Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Services
 • Предплатени програми архив

Предплатени програми архив

Предплатени програми архив

ВАЖНО: Предплатените планове, посочени по-долу, не се предлагат за нови клиенти.

Считано от 01.06.2014, и независимо от условията посочени по-долу, потребители на предплатени услуги на Yettel не могат да преминават към тези предплатени планове.

Повече информация за новите планове > <>

Като потребител на предплатен план можете да преминавате към следните планове:

 • Към стандартен предплатен план Yettel със закупуване на допълнителен пакет или с изпращане на безплатен SMS с текст „standart“ на номер 125

 • Към план Yettel с изпращане на безплатен SMS с текст „t2“ на номер 125 

 • Към план Приятели с изпращане на безплатен SMS с текст „t1“ на номер 125

 • Към предплатен план 30 чрез безплатен SMS с текст “eu30” на номер 125

 • Към предплатен план 30s чрез безплатен SMS с текст “eu30s” на номер 125 

Преминаването към стандартния предплатен план на Yettel е безплатно. Всяка друга промяна на предплатения план се таксува по 0,60 лв. от наличния кредит и влиза в сила след получаването на потвърждаващ SMS.

Период на валидност - архив yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Всяко еднократно презареждане със сума от 10 лв. или повече удължава валидността на номера с 12 месеца от датата на презареждане.

Ако в рамките на 31 дни има направено презареждане с обща стойност 10 лв. или повече (например 2 ваучера по 6 лв.), то валидността на номера се удължава също с нови 12 месеца.

Презарежданията от 6 лева увеличават периода на активност на вашия номер с нови 2 месеца от датата на презареждане, в случай че от текущия период на активност на номера остават по-малко от 2 месеца.

Презарежданията от 5 лева удължават периода на валидност с един месец, в случай че от текущия период на активност на номера остава по-малко от 1 месец.

table_minutes_validity.jpg

Тарифен план B-CONNECT 30 и B-CONNECT 30S yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За любителите на по-късите телефонни разговори, представяме ви тарифни планове b-connect 30 и b-connect 30s. С тях вашите разговори се таксуват и отчитат първоначално на 30 секунди, след което - на секунда.

Тарифни планове b-connect 30 и b-connect 30s се предлагат само за съществуващи клиенти на предплатени услуги на оператора.

С тарифи b-connect 30 и b-connect 30s могат да се използват всички стандартни услуги за b-connect, в това число всички канали за зареждане, услуги за прехвърляне на кредит и минути (Cash Share, Time Share, Gift Box) и услуга Cash in Time.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ТАРИФИ B-CONNECT 30 И B-CONNECT 30S

Всеки потребител на предплатена услуга може да премине към:

 • b-connect 30 чрез безплатен SMS с текст “eu30” на номер 125

 • b-connect 30s чрез безплатен SMS с текст “eu30s” на номер 125

Смяната на тарифа се таксува по 0,60 лв. от наличния кредит и влиза в сила след получаването на потвърждаващ SMS.

ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ТАРИФИ B-CONNECT 30 И B-CONNECT 30S КЪМ ДРУГА ТАРИФА

 • Тарифи b-connect 30 и b-connect 30s могат да се променят по всяко време от Автоматичното Информационно Обслужване с обаждане на номер 123.

 • При преминаване към друга тарифа се губи специалната цена към група За приятели, валидна за тарифи b-connect 30 и b-connect 30s.

 • Активираните допълнителни пакети се прехвърлят и могат да бъдат ползвани, ако са в съответствие с характеристиките на новата тарифа.

 • Въведените номера в група За приятели се запазват при преминаване към тарифи, които имат съответната група със същия брой позиции.

Всички цени са с включен ДДС.

Ако с тарифи b-connect 30 и b-connect 30s бъде закупен допълнителен пакет за b-connect с включени минути към група За приятели, към мрежата на оператора или към всички национални мрежи, след като са изразходени първоначално включените такива към група За приятели, то с приоритет преди таксуването към предпочетените номера от група За приятели винаги ще бъде изчерпването на минути от наличния допълнителен пакет.

Тарифен план B-CONNECT SMS yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Колкото повече SMS-и изпращате, толкова по-малко плащате за SMS – от 0,13 лв. до 0,10 лв.

Таксуването на изпратените SMS-и е стъпаловидно в рамките на един календарен месец. Периодът за отчитане започва на всяко първо число.

Пример: Ако изпратите 100 SMS-a в рамките на един месец, те ще бъдат таксувани така: Първите 50 SMS-a ще се таксуват по 0,13 лв./съобщение, а следващите 50 SMS-a ще се таксуват по 0,12 лв./съобщение.

Говорите на една цена към всички мобилни и фиксирани мрежи в страната – 0,56 лв./минута

Всички други услуги се таксуват според ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

Тарифа b-connect SMS може да бъде променена от Автоматичното Информационно Обслужване на номер 123. При преминаване към друга тарифа се губят преференциите валидни за настоящата тарифа. Смяната на тарифа се таксува по 0,60 лв. с ДДС от наличния кредит. Преминаване обратно към тарифата b-connect SMS не e възможно.

При преминаване към b-connect Friend 100 се заплаща единствено таксата за първия месец.

Всички цени са с включен ДДС.

Минималното първоначално време на таксуване и отчитане на разговорите е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифен план B-CONNECT yettel.chevronDown yettel.chevronUp
 • Само 0,45 лв. на минута към всички мобилни и фиксирани телефонни мрежи в страната

 • Само 0,23 лв. на минута за разговор с 3 номера от група „За Приятели” .

 • Една цена за SMS към всички национални и международни оператори – 0,22 лв./съобщение.

 • Без разлика в тарифирането на натоварени и ненатоварени часови зони

Всички други услуги се таксуват според ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

Тарифа b-connect може да бъде променена от Автоматичното Информационно Обслужване на номер 123. При преминаване към друга тарифа се губят преференциите валидни за настоящата тарифа. Смяната на тарифа се таксува по 0,60 лв. с ДДС от наличния кредит. Преминаване обратно към тарифата b-connect не e възможно.

При преминаване към b-connect Friend 100 се заплаща единствено таксата за първия месец.

Всички цени са с включен ДДС.

