Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Въведение

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение за „Yettel България“ ЕАД.

(Доп. на 11.03.2024 година) „Йеттел България“ ЕАД насърчава доставчиците и техните служители, които узнаят за нарушения на законодателството при и по повод изпълнение на възложените дейности, да ни информират за това чрез някой от наличните канали за вътрешно подаване на сигнали, информация за които е публикувана на [LINK]. Обработката на лични данни, която „Йеттел България“ ЕАД която се извършва при и по повод такива сигнали, ще се извършва съгласно Политиката за личните данни на „Йеттел България“ ЕАД при приемане и разглеждане на сигнали за нарушения, публикувана на www.yettel.bg/bg/privacy.

Затова с тази Политика Ви информираме за начина, по който обработваме лични данни при избора на доставчици, както и във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на отношения с наши доставчици.

С цел по-голяма яснота и за удобство на читателите, на определени места в настоящата Политика сме посочили примери, които илюстрират защо и/или как Yettel обработва лични данни. Тези примери не са изчерпателни.