Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Services
  • Цени на основните бизнес услуги

Цени на основните бизнес услуги

Цени на основните бизнес услуги

Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпването на включените минути за абонаментни планове Business Pro

Тарифен план Цена
Business Pro 15

0,15 лв. / мин.

Business Pro 22

0,15 лв. / мин.

Business Pro 29

0,15 лв. / мин.

Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпването на включените минути за абонаментни планове - архив:
Globul Business Start / GLOBUL Web&Talk Pro 12,99 / GLOBUL Web&Talk Pro 14,99

0,24 лв. / мин.

GLOBUL Web&Talk 17,99

0,23 лв. / мин.

Globul Business Fit 9,90

0,22 лв. / мин.

GLOBUL Web&Talk Pro 21,99

0,21 лв. / мин.

Резерв Про 8,99 / Globul Business Fit 12,90 / GLOBUL Web&Talk Pro 41,99 / GLOBUL Web&Talk Pro 79,99

0,20 лв. / мин.

Резерв Про 12,99 / Резерв Про 16,99 / Резерв Про 20,99 / Globul Business Fit 19,90

0,18 лв. / мин.

Globul Business Fit 31,90

0,16 лв. / мин.

Globul Business Fit 49,90

0,13 лв. / мин.

Цени на основните бизнес услуги

Услуга Цена
Обаждания към номера 0700 за всички планове Business Total/ за всички останали бизнес планове (на минута)

0,15 лв/ 0,27 лв.

Обаждания към номера 124123 и 124125 (на обаждане)

0,12 лв.

Kратко текстово съобщение (SMS) към мобилни номера от национални мрежи и изходящи SMS-и в в роуминг в зона ЕС

0,18 лв. / SMS

SMS към мобилни номера от международни мрежи

0,18 лв./ SMS

SMS към имейл (електронна поща)

0,12 лв./ SMS

Мултимедийни съобщения (MMS) към номер от мрежата на Оператора 

0,20 лв./ МMS

MMS към номера от други национални и международни мобилни мрежи

0,45 лв./ МMS

Видео разговори към номера от мобилната мрежа на Yettel и други национални мобилни мрежи* (на минута)

0,49 лв./мин.

Видео разговор към мобилни оператори от Зона Балкани*

0,83 лв./мин.

Видео разговори към мобилни оператори в САЩ, Канада и Русия*

0,99 лв./мин.

Видео разговори към мобилни оператори в Европа*

1,29 лв./мин.

Видео разговори към мобилни оператори от всички останали държави*

1,44 лв./ мин.

Детайлна справка за потреблението (на хартиен носител)

10,00 лв.

Детайлна справка за минал период 1 до 3 месеца

6,00 лв.

Детайлна справка за минал период 4 до 6 месеца

10,00 лв.

Ограничаване на повикванията при кражба

безплатно

Повторно активиране

безплатно

Гласова поща (прослушване на съобщенията)

безплатно

Подмяна на SIM карта поради кражба

безплатно

Разговори към националните номера за спешна помощ

безплатно

Връзка с Отдел Обслужване на клиенти

0,02 лв./обаждане

Автоматично информационно обслужване

0,02 лв./обаждане

Мобилен достъп до интернет на използван трафик, ако такъв е избран от Потребителя

0,42 лв./ МВ

* Минималното първоначално време на тарифиране на видео разговорите, се определя от избрания тарифен план.

Пренос на данни и WAP/интернет през CSD

Услуга Цена
Пренос на данни и WAP през CSD към Yettel

0,10 лв./мин.

Пренос на данни и WAP през CSD към национални мобилни мрежи

0,30 лв./мин.

Пренос на данни и WAP през CSD към международни мрежи (+ цената за международни разговори за съответната зона)

0,30 лв./мин.

WAP / Мобилен интернет към номер 1000

0,05 лв. /мин

Всички посочени цени не включват ДДС.

Всички останали услуги се таксуват според действащата ценова листа на Yettel.
Минималното първоначално време за таксуване и отчитане на гласовите разговори е според избрания от клиента абонаментен план.