Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Services
 • Абонаментни програми за бизнес клиенти - Архив

Абонаментни програми за бизнес клиенти - Архив

Абонаментни програми за бизнес клиенти - Архив


Business Total - архив yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Business Total 8+ 15 23 32 40
Стандартен месечен абонамент 8 15 23 32 40
Минути за национални разговори и изходящ роуминг в зона ЕС 300 500 1000 неограничени
Минути за национални разговори в Затворена група неограничени
МВ на максимално достижима скорост предоставени общо за България и ЕС. - - - - -
Национални МВ на максимално достижима скорост. - 1000 5000 10000 15000
МВ на максимално достижима скорост предоставени съгласно политиката за справедливо ползване за роуминг в зона ЕС. След изчерпването им, мобилният интернет в роуминг зона ЕС се таксува по цена на МВ съгласно актуалната ценова листа - -

6800

10000 11700
Цени на услугите след изчерпване на включеното потребление
Цена на минута за национални разговори и изходящ роуминг в ЕС 0,15
Други условия
Първоначално и последващо тарифиране на национални, международни и изходящи разговори в роуминг зона ЕС (в секунди) 60/1
Първоначално и последващо тарифиране на КВ на територията на Р България и в роуминг в Зона ЕС 1/1
Скорост след изчерпване на включените MB на максимално достижима скорост - 64 Kbps
Срок на договора 24 месеца
Първоначален кредитен лимит (в лева) 50 50 100 100 100

Всички посочени цени са в лева без включен ДДС.

Условия

Тарифиране и отчитане на минути

•  Посоченият брой минути на месец в абонаментните планове Business Total могат са се използват както за национални разговори, така и за изходящи разговори в роуминг зона ЕС към мобилни номера от мрежи на оператори в зона ЕС.

•  Входящите обаждания в роуминг зона ЕС не се таксуват и не черпят от включените в абонаментния план минути.

•  Включените минути на месец, които не са изразходени през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.

•  Първият / последният месечен абонамент и включените минути за избрания абонаментен план се предоставят в пропорционален размер, в зависимост от дните, оставащи до края на отчетния период, съответно до прекратяване ползването на плана.

•  Минималното първоначално време за таксуване на национални разговори е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

 

Тарифиране и отчитане на MB:

• Включените MB (национални и ЕС) на максимално достижима скорост, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.

• Включените МВ в избрания абонаментен план се предоставят в пълен размер още през първия отчетен период, независимо от дните, оставащи до края му.

• Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg. Абонаментните планове са несъвместими с частен APN/BlackBerry.

• Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни е 1/1 КВ (килобайт).

Национални MB

• На територията на България – след изчерпване на включените в абонаментния план MB клиентът ще бъде автоматично прехвърлен към landing page, където ще може да си закупи пакети Добави или да премине на ниска скорост.

• След изчерпване на включените в плана национални MB, скоростта на интернет връзката пада до 64 kbps за целия интернет трафик.

MB за ЕС

• След изчерпване на включените MB за ЕС, скоростта не се променя, но има допълнително таксуване от 0,015 лв. без ДДС/MB.

• Включените MB за роуминг зона ЕС са изчисление в съответствие с политиката за справедливо ползване, предвидена в Регламент за изпълнение(ЕС) 2016/2286.

Абонаментни планове Business Pro - архив yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Business Pro - 24 месеца

Business Pro

15 22 29 35 44
Месечен абонамент за 24-месечен договор 17,28 25,35 33,42 40,33 50,72
Месечен абонамент за първоначaлния срок на договора при сключване на 24-месечен договор 13,82 19,01 25,07 30,25 38,04
Минути за национални разговори и изходящ роуминг в зона ЕС 500 1000 неограничени
Минути за национални разговори в Затворена група неограничени
МВ на максимално достижима скорост предоставени  общо за България и  ЕС. 1000 3000 - - -
Национални МВ на максимално достижима скорост - - 10000 12000 неограничени
МВ на максимално достижима скорост предоставени съгласно политиката за справедливо ползване за  роуминг в зона ЕС. След изчерпването им, мобилният интернет в роуминг зона ЕС се таксува по цена на МВ съгласно актуалната ценова листа - - 20000 24100 30000
SMS към национални мрежи и в роуминг зона ЕС към мрежи от ЕС - - - 100 100
Минути за международни разговори към номера от Зона 1, Зона 2 и Зона Балкани - - 120 120 120

Цени на услугите след изчерпване на включеното потребление

Цена на минута за национални разговори и изходящ роуминг в ЕС  0,15
 Други условия
Първоначално и последващо тарифиране на национални, международни  и изходящи разговори в роуминг зона ЕС (в секунди) 60/1
Първоначално и последващо тарифиране на КВ на територията на Р България и в роуминг в Зона ЕС 1/1
Скорост след изчерпване на включените  MB на максимално достижима скорост 64 Kbps
Срок на договора 12 месеца

Business Pro – 24-месечен договор

Всички посочени цени са в лева без включен ДДС.