Минималното първоначално време на таксуване и отчитане на разговорите е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифен план B-CONNECT HIT yettel.chevronDown yettel.chevronUp
 • Само 0,35 лв. на минута за разговори в мрежата на GLOBUL и фиксирани телефонни мрежи в страната

 • Само 0,47 лв. на минута към други мобилни мрежи в страната

 • Една цена за SMS към всички национални и международни оператори – 0,22 лв./съобщение.

 • Без разлика в тарифирането на натоварени и ненатоварени часови зони

Всички други услуги се таксуват според ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

Тарифа b-connect HIT може да бъде променена от Автоматичното Информационно Обслужване на номер 123. При преминаване към друга тарифа се губят преференциите валидни за настоящата тарифа. Смяната на тарифа се таксува по 0,60 лв. с ДДС от наличния кредит. Преминаване обратно към тарифата b-connect Hit не e възможно.

Всички цени са с включен ДДС.

Минималното първоначално време на таксуване и отчитане на разговорите е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифен план B-CONNECT WEEKEND yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Цени на разговори и SMS:

Всички други услуги се таксуват според ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

Всяко презареждане (независимо от стойността) носи по 20 безплатни минути в мрежата на оператора, които са валидни през уикендите за стартов пакет Weekend+.

Безплатните минути се получават до 24 часа след презареждането и са валидни в продължение на 31 дена от получаването им. С добавянето на нови бонус минути при презареждане периодът на валидност на всички налични минути се удължава за нов 31-дневен период. Седмичният бонус не е валиден с този промоционален пакет.

Тарифа b-connect Weekend може да бъде променена по всяко време от Автоматичното Информационно Обслужване на номер 123. Смяната на тарифа се таксува по 60 ст. с ДДС от наличния кредит и води до невъзможност за получаване на безплатните уикенд минути при презареждане. Преминаване обратно към тарифата b-connect Weekend не e възможно.

Всички цени са с включен ДДС.

Минималното първоначално време на таксуване и отчитане на разговорите е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифен план B-CONNECT FRIEND 310 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
 • По 310 минути и 310 SMS-a (по 10 минути и 10 SMS всеки ден)

 • Само 0,09 лв./мин. за разговори към предпочетения номер след изчерпване на наличните минути

 • След изчерпване на наличните SMS-и – 0,22 лв./SMS към всички национални и международни оператори

Останалите разговори се таксуват както следва:

 • 0,35 лв./мин. за разговори към оператора и фиксирани мрежи

 • 0,47 лв./мин за разговори към други национални мобилни мрежи

 • Една цена за SMS към всички национални и международни оператори – 0,22 лв./съобщение

Всички други услуги се таксуват според ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

b-connect потребители, чиито карти са активни над 6 месеца и над 1 година получаватповече минути и SMS-и към предпочетения номер за всеки 31-дневен период:

 • За клиенти над 6 месеца: по 12 минути и 12 SMS-a на ден, равно на 372 минути и 372 SMS за 31 дни към предпочетен номер в мрежата на оператора или FROG на същата цена - 3 лв/31 дни.

 • За клиенти над 1 година: по 15 минути и 15 SMS-a на ден, равно на 465 минути и 465 SMS

Получаването на допълнителните минути и SMS-и е автоматично за b-connect потребители над 6 месеца и 1 година и за приемането им не са необходими допълнителни действия.

С активирането на SIM картата се зареждат по 10 минути и 10 SMS-a дневно към един предпочетен номер от мрежата на оператора или FROG, които са на разположение в рамките на календарния ден ( 00:00 – 24:00ч. ) за период от 31 дни. След изтичането на 31-дневен период се добавят нови 10 минути и 10 SMS-а дневно към предпочетения номер, а цената от 3 лева за 31 дни се приспада автоматично от наличния кредит. Нови минути и SMS-и се зареждат всеки ден от 00:00 до 01:00 часа. В този период се нулират наличните минути и SMS-и и се зареждат нови.

В случай, че потребителят не разполага с необходимата сума на 31-я ден, минутите и SMS-ите ще бъдат добавени при презареждане.

Изборът на предпочетен номер става с обаждане на номер 125, следвайки инструкциите на интерактивната система. Считано от 01.10.2009 обаждането към номер 125 и 123 се таксува 0,03 лв. с ДДС независимо от продължителността. При преминаване към тарифа Friend 100 предпочетения номер се запазва безплатно. Предпочетеният номер може да бъде променян многократно от номер 125. Всяка промяна се таксува по 1 лв. с ДДС от наличния кредит.

Тарифа b-connect Friend 310 може да бъде променена от Автоматичното Информационно Обслужване на номер 123. При преминаване към друга тарифа се губят преференциите валидни за настоящата тарифа. Преминаване обратно към тарифата b-connect Friend 310 не e възможно.

Всички цени са с включен ДДС.

Ако предпочетен номер има направено пренасочване за получаване на SMS в пощенската си кутия на портала на оператора вместо на телефона си, тогава подателят на SMS-а ще бъде таксуван за съобщението и то няма да бъде приспаднато от наличните безплатни.

Минималното първоначално време на таксуване и отчитане на разговорите е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифен план B-CONNECT FRIEND 100 yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Останалите разговори се таксуват както следва:

 • 0,354 лв./мин. за разговори към оператора и фиксирани мрежи

 • 0,47 лв./мин за разговори към други национални мобилни мрежи

 • Една цена за SMS към всички национални и международни оператори – 0,22 лв./съобщение

Всички други услуги се таксуват ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане. 

b-connect потребители, чиито карти са активни над 6 месеца и над 1 година получават повече минути и SMS-и към предпочетения номер:

Получаването на допълнителните минути и SMS-и е автоматично за b-connect потребители над 6 месеца и 1 година и за приемането им не са необходими допълнителни действия.

Първоначалните 100 безплатни минути и 100 безплатни SMS-a са валидни в продължение на 31 дни от датата на активиране на картата. След изтичането на 31-дневния период се добавят нови 100 минути и 100 SMS-a, а цената от 2 лв. за следващия 31-дневен период се приспада автоматично от наличния кредит. Нови 100 минути + 100 SMS-a се добавят на всеки 31 дни. В случай, че потребителят не разполага с необходимата сума на 31-я ден, минутите и SMS-ите ще бъдат добавени при презареждане.

