Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Services
 • Проверка на сметка, оставащи минути, мегабайти и кредитен лимит

Проверка на сметка, оставащи минути, мегабайти и кредитен лимит

Проверка на сметка, оставащи минути, мегабайти и кредитен лимит

За да си постоянно информиран и да контролираш разходите си за мобилни услуги лесно и бързо, проверявай своята текуща сметка, оставащи минути, мегабайти и кредитен лимит по удобен за теб начин.

Избери своя начин, измежду посочените по-долу:

 • Провери онлайн през My Yettel.

 • Вече можеш да проверяваш минали сметки, текущата си сметка и оставащото потребление онлайн през мобилното приложение My Yettel. Също така можеш да проверяваш наличния си кредит, ако си на предплатен план.

Проверка на сметка на мобилен и домашен телефон yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Мобилен телефон

За да провериш сметката на твоя мобилен телефон, избери една от следните опции:

 • Провери сметката си в Автоматичното информационно обслужване на номер 123 като избереш опция Проверка на използвани минути

 • Посети раздел текуща сметка в My Telenor портал. Първо обаче трябва да направиш регистрация в портала Yettel, която се състои от 2 лесни стъпки. След като се регистрираш, влез в Yettel и избери опцията Проверка на текуща сметка и задължения за минал период

 • Изпрати SMS със съдържание 10 на номер 1000

 • Използвай възможностите на безплатната услуга My Menu

Отговорът, който ще получиш, ще те информира за:

 • Разходите, които си направил след последното фактуриране (сумата не включва ДДС, както и месечни абонаменти, отстъпки, периодични такси (като стойност на лизингови вноски)

 • Еднократни такси (например смяна на номер, смяна на номер от група „За приятели“ и др.)

 • Неплатената сума по фактури

 • Дата и час на последно актуализиране на данните

Домашен фиксиран телефон

За да провериш сметката на твоя домашен фиксиран телефон, избери една от следните опции.

 • Избери опция 1 (За проверка на сметка) в Автоматичното информационно обслужване на номер 123

 • Посети раздел Текуща сметка в Yettel портал. Преди това обаче трябва да направиш регистрация в портала Yettel , която се състои от няколко лесни стъпки. Първо от твоя домашен телефон набери 123. Така влизаш в интерактивното меню на Теленор, от което ще чуеш изброяване на възможните опции за управление на твоя фиксиран номер. От интерактивното меню последователно избери опция 3 (За пренасочване на обажданията и получаване на парола за достъп до Yettel), после опция 2 ( За получаване на парола за достъп до Yettel), а накрая опция 1 (За получаване на парола за достъп до Yettel). Регистрацията завършва, щом на домашния/стационарния си телефон получиш SMS oт номер 5005 с парола за портала Yettel, който се визуализира на екранчето на слушалката.

Щом се регистрираш, с фиксирания номер и получената парола влез в Yettel, приеми Общите условия и попълни своите потребителски данни. След това на екрана ще можеш да преглеждаш информация за твоите Текуща сметка и потребление (оставащи минути, съобщения, MB). Ще видиш също какъв е кредитният лимит по проверявания фиксиран номер. А ако избереш опцията История на плащанията, ще можеш да прегледаш информация за всичките ти плащания по фактура или зареждания на предплатена карта (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro или Борика).

Проверка на оставащи минути yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Ако използваш абонаментен план с включени минути или си добавил допълнителен пакет с минути за разговори, можеш да провериш колко от тези минути ти остават към момента.


Мобилен телефон

За да провериш сметката на твоя мобилен телефон, избери една от следните опции:

 • Провери сметката си в Автоматичното информационно обслужване на номер 123 като избереш опция Проверка на използвани минути

 • Посети раздел текуща сметка в Yettel портал. Първо обаче трябва да направиш регистрация в портала Yettel, която се състои от 2 лесни стъпки. След като се регистрираш, влез в Yettel и избери опцията Проверка на пакет минути

 • Изпрати SMS със съдържание 20 на номер 1000

 • Използвай възможностите на безплатната услуга My Menu

Домашен фиксиран телефон

За да провериш оставащите минути на твоя домашен фиксиран телефон, избери една от следните опции.

 • Избери опция Проверка на използвани минути в Автоматичното информационно обслужване на номер 123

 • Посети раздел текуща сметка в Yettel портал. Преди това обаче трябва да направиш регистрация в портала Yettel, която се състои от няколко лесни стъпки. Първо от твоя домашен телефон набери 123. Така влизаш в интерактивното меню на Теленор, от което ще чуеш изброяване на възможните опции за управление на твоя фиксиран номер. От интерактивното меню последователно избери опция 3 (За пренасочване на обажданията и получаване на парола за достъп до Yettel), после опция 2 ( За получаване на парола за достъп до Yettel), а накрая опция 1 (За получаване на парола за достъп до Yettel). Регистрацията завършва, щом на домашния/стационарния си телефон получиш SMS oт номер 5005 с парола за портала Yettel, който се визуализира на екранчето на слушалката.