Business Pro - 12 месеца

Business Pro

15 22 29 35 44
Месечен абонамент за 12-месечен договор 17,28 25,35 33,42 40,33 50,72
Минути за национални разговори и изходящ роуминг в зона ЕС 500 1000 неограничени
Минути за национални разговори в Затворена група неограничени
МВ на максимално достижима скорост предоставени  общо за България и  ЕС. 1000 3000 - - -
Национални МВ на максимално достижима скорост - - 10000 12000 неограничени
МВ на максимално достижима скорост предоставени съгласно политиката за справедливо ползване за  роуминг в зона ЕС. След изчерпването им, мобилният интернет в роуминг зона ЕС се таксува по цена на МВ съгласно актуалната ценова листа - - 20000 24100 неограничени
SMS към национални мрежи и в роуминг зона ЕС към мрежи от ЕС - - - 100 100
Минути за международни разговори към номера от Зона 1, Зона 2 и Зона Балкани - - 120 120 120
Цени на услугите след изчерпване на включеното потребление
Цена на минута за национални разговори и изходящ роуминг в ЕС  0,15
 Други условия
Първоначално и последващо тарифиране на национални, международни  и изходящи разговори в роуминг зона ЕС (в секунди) 60/1
Първоначално и последващо тарифиране на КВ на територията на Р България и в роуминг в Зона ЕС 1/1
Скорост след изчерпване на включените  MB на максимално достижима скорост 64 Kbps
Срок на договора 12 месеца

Business Pro – 12-месечен договор

Всички посочени цени са в лева без включен ДДС.

Условия

Тарифиране и отчитане на минути

 • Посочения брой минути на месец в абонаментните планове Business Pro могат да се използват, както за национални разговори, така и за изходящи разговори в роуминг в Зона ЕС към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в Зона ЕС и зона Великобритания.

 • Входящите обаждания в роуминг зона ЕС не се таксуват и не черпят от включените в абонаментния план минути.

 • Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.

 • Първият / последният месечен абонамент и включените минути за избрания абонаментен план се предоставят в пропорционален размер, в зависимост от дните, оставащи до края на отчетния период, съответно до прекратяване ползването на плана.

 • Минималното първоначално време за таксуване на национални разговори е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

 

Тарифиране и отчитане на MB:

 • Включените MB (национални и ЕС) на максимално достижима скорост, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.

 • Включените МВ в избрания абонаментен план се предоставят в пълен размер още през първия отчетен период, независимо от дните, оставащи до края му.

 • Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - internet.

 • Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни в България е 1/1 КВ (килобайт).

 • Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни в роуминг Зона ЕС е 1KВ.

 

Допълнителни пакети “Добави” – Условия

Валидност/Деактивация:

 • Пакетите Добави са еднократни и са валидни от датата на активация до края на текущия отчетен период

 • Неизразходваните МВ не се прехвърлят за ползване в следващ отчетен период.

 • Валидни са за всички тарифни планове Business Pro.

В България

 • В случай че включените национални МВ са изразходени и не сте закупили или не закупите друг пакет Добави, ще продължите да ползвате мобилен интернет в България на ниска скорост - съобразно условията на абонаментния план, без допълнително таксуване, до края на съответния отчетен период.

В зона Европейски съюз

 • В случай че МВ за ползване в роуминг в зона Европейски съюз са изразходени и не сте закупили друг пакет Добави или друг пакет с включен мобилен интернет в роуминг в Зона ЕС, ще продължите да ползвате мобилен интернет в Зона ЕС, съгласно абонаментния план, до края на съответния отчетен период.

Тарифиране и заплащане

 • Цената на избран допълнителен пакет Добави се фактурира и заплаща заедно с ползваните услуги по договора за мобилни услуги за SIM картата/ мобилния номер, за който е активиран пакет Добави, за съответния месец.

 • Минималното първоначално и последващо тарифиране на данни в роуминг в Зона ЕС и в България е 1KВ.

Допълнителни условия

 • МВ на максимално достижима скорост са предоставени съгласно политиката за справедливо ползване за роуминг в зона ЕС.

 • Посочените цени са без ДДС.