Изборът на предпочетен номер става с обаждане на номер 125, следвайки инструкциите на интерактивната система. Считано от 01.10.2009 обаждането към номер 125 и 123 се таксува 0,03 лв. с ДДС независимо от продължителността. Предпочетеният номер може да бъде променян многократно от номер 125. Всяка промяна се таксува по 1 лв. с ДДС от наличния кредит.

Тарифа b-connect Friend 100 може да бъде променена от Автоматичното Информационно Обслужване на номер 123. При преминаване към друга тарифа се губят преференциите валидни за настоящата тарифа. Преминаването обратно към тарифа b-connect Friend 100 не e възможно.

Всички цени са с включен ДДС.

Ако предпочетен номер има направено пренасочване за получаване на SMS в пощенската си кутия на портала вместо на телефона си, тогава подателят на SMS-а ще бъде таксуван за съобщението и то няма да бъде приспаднато от наличните безплатни.

Минималното първоначално време на таксуване и отчитане на разговорите е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифен план B-CONNECT HELLO FRIENDS yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Преференциално таксуване към 3 предпочетени номера от мрежата на GLOBUL при презареждане:\

 • 200 безплатни минути и 200 безплатни SMS-а към 3-те номера за 31 дни от активация
 • 0,23 лв./мин. за разговори към 3-те номера (в случай, че няма преференциално таксуване)
 • 0,44 лв./мин. за разговори към всички мрежи в страната

Всички други услуги се таксуват според ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

При всяко презареждане, потребителят ползва преференциална цена за разговори и SMS към 3 предпочетени номера, за срок от 31 дни. Ако презареждането е на стойност до 9 лв. включително, клиентът ще ползва цена от 0,05 лв. за минута разговор и SMS към предпочетените номера за 31 дни. Ако презареждането е на стойност 10 лв. или повече, ще ползва цена от 0,01 лв. за минута разговор и SMS към 3-те номера за 31 дни.

За да използва първоначално включените минути и SMS-и, както и преференциално таксуване към 3 номера, потребителят най-напред трябва да се обади на 125. Следвайки инструкциите на интерактивната система трябва да определи до 3 предпочетени номера от мрежата на оператора. Считано от 01.10.2009 обаждането към номер 125 се таксува 0,03 лв. с ДДС независимо от продължителността. Предпочетените номера от групата могат да бъдат променяни многократно от интерактивната система на номер 125. Всяка промяна на номера се таксува по 1 лев от наличния кредит.

При всяко зареждане започва да тече нов 31-дневен период с преференциално таксуване. Ако на 31-ия ден няма направено друго презареждане през периода, клиентът започва да използва стандартни цени за разговори и SMS. При повторно презареждане през същия период, започва да тече нов срок на валидност от 31 дни. За всяка промяна на таксуване потребителят ще получава уведомителен SMS.

Първоначалните безплатни минути и SMS-и са валидни за 31 дни от датата на активиране на SIM картата. Ако има направено зареждане през първите 31 дни и потребителят има налични безплатни минути и SMS-и, той първо ще черпи от безплатните и след това ще започне да използва преференциално таксуване.

Всеки b-connect клиент може да премине към тарифа Hello Friends с обаждане на номер 123 (опция 0 и 4 Смяна на тарифа) или чрез безплатен SMS с текст HELLO на номер 125. Смяната на тарифа се таксува по 60 ст. с ДДС от наличния кредит.

Тарифа b-connect Hello Friends може да бъде променена по всяко време от Автоматичното Информационно Обслужване на номер 123. При преминаване към друга тарифа се губят преференциите валидни за настоящата тарифа.

Ако предпочетен номер има направено пренасочване за получаване на SMS в пощенската си кутия на портала на оператора вместо на телефона си, тогава подателят на SMS-а ще бъде таксуван на стандартна цена за съобщението, а не на преференциалната цена.

Ако с тарифа Hello Friends бъде закупен (който и да е) допълнителен пакет за b-connect с включени минути и SMS-и, то с приоритет преди таксуването към трите предпочетени номера винаги ще бъде таксуването към наличния допълнителен пакет.

Всички цени са с включен ДДС.

Минималното първоначално време на таксуване и отчитане на разговорите е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифен план B-CONNECT MEGA yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Първоначални 200 безплатни минути и 200 безплатни SMS-a към група За приятели и 3 лв. първоначален кредит.

При всяко презареждане, се получават безплатни минути и MB и специална цена в група За приятели, съответно:

Останалите разговори се таксуват както следва:

 • 0,23 лв./мин. за разговори към номерата от група За приятели (в случай, че не се използва специална цена)

 • 0,45 лв./мин. за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи

 • 0,22 лв./SMS към всички национални и международни оператори

Всички други услуги се таксуват според ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

Специалната цена от 0,01 лв/мин. и 0,05 лв/мин. се прилага след изчерпването на наличните безплатни минути към приятелите в 31 дневния период от презареждането. Всички бонуси влизат в сила до 20 минути от презареждане и са валидни 31 дни от датата на получаването им. За ползването им се удържат 0,50 лв. от наличния кредит при всяко зареждане на b-connect картата. Бонусите влизат в сила в момента, в който клиентът получи нотификационен SMS.

При всяко зареждане започва нов 31-дневен период за ползване на бонусите и специалната цена. Ако на 31-ия ден няма направено друго презареждане през периода, потребителят ще започне да използва стандартните цени за разговори (0,23 лв./мин. за разговори към група За приятели; 0,45 лв./мин. за разговори към всички мрежи в страната). При повторно презареждане през същия период, започва да тече нов срок на валидност от 31 дни. За всяка промяна на таксуване и получаване на бонуси, потребителят ще получава уведомителен SMS.

Първоначалните безплатни минути и SMS-и са валидни за 31 дни от датата на активиране на SIM картата. Ако има направено зареждане през първите 31 дни и потребителят има налични безплатни минути и SMS-и, той първо ще черпи от безплатните и след това ще започне да използва преференциално таксуване.