Щом се регистрираш, с фиксирания номер и получената парола, влез в Yettel, приеми Общите условия и попълни своите потребителски данни. След това на екрана ще можеш да преглеждаш информация за твоите оставащи минути в раздел Текуща сметка и потребление. Ще видиш също какъв е кредитният лимит по проверявания фиксиран номер. А ако избереш опцията История на плащанията, ще можеш да прегледаш информация за всичките ти плащания по фактура или зареждания на предплатена карта (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro или Борика).

Проверка на кредитен лимит yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да провериш сметката на своя кредитен лимит, избери една от следните опции.

Мобилен телефон
 • Посети раздел Сметка и плащане в Yettel портал. Първо обаче трябва да направиш регистрация в портала Yettel, която се състои от 2 лесни стъпки – изпрати SMS (празен или с произволен текст) на номер 5005 от мобилния си телефон и въведи получената парола заедно с твоя номер в страницата за вход в портала . След като се регистрираш, влез в Yettel и в раздел Сметка и плащане, в полето Текуща сметка и потребление, ще видиш информация за твоето потребление (сметка, налични и оставащи минути, налични и оставащи MB) и за наличния кредитен лимит: колко е кредитният лимит, за колко номера, колко % от него си изразходил.

 • Използвай възможностите на безплатната My Menu

Домашен фиксиран телефон

За да провериш кредитния лимит на домашен телефон, избери една от следните опции:

 • Избери опция Проверка на кредитен лимит в Автоматичното информационно обслужване на номер 123. Ще получиш информация за размера на полагаемия кредитен лимит и за размера на използвания лимит

 • Посети раздел текуща сметка в Yettel портал. Първо обаче трябва да направиш регистрация в портала Yettel, която се състои от няколко лесни стъпки. Първо от твоя домашен телефон набери 123. Така влизаш в интерактивното меню на Yettel, от което ще чуеш изброяване на възможните опции за управление на твоя фиксиран номер. От интерактивното меню последователно избери опция 3 (За пренасочване на обажданията и получаване на парола за достъп до Yettel), после опция 2 (За получаване на парола за достъп до Yettel), а накрая опция 1 (За получаване на парола за достъп до Yettel). Регистрацията завършва, щом на домашния/стационарния си телефон получиш SMS oт номер 5005 с парола за портала Yettel, който се визуализира на екранчето на слушалката.

Щом се регистрираш, с фиксирания номер и получената парола влез в Yettel, приеми Общите условия и попълни своите потребителски данни. След това с всяко влизане в портала ще виждаш информацията за твоя кредитен лимит – колко лева и за колко номера - в полето Сметки и плащане, Текуща сметка и потребление.

А ако избереш опцията История на плащанията, ще можеш да прегледаш информация за всичките ти плащания по фактура или зареждания на предплатена карта (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro или Борика).
•Използвай възможностите на безплатната услуга My Menu.

Проверка на оставащи SMS/MMS съобщения yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Ако ползваш абонаментен план с включени SMS/MMS съобщения или си добавил допълнителен пакет със съобщения, можеш да провериш колко от тях си изразходвал към момента като избереш една от следните опции:

 • Избери опция Проверка на използвани SMS/MMS в Автоматичното информационно обслужване на номер *123

 • Посети разделтекуща сметка в Yettel портал. Първо обаче трябва да направишрегистрация в портала Yettel, която се състои от 2 лесни стъпки. След като се регистрираш,влез в Yettelи избери опцията Проверка на пакет SMS/MMS

 • Изпрати SMS със съдържание 40 на номер 1000. В отговор ще получиш информация за изразходваните SMS/MMS от всички пакети, включени в съответния Абонаментен план, дата и час на последно актуализиране на данните

 • Използвай възможностите на безплатната услуга My Menu

Проверка на оставащи мегабайти (MB) yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Ако ползваш абонаментен план с включени мегабайти или си добавил допълнителен пакет с мегабайти, можеш да провериш колко от тях си изразходвал към момента като избереш една от следните опции:

 • Избери опция 3 - Проверка на оставащи мегабайти в Автоматичното информационно обслужване на номер *123

 • Посети раздел текуща сметка вYettel портал. Първо обаче трябва да направиш регистрация в портала Yettel, която се състои от 2 лесни стъпки. След като се регистрираш, влез в Yettel и избери опцията Проверка на оставащи мегабайти

 • Изпрати SMS със съдържание 30 на номер 1000. В отговор ще получиш информация за изразходваните мегабайт от всички пакети, активни за съответния месец, дата и час на последно актуализиране на данните

 • Използвай възможностите на безплатната услуга My Menu