 • За Европейски съюз: Австрия, Азорски острови, Белгия, Ватикана, Гваделупа, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, о-в Мадейра, Малта, Мартиника, Нидерландия, Норвегия, Оландски острови, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

 

Абонаментен план Business Total 40 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Абонаментен план Business Total 32 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Абонаментен план Business Total 23 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Абонаментен план Business Total 15 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Абонаментен план Business Total 9 валиден до 17.04.2019 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Абонаментни планове B Nonstop валиден до 30 ноември 2017 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Абонаментни планове за бизнес клиенти след септември 2016 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Абонаментна програма Yettel Web&Talk Pro yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Telenor Web&Talk Pro

Знаем, че комуникацията е много важна за вашия бизнес. Затова създадохме програми Telenor Web&Talk Pro, с които получавате мобилен интернет и включени минути за разговори в страната и в чужбина.

Telenor
Web&Talk Pro
Telenor Web&Talk Pro 12.99 Telenor Web&Talk Pro 14.99 Telenor Web&Talk Pro 17.99 Telenor Web&Talk Pro 21.99 Telenor Web&Talk Pro 41.99 Telenor Web&Talk Pro 79.99
Включени минути към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи, към номера от Зона 1 и Зона 2 за международни разговори и роуминг в Европейски съюз/ на месец 120 мин. 180 мин. 280 мин. 350 мин. 800 мин. 1700 мин.
Включени минути към мобилни номера от мрежата на Telenor при 24-месечен първоначален срок на договор за мобилни услуги/на месец 120 мин. 180 мин. 280 мин. 350 мин. 800 мин. 1700 мин.
Включени минути в Затворена група/ на месец  неограничени
Включени МВ на максимално достижима скорост/ на месец 150 MB 250 MB 500 MB 700 MB 1500 MB 3000 MB
Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпване на включените минути 0,24 лв. 0,24 лв. 0,23 лв. 0,21 лв. 0,20 лв. 0,20 лв.
Стандартен месечен абонамент 12,99 лв. 14,99 лв. 17,99 лв. 21,99 лв. 41,99 лв. 79,99 лв.
Първоначален кредитен лимит 50 лв. 50 лв. 100 лв. 100 лв. 150 лв. 150 лв.

Всички посочени цени не включват ДДС.

Допълнителни условия на програма Telenor Web&Talk Pro
 • Програма Telenor Web&Talk Pro е предназначена само за бизнес клиенти на Telenor, като за да се възползват от условията ѝ, потребителите следва да подпишат Приложение за програмата, специфициращо ценовите и други условия на програмата, както и договор/-и за мобилни услуги при условията ѝ за срок от 12 или 24 месеца.

 • Програма Telenor Web&Talk Pro е съвместима с други програми за бизнес клиенти от Telenor.

 • Неизразходваните включени минути и мегабайти на максимално достижима скорост от текущия отчетен период не се прехвърлят за ползване в следващия.

 • След изчерпване на количеството MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 64 kbps. Трафикът на данни (в МВ) за 0,00 лв./MB се реализира само през точка за достъп (Access Point Name – APN) - Telenor. В случай че потребителят използва друга точка за достъп, то всеки МВ се тарифира на цена от 2,00 лв. (без включен ДДС).

 • Посочените условия за предаване на данни се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането се извършва съгласно роуминг тарифата Travel'n'Talk.

 • Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.

 • Минималното първоначално и последващо време за таксуване на входящи разговори в роуминг е на секунда, а за изходящи разговори в роуминг е 30 секунди, след което отчитането е на секунда. Включените минути за роуминг в Европейски съюз са валидни за входящи и изходящи гласови разговори от и към номера от мобилни и фиксирани мрежи на оператори в държави-членки на Европейския съюз.

 • Принцип на таксуване на трафик за данни от включените в пакета MB: на 1 КВ.

 • Програмата Telenor Web&Talk Pro е несъвместима с допълнителен пакет за пренос на данни Telenor GoWeb Unlimited и/или с частен APN и/или с BlackBerry услуга и последният/ последната ще бъде деактивиран/-a автоматично за всяка отделна SIMкарта, за която потребителят е сключил договор за мобилни услуги по пакет от програма Telenor Web&Talk Pro с активирането на съответния пакет.

 • При промяна на използвания пакет/програма, както и при прекратяване на Рамковия договор или договор за мобилни услуги, неизразходваните минути и мегабайти на максимално достижима скорост за SIM картите, за които се отнася промяната/ прекратяването, се губят.

 • През първите 6 месеца от първоначалния срок на договора потребителят има право да сменя първоначално избрания пакет само към такъв с по-висок месечен абонамент.

 • След изтичането на първоначалния 6-месечен срок, потребителят има право да премине към по-висок или по-нисък пакет от програма Telenor Web&Talk Pro по всяко време от действието на договора, еднократно в рамките на един отчетен период.

 • Програма Telenor Web&Talk Pro е предназначена само за бизнес клиенти на Telenor, като за да се възползват от условията ѝ, потребителите следва да подпишат Приложение за програмата, специфициращо ценовите и други условия на програмата, както и договор/-и за мобилни услуги при условията ѝ за срок от 12 или 24 месеца.