Всеки b-connect клиент може да премине към тарифа b-connect MEGA чрез безплатен SMS с текст MEGA на номер 125. Смяната на тарифа се таксува по 60 ст. с ДДС от наличния кредит.

При преминаване към друга тарифа се губят преференциите валидни за настоящата тарифа.

Всички цени са с включен ДДС.

Минималното първоначално време на таксуване и отчитане на разговорите е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифен план B-CONNECT B-COOL yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Първоначални 620 включени минути (20 минути на ден за 31 дни) към група За приятели и 3 лв. първоначален кредит.

При презареждане, се получават бонус минути и специални цени към група За приятели и към всички национални мрежи за 31 дни съответно:

В случай, че няма специални цени разговорите се таксуват както следва:

 • 0,23 лв./мин. за разговори към номерата от група За приятели

 • 0,54 лв./мин. за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи

Цена на SMS - 0,22 лв./SMS към всички национални и международни оператори

Всички други услуги се таксуват според ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

Специалната цена от 0,05 лв/мин. се прилага след изчерпването на дневните минути към група за приятели в 31 дневния период от презареждането. Всички бонуси влизат в сила до 20 минути от презареждане.

Ако в рамките на 31 дневния период на текущото презареждане или от получаването на първоначално включените минути бъде направено следващо презареждане, което дава право на по-голям брой бонус минути се получават само по-големия брой бонус минути.

В случай, че се получават бонус минути, от кредита се удържат 1,50 лв. в момента на презареждане. Бонусите влизат в сила в момента, в който клиентът получи уведомителен SMS.

Ако на 31-ия ден от презареждане с бонус минути, няма направено друго презареждане даващо право на нов бонус, потребителят ще започне да използва стандартните цени за разговори (0,23 лв./мин. за разговори към група За приятели; 0,54 лв./мин. за разговори към всички мрежи в страната). За всяка промяна на таксуване и получаване на бонуси, потребителят ще получава уведомителен SMS.

Всеки b-connect клиент може да премине към тарифа b-connect b-cool чрез безплатен SMS с текст cool на номер 125. Смяната на тарифа се таксува по 60 ст. с ДДС от наличния кредит.

При преминаване към друга тарифа се губят преференциите валидни за настоящата тарифа.

Всички цени са с включен ДДС.

Минималното първоначално време на таксуване и отчитане на разговорите е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифен план B-CONNECT HI 5 yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Първоначално включени 200 безплатни минути към група За приятели и 3 лв. първоначален кредит. При всяко презареждане, се получават бонус минути към пет номера от група За приятели, съответно:

0,23 лв./мин. за разговори към номерата от група За приятели (в случай, че не се използват бонус минути)

 • 0,45 лв./мин. за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи

 • 0,22 лв./SMS към всички национални и международни оператори

Всички други услуги се таксуват според ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

Всички бонус минути влизат в сила до 20 минути от презареждане и са валидни 31 дни от датата на получаването им. За ползването им се удържат 0,90 лв. от наличния кредит при всяко зареждане на b-connect картата. Бонусите влизат в сила, в момента, в който клиента получи нотификационен SMS.

При всяко презареждане започва нов 31-дневен период за ползване на бонус минутите. Ако на 31-ия ден няма направено друго презареждане през периода, потребителят ще започне да използва стандартните цени за разговори (0,23 лв./мин. за разговори към група За приятели). При повторно презареждане през същия период, започва да тече нов срок на валидност от 31 дни. При всяко получаване на нови бонуси, потребителят ще получава уведомителен SMS.

Всеки b-connect клиент може да премине към тарифа b-connect hi 5 с обаждане на номер 123 (0,03 лв./обаждане) - опция 0 и 4 Смяна на тарифа или чрез безплатен SMS с текст hi 5 на номер 125. Смяната на тарифа се таксува по 60 ст. с ДДС от наличния кредит.

Тарифа b-connect hi 5 може да бъде променена по всяко време от Автоматичното Информационно Обслужване на номер 123. При преминаване към друга тарифа се губят преференциите от минути и петте номера в група За приятели (номерата в група За приятели остават само ако се преминава към тарифа wow) валидни за настоящата тарифа.

Всички цени са с включен ДДС.

Минималното първоначално време на таксуване и отчитане на разговорите е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифен план B-CONNECT BIGTIME yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Първоначално включени 50 безплатни минути и 50 SMS-а към мобилната мрежа на оператора и 3 лв. първоначален кредит. При всяко презареждане, се получават бонус минути към мобилната мрежа на оператора, съответно:

Всички други услуги се таксуват според ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

Всички бонуси влизат в сила до 20 минути от презареждане и са валидни 31 дни от датата на получаването им. За ползването им се удържат 1,50 лв. от наличния кредит при всяко зареждане на b-connect картата. Бонусите влизат в сила, в момента, в който клиента получи нотификационен SMS.

При всяко презареждане започва нов 31-дневен период за ползване на бонуси. Ако на 31-ия ден няма направено друго презареждане през периода, потребителят ще започне да използва стандартните цени за разговори (0,45 лв./мин. за разговори, 0.22 лв/SMS и 2,40 лв./МВ). При повторно презареждане през същия период, започва да тече нов срок на валидност от 31 дни. При всяко получаване на нови бонуси, потребителят ще бъде известен с уведомителен SMS.

Всеки b-connect клиент може да премине към тарифа b-connect bigtime с обаждане на номер 123 (0,03 лв./обаждане) - опция 0 и 4 Смяна на тарифа или чрез безплатен SMS с текст bigtime на номер 125. Смяната на тарифа се таксува по 60 ст. с ДДС от наличния кредит.

Тарифа b-connect bigtime може да бъде променена по всяко време от Автоматичното Информационно Обслужване на номер 123. При преминаване към друга тарифа се губят преференциите (безплатните минутите, SMS и МВ) валидни за настоящата тарифа.

Всички цени са с включен ДДС.

