Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

УДС - 090

УДС - 090

Как работи yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Номерата за гласови услуги с добавена стойност се набират в следния формат: 090 S ХYZ ZZ, където S определя тип УДС (0, 1 ,2 и 3), XY(Z) - държателя на обхвата, а ZZ(Z) е предоставената група от номера:

Други УДС (Тип УДС 0)

Формат на номера

090 0 090 zz

090 0 091 zz

090 0 092 zz

090 0 093 zz

090 0 094 zz

090 0 800 zz

090 0 801 zz

090 0 802 zz

090 0 803 zz

090 0 804 zz

Телегласуване (Тип УДС 1)

Формат на номера

090 1 090 zz

090 1 800 zz

Услуги за „възрастни” (Тип УДС 3)

Формат на номера

090 3 090 zz

090 3 800 zz

Хазартни игри (Тип УДС 2)

Формат на номера

090 2 800 zz

Цени yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Обажданията към номерата 090 се таксуват на минута или на обаждане, както следва:

Цени в лева с включено ДДС

На обаждане

На минута

0,60 0,47
0,66 0,60
1,14 0,96
1,20 1,20
1,85 1,80
2,40 2,40

Преди да започне таксуването, ще чуете безплатно съобщение, което ще ви уведоми, че набраният номер е за услуга с добавена стойност, както и цената и метода на тарифиране, последвано от кратък сигнал за начало на тарифирането. Тарифирането ще бъде осъществено след осъществяване на връзка. Ако разговорът бъде прекъснат преди краткия сигнал, няма да бъдете тарифирани за обаждането.

Когато таксуването е на минута разговор, първоначалното тарифиране е в зависимост от вашия тарифен план.

Обаждания към номера започващи със (пример: 1234) се таксуват според тарифния план на потребителя за разговори в мрежата на Yettel.

Обаждания към номер 170017001, предоставен за куриерски услуги, се таксуват според тарифния план на потребителя за разговори в мрежата на Yettel.

УДС - 090 yettel.chevronDown yettel.chevronUp

На основание на чл. 16 от НАРЕДБА № 1 от 22.07.2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена, „Yettel България” ЕАД публикува цените и форматите на предоставяни услуги с добавена стойност.