Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Services
  • Цени и формати на услуги с добавена стойност

Цени и формати на услуги с добавена стойност

Цени и формати на услуги с добавена стойност

Номера за гласови услуги с добавена стойност:

Формат на номера
090 S ХYZ ZZ

S определя типа услуга с добавена стойност (0, 1 ,2 и 3)
XY(Z) показва кой е държателят на обхвата
ZZ(Z) е предоставената група от номера

Други услуги с добавена стойност (Тип услуги с добавена стойност 0) yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Формат на номера

Формат на номера
090 0 090 zz
090 0 091 zz
090 0 092 zz
090 0 093 zz
090 0 094 zz
090 0 800 zz
090 0 801 zz
090 0 802 zz
090 0 803 zz
090 0 804 zz

Телегласуване (Тип услуги с добавена стойност 1) yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Формат на номера

Формат на номера
090 1 090 zz
090 1 800 zz

Хазартни игри (Тип услуги с добавена стойност 2) yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Формат на номера

Формат на номера
090 2 800 zz

Услуги за възрастни (Тип услуги с добавена стойност 3) yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Формат на номера

Формат на номера
090 3 090 zz
090 3 800 zz

Как се таксуват услугите с добавена стойност? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Обажданията към номерата 090 се таксуват на минута или на обаждане, както следва:

На обаждане На минута
0,60 лв. 0,47 лв.
0,66 лв. 0,60 лв.
1,14 лв. 0,96 лв.
1,20 лв. 1,20 лв.
1,85 лв. 1,80 лв.
2,40 лв. 2,40 лв.

Цените са с включен ДДС.

Преди да бъдете таксуван, ще чуете безплатно съобщение, което ще ви уведоми, че набраният номер е за услуга с добавена стойност. Ще чуете информация за цената и метода на тарифиране, последвано от кратък сигнал за начало на тарифирането. Тарифирането ще се извърши след успешно обаждане. Ако разговорът бъде прекъснат преди краткия сигнал, няма да бъдете тарифирани за обаждането.

Допълнителна информация yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Когато таксуването е на минута, първоначалното тарифиране е в зависимост от вашия абонаментен план.

Обаждания към номера започващи със (пример: 1234) се таксуват според абонаментния план на клиента за разговори в мрежата на Теленор.

Обаждания към номер 170017001, предоставен за куриерски услуги, се таксуват според абонаментния план на клиента за разговори в мрежата на Теленор.