Минималното първоначално време на таксуване и отчитане на разговорите е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифен план B-CONNECT WOW yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Първоначално включени 500 безплатни минути към група За приятели и 3 лв. първоначален кредит. При всяко презареждане, се получават бонус минути към пет номера от група За приятели, съответно:

 • при зареждане от 6 до 19 лева - 

  • 250 бонус минути към група За приятели;

  • при зареждане с 20 или повече лева - 

  • 2000 бонус минути към група За приятели;

 • 0,23 лв./мин. за разговори към номерата от група За приятели (в случай, че не се използват бонус минути)

 • 0,45 лв./мин. за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи

 • 0,22 лв./SMS към всички национални и международни оператори

Всички други услуги се таксуват според ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

Всички бонус минути влизат в сила до 20 минути от презареждане и са валидни 31 дни от датата на получаването им. За ползването им се удържат 1,50 лв. от наличния кредит при всяко презареждане на b-connect картата. Бонусите влизат в сила, в момента, в който клиента получи нотификационен SMS.

При всяко презареждане започва нов 31-дневен период за ползване на бонус минутите. Ако на 31-ия ден няма направено друго презареждане през периода, потребителят ще започне да използва стандартните цени за разговори (0,23 лв./мин. за разговори към група За приятели). При повторно презареждане през същия период, започва да тече нов срок на валидност от 31 дни. При всяко получаване на нови бонуси, потребителят ще получава уведомителен SMS.

Първоначалните включени минути са валидни за 31 дни от датата на активиране на SIM картата. Ако има направено презареждане през първите 31 дни и потребителят има налични безплатни минути, той първо ще черпи от натрупаните безплатни минути и след това ще започне да използва стандартното таксуване.

Всеки b-connect клиент може да премине към тарифа b-connect wow с обаждане на номер 123 (0,03 лв./обаждане) - опция 0 и 4 Смяна на тарифа или чрез безплатен SMS с текст wow на номер 125. Смяната на тарифа се таксува по 0,60 лв. от наличния кредит.

Тарифа b-connect wow може да бъде променена по всяко време от Автоматичното Информационно Обслужване на номер 123. При преминаване към друга тарифа се губят преференциите от бонус минути и номера в група За приятели (номерата в група За приятели остават само ако се преминава към тарифа hi 5) валидни за настоящата тарифа.

Всички цени са с включен ДДС.

Минималното първоначално време на таксуване и отчитане на разговорите е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифен план B-CONNECT (6) yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Първоначално включени 500 минути към 1 Extra номер, 250 минути към 5 номера в група За приятели и 3 лв. първоначален кредит.

При всяко презареждане, се получават бонус минути към Extra номерът и към номерата в група За приятели съответно:

при презареждане от 6 до 19 лева – 500 бонус минути към 1 Extra номер и 250 бонус минути към 5 номера в група За приятели;

при презареждане от 20 или повече лева - 2000 бонус минути към 1 Extra номер и 1000 бонус минути към 5 номера в група За приятели;

BGN 0.23/min. for calls to an Extra number and to a number from the For Friends group (when no bonus minutes are available).

BGN 0.45/min. for calls to all national mobile and fixed networks

BGN 0.22/SMS to all national and international operators

Всички други услуги се таксуват според ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

Всички бонус минути влизат в сила и могат да бъдат използвани до 20 минути от презареждане и са валидни 31 дни от датата на получаването им. За ползването на бонус минути се удържат 1,90 лв. от наличния кредит при всяко презареждане на b-connect картата.

При всяко презареждане започва нов 31-дневен период за ползване на бонус минутите. Ако на 31-ия ден няма направено друго презареждане през периода, потребителят ще започне да използва стандартните цени за разговори (0,23 лв./мин. за разговори към Extra номер и към група За приятели). При повторно презареждане през същият период, започва да тече нов срок на валидност от 31 дни. При всяко получаване на нови бонус минути, потребителят получава уведомителен SMS.

 

Всеки b-connect клиент може да премине към тарифа b-connect (6) с обаждане на номер 123 (0,03 лв./обаждане) – опция 0 и 4 Смяна на тарифа или чрез безплатен SMS с текст 6 на номер 125. Смяната на тарифа се таксува по 0,60 лв. от наличния кредит.

Тарифа b-connect (6) може да бъде променена по всяко време от Автоматичното Информационно Обслужване на номер 123. При преминаване към друга тарифа се губят преференциите от минути и въведените номера като Extra номер и в група За приятели, валидни за настоящата тарифа (номерата в група „За приятели” ще се запазят само при преминаване към тарифите hi 5 или wow, а в групата на Extra номер - при преминаване към тарифа funtime).

Всички цени са с включен ДДС.

Минималното първоначално време на таксуване и отчитане на разговорите е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифен план B-CONNECT FUNTIME yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Избери един FUNтастичен приятел с новия b-connect funtime

Първоначално включени 250 минути към 1 Extra номер, 25 минути към мобилната мрежа на оператора и 3 лв. първоначален кредит.

При всяко презареждане, се получават бонус минути към 1 Extra номер и към мобилната мрежа на оператора, както следва:

при презареждане от 6 до 9 лева

 • 250 бонус минути към 1 Extra номер и 25 минути към мобилната мрежа на оператора

при презареждане от 10 или повече лева

 • 500 бонус минути към 1 Extra номер и 50 минути към мобилната мрежа на оператора

Всички други услуги се таксуват според ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

Всички бонус минути влизат в сила и могат да бъдат използвани до 20 минути от презареждане и са валидни 31 дни от датата на получаването им. За ползването на бонус минути се удържат 1,90 лв. от наличния кредит при всяко презареждане на b-connect картата.

При всяко презареждане започва нов 31-дневен период за ползване на бонус минутите. Ако на 31-ия ден няма направено друго презареждане през периода, потребителят ще започне да използва стандартните цени за разговори (0,23 лв./мин. за разговори към Extra номер и 0,45 лв./мин. за разговори към мрежата на операора). При повторно презареждане през същия период, започва да тече нов срок на валидност от 31 дни. При всяко получаване на нови бонус минути, потребителят получава уведомителен SMS.

Extra номер с тарифа b-connect funtime

Като Extra номер могат да бъдат включвани номера от мобилната мрежа на оператора. За да използва първоначално включените минути и бонус минутите при презареждане, потребителят трябва да се обади на 125 (0,03 лв./обаждане). Следвайки инструкциите на интерактивната система, той трябва да определи 1 Extrа номер. Extrа номерът се въвежда, променя и прослушва чрез последователно избиране на опция 4 на менюто „Настройки на предпочетени и екстра номера“ и след това опция 2 „Настройки на Extrа номер“. Extra номерът може да бъде променян многократно от номер 125. Всяка промяна на номер се таксува по 1,00 лв. от наличния кредит.

