстъпка в месечната такса за първите 2 месеца от срока на договора.

Абонаментни програми Globul HOME 2,99 (17.04.2014 г. – 31.05.2014 г.) yettel.chevronDown yettel.chevronUp
АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL HOME
2,99 лв.
на месец
Включени минути към фиксирани номера от всички национални мрежи /на месец
1000 мин.
Цена на минута към фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпване на включените минути
0,05 лв.
Цена на минута към мобилни номера от национални мрежи
0,32 лв.
Такса за първоначално свързване
0,00 лв.

Условия за абонаментна програма GLOBUL Home 2,99

Посочените условия и цени са валидни за частни клиенти, при сключване на нов 2-годишен договор за програма GLOBUL Home 2,99 или продължаване на съществуващ договор за фиксирани услуги с подписване на допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО за нов 2-годишен срок, в периода 17.04.2014 г. – 31.05.2014 г.

Цената на избрания фиксиран апарат е 0,00 лв. при сключване на нов договор за фиксирани услуги по програма GLOBUL Home 2,99 за срок от 2 години.

Стандартният месечен абонамент и включените минути на месец са валидни за целия срок на договора.

Тарифирането се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

Неизразходените минути не се прехвърлят за ползване в следващия отчетен период.

Номерата, ползващи условия по програма GLOBUL Home 2,99 не могат да бъдат използвани за създаване на пакетна услуга GLOBUL Combo+ или да бъдат включени в съществуваща пакетна услуга GLOBUL Combo+.

Към номерата, ползващи условия по програма GLOBUL Home 2,99, не могат да бъдат активирани допълнителни пакети за домашен телефон GLOBUL Home To Fixed. В случай че такъв допълнителен пакет вече е активиран, при преминаване към програма GLOBUL Home 2,99, той ще бъде деактивиран.

Предлаганите модели фиксирани апарати важат до изчерпване на количествата им.

Първоначално определеният кредитен лимит е 50 лв.

За всички непосочени цени се прилага aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

Условия и допълнителна информация за фиксирани абонаментни програми yettel.chevronDown yettel.chevronUp

УСЛОВИЯ ЗА АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ GLOBUL HOME START 30S И GLOBUL HOME PLUS

Абонаментни програми GLOBUL Home Start 30s и GLOBUL Home Plus са валидни за частни лица и корпоративни клиенти на оператора при подписване на нов безсрочен договор по съответната програма, както и за настоящи абонати, които продължават съществуващ договор с подписване на допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО.

Минималното първоначално време за таксуване е 30 секунди, след което отчитането става на секунда.

Важно: Минималното първоначално тарифиране за всички настоящи абонати на абонаментна програма GLOBUL Home Plus ще бъде променено от 60 секунди на 30 секунди, считано от 14.04.2014.

Неизразходваните включени минути от текущ отчетен период не се прехвърлят за ползване в следващ.

За всички непосочени цени се прилага aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Осъществяване на обаждане

За да се обадите на фиксиран номер в България, e необходимо винаги да избирате кода на населеното място и номера. Това важи и при избиране на селищни номера.

Например:

Ако сте в София и желаете да се обадите на фиксиран телефон 123 45 67 в същия град, наберете: 02 123 45 67. За да се обадите на същия телефон във Варна, наберете 052 123 45 67.

Избирането на мобилен или международен номер е стандартно.

Селищни номера са фиксирани абонатни номера с един и същ географски код, като разговорите между тях са селищни.

Междуселищни номера са фиксирани абонатни номера с различни географски кодове, като разговорите между тях са междуселищни.

Кратки номера не са достъпни от фиксирания номер за всички програми за фиксиран телефон.

Максималният брой фиксирани номера, предоставени от оператора, които един потребител може да притежава, са 2.

Обаждания от фиксирания номер към други национални фиксирани номера могат да бъдат осъществявани към абонати на фиксирана телефония на оператори, с които оператора има договори за взаимно свързване.

Пренасочване на повикване

Пренасочване на повикване (Call Forward) ви позволява да прехвърляте (пренасочвате) повикване от фиксирания си номер към друг национален фиксиран или мобилен номер. Разговорът към номера, към който е направено пренасочването, се тарифира според условията на абонаментната програма, използвана от вас, като стандартен изходящ разговор от фиксираната мрежа на оператора към номер от мрежата на съответния оператор, към който е пренасочено повикването.

За да използвате услугата, трябва да въведете от клавиатурата на своя телефон *123# и да натисне бутона за набиране, след което изберете опция 9 от менюто.

При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

Проверка на текуща сметка и включени минути за домашен телефон

Вижте как  да проверите текущата сметка и включените минути за домашен телефон.

Повече информация относно домашен телефон от оператора можете да получите на:

 • номер *123, ако се обаждате от фиксиран номер на оператора

 • номер 123, ако се обаждате от мобилен номер нa оператора

 • номер 089 123, ако се обаждате от друг оператор (тарифирането се определя от използвания оператор)

Обажданията към *123 и 123 се таксуват по 0,024 лв. с ДДС на обаждане.

Как да получа услугата

За повече информация и абонамент за програми GLOBUL Home, посетете най-удобния за вас магазин от търговската мрежа на оператора.

Абонаментни програми GLOBUL HOME yettel.chevronDown yettel.chevronUp
АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL HOME
2,99 лв.
на месец
Включени минути към фиксирани номера от всички национални мрежи /на месец
1000 мин.
Цена на минута към фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпване на включените минути
0,05 лв.
Цена на минута към мобилни номера от национални мрежи
0,32 лв.
Такса за първоначално свързване
0,00 лв.

Активиране на услугата още в магазина – без такса за инсталиране, без излишни кабели

Включени минути към фиксирани номера от всички национални мрежи и към номера от Зона 1 за международни разговори

Включени минути към мобилни номера от мрежата на оператора

0,00 лв./мин. към фиксирани номера от мрежата на оператора след изчерпване на включените минути в пакета

Нов телефонен апарат по ваш избор от предлаганите от оператора модели

УСЛОВИЯ ЗА АБОНАМЕНТНА ПРОГРАМА GLOBUL HOME 5,90

Посочените условия и цени са валидни до 31 октомри 2014 г. за частни клиенти при сключване на нов 1- или 2-годишен договор за нов фиксиран номер за програма GLOBUL Home 5,90 или продължаване на съществуващ договор за фиксирани услуги с подписване на допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО.

Цената на избрания фиксиран апарат е 0,00 лв. при сключване на нов договор за фиксирани услуги за нов фиксиран номер по програма GLOBUL Home 5,90 за срок от 2 години. В случай че сключеният договор е 1-годишен за нов фиксиран номер, цената на избрания апарат зависи от модела на същия.

Тарифирането се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

Неизразходваните включени минути от текущ отчетен период не се прехвърлят за ползване в следващ.

За всички непосочени цени се прилага aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.