Login to see your personalised offers Log in

Login to see your personalised offers

Други планове Тотал +

Име на абонаментен план Тотал + 25.99 Тотал + 31.99
Национални минути 1000 мин. неограничени
Национални МВ 1000 MB 5000 MB
Минути за международни разговори в зона ЕС - 100 мин.
Месечен
абонамент

25,99 лв.

31,99 лв.

Име на абонаментен план Тотал + 25,99
Национални минути
1000 минути
Минути за международни разговори към Зона ЕС
-
Mесечен абонамент 25,99 лв.

 

Име на абонаментен план Тотал + 31.99
Национални минути
неограничени
Национални МВ
5000 MB
Минути за международни разговори към Зона ЕС
100 мин
Mесечен абонамент 31,99 лв.

Всеки месец ползваш:

Mинути към всички национални мрежи
Мегабайти за България
Достъп до 5G мрежата на Yettel

Условия:

Tарифиране и отчитане на минути

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще заплатиш пропорционална част от месечния абонамент и ще получиш пропорционален брой от включените на месец минути за разговори

Тарифиране и отчитане на MB

Включените национални MB на максимално достижима скорост, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ период
След изчерпване на включените на максимално достижима скорост МВ за България или общо за България и роуминг в зона ЕС, скоростите на изтегляне и на качване падат до 2 Мbps.
Тарифирането на данни за всяка сесия в България е с точност до килобайт при изразходени над 5 КВ (килобайта) за сесия. При изразходени по-малко от 5КВ се таксуват 5 КВ.

Тарифиране и отчитане на SMS

В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.

Ползване на мобилен интернет в мрежата на Yettel

5G в България
Клиентите на абонаментни планове с включен достъп до 5G мрежата на Yettel, които ползват съвместими SIM карта и телефон и се намират в зона на покритие на 5G/LTE мрежата, могат да използват мобилен интернет чрез 5G/LTE мрежата на Yettel.

Важно е да знаете:

Абонаментен план Тотал+ с месечна абонаментна такса 25.99 лв. или 31.99 лв. не включва възможности за ползване на Роуминг услуга.
С абонаментния план не може да се взима устройство на лизинг или на преференциална цена.
Всеки клиент ще трябва да заплати депозит в размер на 100 лева на карта за всяка нова активация на описания абонаментен план.

Име на абонаментен план Тотал + 21.99 Тотал + 27.99
Национални минути 1000 мин. неограничени
Национални МВ 1000 MB 5000 MB
Минути за международни разговори в зона ЕС - 100 мин.
Дигитални услуги - 1
Безплатен период за ползване на дигиталните услуги - 12 месеца
Месечна абонаментна такса след изтичане на първоначалния срока на договора 25.99 лв. 31.99 лв.
Месечен
абонамент

21,99 лв.

27,99 лв.

Име на абонаментен план Тотал + 21,99
Национални минути
1000 минути
Национални MB
1000 MB
Минути за международни разговори към Зона ЕС
-
Трафик пакети (само национални)
чат
Дигитални услуги
-
Безплатен период за ползване на дигиталните услуги
-
Месечна абонаментна такса след изтичане на първоначалния срока на договора
25.99 лв.
Mесечен абонамент

21,99 лв.

 

Име на абонаментен план Тотал + 27.99
Национални минути
неограничени
Национални МВ
5000 MB
Минути за международни разговори към Зона ЕС
100 мин
Трафик пакети (само национални)
чат, социални мрежи и новини
Дигитални услуги
1
Безплатен период за ползване на дигиталните услуги
12 месеца
Месечна абонаментна такса след изтичане на първоначалния срока на договора
31.99 лв.
Mесечен абонамент

27,99 лв.

Условия:

Tарифиране и отчитане на минути

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще заплатиш пропорционална част от месечния абонамент и ще получиш пропорционален брой от включените на месец минути за разговори

Тарифиране и отчитане на MB

Включените национални MB на максимално достижима скорост, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ период
След изчерпване на включените на максимално достижима скорост МВ за България или общо за България и роуминг в зона ЕС, скоростите на изтегляне и на качване падат до 2 Мbps.
Тарифирането на данни за всяка сесия в България е с точност до килобайт при изразходени над 5 КВ (килобайта) за сесия. При изразходени по-малко от 5КВ се таксуват 5 КВ.

Тарифиране и отчитане на SMS

В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.

Ползване на мобилен интернет в мрежата на Yettel

5G в България
Клиентите на абонаментни планове с включен достъп до 5G мрежата на Yettel, които ползват съвместими SIM карта и телефон и се намират в зона на покритие на 5G/LTE мрежата, могат да използват мобилен интернет чрез 5G/LTE мрежата на Yettel.

Важно е да знаете:

Абонаментен план Тотал+ с месечна абонаментна такса 21.99 лв. или 27.99 лв. не включва възможности за ползване на Роуминг услуга.
С абонаментния план не може да се взима устройство на лизинг или на преференциална цена.
Всеки клиент ще трябва да заплати депозит в размер на 100 лева на карта за всяка нова активация на описания абонаментен план.