Първоначално включените минути са валидни за 31 дни от датата на получаването им с активацията на SIM картата. Ако има направено презареждане през първите 31 дни и потребителят има налични минути, той първо ще използва натрупаните минути и след това стандартното таксуване.

Всеки b-connect клиент може да премине към тарифа b-connect funtime с обаждане на номер 123 (0,03 лв./обаждане) – опция 0 и 4 „Смяна на тарифа“ или чрез безплатен SMS с текст funtime на номер 125. Смяната на тарифа се таксува по 0,60 лв. от наличния кредит.

Тарифа b-connect funtime може да бъде променена по всяко време от Автоматичното Информационно Обслужване на номер 123. При преминаване към друга тарифа се губят преференциите от минути, валидни за настоящата тарифа. Въведеният номер като Extra номер ще се запази само при преминаване към тарифата b-connect (6) и обратно.

Всички цени са с включен ДДС.

Минималното първоначално време на таксуване и отчитане на разговорите е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифен план B-CONNECT (6+) yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Стартовият пакет включва 1000 минути към 1 Extra номер, 100 минути към 5 номера в група За приятели и 3 лв. първоначален кредит.

При презареждане се получават бонус минути към Extra номера и към номерата в група За приятели, както следва:

 Цени за разговори и SMS:

 • 0,23 лв./мин. за разговори към Extra номера и към номерата от група За приятели, след изчерпване на бонус минутите

 • 0,39 лв./мин. за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи

 • 0,22 лв./SMS към всички национални и международни мобилни мрежи

Всички други услуги се таксуват според ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

Всички бонус минути влизат в сила и могат да бъдат използвани до 20 минути след презареждане, независимо от начина, по който е извършено и са валидни за 31 дни от датата на получаването им. За ползването на бонус минутите към Extra номера и номерата в група За приятели се удържат 2,40 лв. от наличния кредит при всяко презареждане на b-connect картата.

При всяко презареждане започва нов 31-дневен период за ползване на бонус минутите. Ако до 31-ия ден включително няма направено друго презареждане на b-connect картата, или след изчерпване на бонус минутите, потребителят ще започне да използва стандартните цени за разговори (0,23 лв./мин. за разговори към Extra номер и номера в група За приятели). При повторно презареждане през същия период, започва да тече нов срок на валидност от 31 дни. При всяко получаване на нови бонус минути, потребителят получава уведомителен SMS.

Extra номер и номера в група За приятели на тарифа b-connect (6+)

Като Extra номер и номер в група За приятели могат да бъдат избрани номера от мобилната мрежа на оператора. Extra номер и номер в група За приятели не могат да бъдат кратки номера и номера за услуги с добавена стойност. За да се използват първоначално включените минути и бонус минутите при презареждане, потребителят трябва да се обади на 125 (0,03 лв./обаждане). Следвайки инструкциите на интерактивната система, потребителят може да определи 1 Extrа номер и до 5 предпочетени номера в група За приятели. Extrа номерът се въвежда, променя и прослушва чрез последователно избиране на опция 4, на менюто „Настройки на предпочетени и екстра номера“ и след това опция 2 „Настройки на Extrа номер“. Номерата от група За приятели се въвеждат, променят и прослушват, като след първоначално избраната опция 4, се избира опция 1 „Настройки на предпочетени номера в група За приятели“.

Всички избрани номера могат да бъдат променяни многократно с обаждане на номер 125. Всяка промяна на номер се таксува по 1,00 лв. от наличния кредит и влиза в сила след получаването на потвърждаващ SMS. Потребителят е свободен да въведе един и същ номер като Extra номер и като номер от групата За приятели. В този случай първо се използват минутите на Extra номера и след изчерпването им, започва ползването на бонус минутите към номера в групата За приятели.

Първоначално включените бонус минути са валидни за 31 дни от датата на получаването им и активацията на SIM картата. Стандартното таксуване започва след изчерпване на натрупаните бонус минути.

Всеки b-connect потребител може да премине към тарифа b-connect (6+) с обаждане на номер 123 (0,03 лв./обаждане) – с последователен избор на опция 0 и опция 4 „Смяна на тарифа“ или чрез безплатен SMS с текст “6+” на номер 125. Смяната на тарифа се таксува по 0,60 лв. от наличния кредит и влиза в сила след получаването на потвърждаващ SMS.

Тарифа b-connect (6+) може да бъде променена по всяко време от Автоматичното Информационно Обслужване на номер 123. При преминаване към друга тарифа се губят бонус минутите към Extra номера и номерата в група За приятели, валидни за тарифа b-connect (6+). Въведените номера в група За приятели се запазват при преминаване към тарифи, които имат съответната група със същия брой позиции. Extra номерът се запазва при преминаване към тарифи b-connect funtime и b-connect (6) и обратно.

Всички цени са с включен ДДС.

Тарифирането се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

Тарифен план B-CONNECT HAPPYTIME yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Стартовият пакет включва 500 минути към 5 номера от група За приятели от мобилната мрежа на оператора, валидни за 31 дни от получаването им и 3 лв. първоначален кредит.

При направено презареждане на стойност 6 лв. и повече с тарифа b-connect happytime се получават бонус минути към номерата от група За приятели и Happy Hour бонус минути към мобилната мрежа на оператора, които могат да се ползват само между 10:00 и 11:00 часа всеки ден от периода на валидност на минутите, както следва:

Цени за разговори и SMS:

 • 0,23 лв./мин. за разговори към номерата от група За приятели след изчерпване на включените и бонус минутите

 • 0,39 лв./мин. за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи

 • 0,22 лв./SMS към всички национални и международни мобилни мрежи

Всички други услуги се таксуват според ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

Първоначалните включени минути към номерата от група За приятели са валидни за 31 дни от датата на активация на SIM картата.

Всички бонус минути влизат в сила и могат да бъдат използвани до 20 минути от презареждане, независимо от начина, по който е извършено, и са валидни за 31 дни, считано от датата на получаването им. За ползването на бонус минутите се удържат 2,50 лв. от наличния кредит при всяко презареждане на b-connect картата на стойност 6 лв. или повече.

При всяко презареждане започва да тече нов 31-дневен период за ползване на бонус минутите. Ако до 31-ия ден, включително, от получаването на включените или бонус минутите няма направено друго презареждане на b-connect картата, ползването им се прекратява и всички неизразходвани включени и/или бонус минути се губят. В този случай, както и след изчерпване на включените и бонус минутите, потребителят ще заплаща стандартните цени за разговори (0,23 лв./мин. за разговори към номерата от група За приятели и 0,39 лв./мин. за разговори към всички национални мрежи).

При повторно презареждане през започнал 31-дневен период, периодът за ползване на бонус минутите, които не са изразходени през периода, се удължава с нови 31 дни. При всяко получаване на нови бонус минути, потребителят получава уведомителен SMS.

Номерата от мрежата на оператора, към които се предоставят включените и бонус минутите, не могат да бъдат кратки номера и номера на услуги с добавена стойност.

Happy Hour

При всяко презареждане на стойност 6 лв. или повече се предоставят определено количество Happy Hour бонус минути към мобилната мрежа на оператора, които могат да се ползват единствено в едночасовия интервал между 10:00 и 11:00 часа всеки ден, в продължение на 31 дни от получаването им.

При разговори между 10:00 и 11:00 часа към номера от група За приятели с предимство се черпят бонус минутите към тези номера, включително и такива, предоставени с активирани допълнителни пакети, а след изразходването им се черпят Happy Hour бонус минутите към мобилната мрежа на оператора, в случай, че има налични такива.

Допълнителна информация

Всеки b-connect потребител може да премине към тарифа b-connect happytime с обаждане на номер 123 (0,03 лв./обаждане) – с последователен избор на опция 0 и опция 4 „Смяна на тарифа“ или чрез безплатен SMS с текст “happytime” на номер 125. Смяната на тарифа се таксува по 0,60 лв. от наличния кредит и влиза в сила след получаването на потвърждаващ SMS.

Тарифа b-connect happytime може да бъде променена по всяко време от Автоматичното Информационно Обслужване с обаждане на номер 123. При преминаване към друга тарифа се губят бонус минутите към номерата от група За приятели и Happy Hour бонус минутите към мобилната мрежа на оператора, валидни за тарифа b-connect happytime. Въведените номера в група За приятели се запазват при преминаване към тарифи, които имат съответната група със същия брой позиции.

Всички цени са с включен ДДС.

Тарифирането се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

НОМЕРА ОТ ГРУПА ЗА ПРИЯТЕЛИ и EXTRA НОМЕР ЗА ПРЕДПЛАТЕНИ ТАРИФА yettel.chevronDown yettel.chevronUp
 • Като Extra номер и номер от група За приятели могат да бъдат избирани само номера от мобилната мрежа на оператора.

 • Extra номер и номера от група За приятели не могат да бъдат кратки номера и номера за услуги с добавена стойност.

 • За да използваш първоначално включените минути (и/или бонус минутите при презареждане и/или специална цена към група За приятели), трябва да се обадиш на 125 (0,03 лв./обаждане) и да определиш 1 Extrа номер и номерата в група За приятели. Номерата от група За приятели и Extrа номера се въвеждат, променят и прослушват, като след първоначално избраната опция 4, се избира опция 1 „Настройки на предпочетени номера от група За приятели“ или 2 „Настройки на Extrа номер. Следвай инструкциите на интерактивната система и определи безплатно съответния номер предпочетени номера в група За приятели (брой номера според избрания тарифен план).

 • Всяка следваща промяна на номер се таксува по 1,00 лв. и влиза в сила след получаването на потвърждаващ SMS.

 • Първоначално включените минути са валидни за 31 дни от датата на получаването им с активацията на SIM картата. Ако има направено презареждане през първите 31 дни и потребителят има налични минути, той първо ще използва натрупаните минути и след това ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

Тарифен план B-CONNECT EASYTIME yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Тарифният план включва:

 • 700 минути към 5 номера от група За приятели от мобилната мрежа на оператора, валидни за 31 дни от получаването им

 • 3 лв. първоначален кредит

 • Активирана услуга Fun Call с месечен абонамент от 0,60 лв., като абонаментът за услугата за първия месец след активиране на SIM картата е безплатен

При всяко презареждане на стойност 6 лв. или повече получаваш специална, намалена цена за разговори към до 5 номера от група За приятели, както следва:

За ползването на специалната цена се удържат 2,50 лв. от наличния кредит при всяко презареждане на b-connect картата на стойност 6 лв. или повече.

ЦЕНИ ЗА РАЗГОВОРИ И SMS

 • 0,23 лв./мин. за разговори към номерата от група За приятели след изчерпване на включените минути или след изтичане на периода на валидност на специалната цена от 0,01 или 0,05 лв./мин.

 • 0,39 лв./мин. за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи

 • 0,22 лв./SMS към всички национални и международни мобилни мрежи

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ТАРИФА B-CONNECT EASYTIME

 • Всеки b-connect потребител може да премине към тарифа b-connect easytime с обаждане на номер 123 (0,03 лв./обаждане) – с последователен избор на опция 0 и опция 4 „Смяна на тарифа“ или чрез безплатен SMS с текст “easytime” на номер 125.

 • Смяната на тарифа се таксува по 0,60 лв. от наличния кредит и влиза в сила след получаването на потвърждаващ SMS.

ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ТАРИФА B-CONNECT EASYTIME КЪМ ДРУГА ТАРИФА

 • Тарифа b-connect easytime можеш да променяш по всяко време от Автоматичното Информационно Обслужване с обаждане на номер 123.

 • При преминаване към друга тарифа се губят неизразходваните първоначално включени минути към номерата от група За приятели, активирани пакети и специалната цена към група За приятели, валидни за тарифа b-connect easytime.

 • Активираните допълнителни пакети се прехвърлят и могат да бъдат ползвани, ако са в съответствие с характеристиките на новата тарифа.

 • Въведените номера в група За приятели се запазват при преминаване към тарифи, които имат съответната група със същия брой позиции.

Всички цени са с включен ДДС.

Ако с тарифа easytime бъде закупен допълнителен пакет за b-connect с включени минути към група За приятели, към мрежата на оператора или към всички национални мрежи, след като са изразходени първоначално включените такива към група За приятели, то с приоритет преди таксуването към предпочетените номера от група За приятели винаги ще бъде изчерпването на минути от наличния допълнителен пакет.

Тарифирането се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СПЕЦИАЛНАТА ЦЕНА yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Специалната цена за разговори към група За приятели влиза в сила и може да бъде използвана до 20 минути от презареждане (независимо от начина, по който е извършено), след получаване на потвърдителен SMS и е валидна за 31 дни, считано от датата на получаването ѝ.

Номерата от мрежата на оператора, към които се предоставят първоначалните включени минути и специалната цена, не могат да бъдат кратки номера и номера на услуги с добавена стойност.

Специалната цена при презареждане се прилага след изчерпване на включените минути към група За приятели.

При всяко презареждане на стойност 6 лв. или повече започва да тече нов 31-дневен период за ползване на специална цена, както следва:

 • При презареждане от 6 лв. или повече в рамките на валидността на предоставена специална цена към група За приятели, което презареждане осигурява същата специална цена, срокът на валидност на действащата специална цена се продължава с нови 31 дни, считано от получаването на потвърдителен SMS.

 • При презареждане между 6 и 9 лв. в рамките на валидността на специална цена от 0,01 лв./мин. към група За приятели, за което презареждане се предоставя по-висока специална цена (0,05 лв./мин. към група За приятели), продължаваш да ползваш по-ниската цена (0,01 лв./мин.) в срока на валидността ѝ, след което започваш да ползваш по-високата цена (0,05 лв./ мин) до изтичане на нейната валидност, започнала да тече в момента на презареждането (след получаване на потвърдителен SMS).

 • При презареждане от 10 лв. или повече в рамките на валидността на специалната цена от 0,05 лв./мин. към група За приятели, за което презареждане се предоставя по-ниска специална цена (0,01 лв./мин. към група За приятели), започваш да ползваш новата по-ниска цена (0,01 лв./мин.) за период от 31 дни, считано от момента на получаването ѝ.

Ако до 31-ия ден, включително, от получаването на специална цена не си направил друго презареждане на b-connect картата за 6 лв. или повече, ползването на съответната специална цена се прекратява и заплащаш стандартната цена от 0,23 лв./мин. за разговори към номерата от група За приятели.

Ползването на специална цена се предоставя отново след като направиш презареждане от 6 лв. или повече.

При всяко получаване на специална цена, получаваш потвърдителен SMS.

Тарифен план B-CONNECT VISITOR yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да се почувства като у дома си всеки наш гост, създадохме тарифа b-connect visitor с 3 лв. първоначален кредит и специални цени за разговори към международни мрежи и в група За приятели.

Цени за международни мрежи

Цени за национални мрежи

Цени за SMS

Всички други услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

Група За приятели на тарифата b-connect visitor

Групата За приятели включва 3 номера от мобилната мрежа на оператора. За да използва специални цени към приятелите, потребителят трябва да се обади на 125 (0,03 лв./обаждане). Следвайки инструкциите на интерактивната система, трябва да определи до 3 предпочетени номера от мобилната мрежата на оператора(група За приятели). Номерата от групата могат да бъдат променяни многократно от номер 125. Всяка промяна на номер се таксува по 1 лев от наличния кредит.

Смяната на тарифа към и от b-connect visitor не е възможна.

Всички цени са с включен ДДС.

Минималното първоначално време на таксуване и отчитане на разговорите е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифен план B-CONNECT COOLTIME yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Тарифният план включва:

 • 500 минути към 5 номера от група За приятели от мобилната мрежа на оператора, валидни за 31 дни от получаването им

 • 3 лв. първоначален кредит

 • Активирана услуга Fun Call с месечен абонамент от 0.60 лв., като абонаментът за услугата за първия месец след активиране на SIM картата е безплатен

При всяко презареждане на стойност 6 лв. или повече получаваш специална, намалена цена за разговори към до 5 номера от група За приятели, както следва: 

За ползването на специалната цена се удържат 2,50 лв. от наличния кредит при всяко презареждане на b-connect картата на стойност 6 лв. или повече.

ЦЕНИ ЗА РАЗГОВОРИ И SMS

 • 0,23 лв./мин. за разговори към номерата от група За приятели след изчерпване на включените минути или след изтичане на периода на валидност на специалната цена от 0,01 или 0,05 лв./мин.

 • 0,39 лв./мин. за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи

 • 0,22 лв./SMS към всички национални и международни мобилни мрежи

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на оператора за предплатени услуги и пакети, към датата на предлагане.

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ B-CONNECT COOLTIME И ПРОМЯНА НА ТАРИФА

 • Ако си b-connect потребител, можеш да преминеш към тарифа b-connect cooltime с обаждане на номер 123 (0,03 лв./обаждане) – с последователен избор на опция 0 и опция 4 „Смяна на тарифа“ или като изпратиш безплатен SMS с текст „cooltime“ на номер 125.

 • Тарифа b-connect cooltime можеш да променяш по всяко време от Автоматичното Информационно Обслужване с обаждане на номер 123 (0,03 лв./обаждане).

 • Смяната на тарифа се таксува по 0,60 лв. от наличния кредит и влиза в сила след получаването на потвърждаващ SMS.

 • При преминаване към тарифа b-connect cooltime или от нея към друга предплатена тарифа, не се предоставят първоначално включени минути и кредит.

 • При преминаване към друга тарифа се губят неизразходваните първоначално включени минути и специалната цена към група За приятели, валидни за тарифа b-connect cooltime.

 • Активираните допълнителни пакети се прехвърлят и могат да бъдат ползвани, ако условията на новата тарифа го позволяват. В противен случай, същите се губят. Пример: Закупен допълнителен пакет с минути към група За приятели ще бъде прехвърлен, ако новата тарифа позволява група За приятели.

 • Въведените номера в група За приятели се запазват при преминаване към тарифи, които имат съответната група със същия брой позиции.