 • Програма Telenor Web&Talk Pro е съвместима с други програми за бизнес клиенти от Telenor.

 • Неизразходваните включени минути и мегабайти на максимално достижима скорост от текущия отчетен период не се прехвърлят за ползване в следващия.

 • След изчерпване на количеството MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 64 kbps. Трафикът на данни (в МВ) за 0,00 лв./MB се реализира само през точка за достъп (Access Point Name – APN) - Telenor. В случай че потребителят използва друга точка за достъп, то всеки МВ се тарифира на цена от 2,00 лв. (без включен ДДС).

 • Посочените условия за предаване на данни се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането се извършва съгласно роуминг тарифата Travel'n'Talk.

 • Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.

 • Минималното първоначално и последващо време за таксуване на входящи разговори в роуминг е на секунда, а за изходящи разговори в роуминг е 30 секунди, след което отчитането е на секунда. Включените минути за роуминг в Европейски съюз са валидни за входящи и изходящи гласови разговори от и към номера от мобилни и фиксирани мрежи на оператори в държави-членки на Европейския съюз.

 • Принцип на таксуване на трафик за данни от включените в пакета MB: на 1 КВ.

 • Програмата Telenor Web&Talk Pro е несъвместима с допълнителен пакет за пренос на данни Telenor GoWeb Unlimited и/или с частен APN и/или с BlackBerry услуга и последният/ последната ще бъде деактивиран/-a автоматично за всяка отделна SIMкарта, за която потребителят е сключил договор за мобилни услуги по пакет от програма Telenor Web&Talk Pro с активирането на съответния пакет.

 • При промяна на използвания пакет/програма, както и при прекратяване на Рамковия договор или договор за мобилни услуги, неизразходваните минути и мегабайти на максимално достижима скорост за SIM картите, за които се отнася промяната/ прекратяването, се губят.

 • През първите 6 месеца от първоначалния срок на договора потребителят има право да сменя първоначално избрания пакет само към такъв с по-висок месечен абонамент.

 • След изтичането на първоначалния 6-месечен срок, потребителят има право да премине към по-висок или по-нисък пакет от програма Telenor Web&Talk Pro по всяко време от действието на договора, еднократно в рамките на един отчетен период.

Абонаментни планове Yettel Business Fit yettel.chevronDown yettel.chevronUp

С абонаментни програми Telenor Business Fit получавате включени минути за разговори в страната и в чужбина.

Telenor
Business
Start Fit 9,90 Fit 12,90 Fit 19,90 Fit 31,90 Fit 49,90
Включени минути към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи, към номера от Зона 1 за международни разговори при 12-месечен първоначален срок на договор за мобилни услуги / на месец - 50 мин. 100 мин. 200 мин. 400 мин. 800 мин.
Включени минути към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи, към номера от Зона 1 за международни разговори при 24-месечен първоначален срок на договор за мобилни услуги / на месец 30 мин. 100 мин. 200 мин. 400 мин. 800 мин. 1600 мин.
Включени минути в Затворена група /на месец неограничени
Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпване на включените минути 0,24 лв. 0,22 лв. 0,20 лв. 0,18 лв. 0,16 лв. 0,13 лв.
Цена на кратко текстово съобщение (SMS) към национални мобилни мрежи 0,12 лв.
Стандартен месечен абонамент 5,90 лв. 9,90 лв. 12,90 лв. 19,90 лв. 31,90 лв. 49,90 лв.
Първоначален кредитен лимит 50 лв. 50 лв. 50 лв. 80 лв. 100 лв. 100 лв.

Всички посочени цени не включват ДДС.

Допълнителни условия на програма Telenor Business Fit
 • Програма Telenor Business Fit е предназначена само за бизнес клиенти на Telenor, като за да се възползват от условията ѝ, потребителите следва да подпишат Приложение за програмата, специфициращо ценовите и други условия на програмата, както и договор/-и за мобилни услуги при условията ѝ за срок от 12 или 24 месеца.

 • Програма Telenor Business Fit е съвместима с други програми за бизнес клиенти от Telenor.

 • Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.

 • Разговори в роуминг, международни разговори извън включените минути в пакета към държави от Зона I, услуги с добавена стойност, SMS, данни и факс и други, които не се включват в предоставените пакети, се таксуват в съответствие с действащите тарифи на Telenor. Месечният абонамент за всеки следващ месец, както и ползваните услуги през текущия месец, включително разговорите след изчерпване на минутите, включени в съответния пакет за всяка една СИМ карта/линия поотделно, се заплащат от потребителя ежемесечно съгласно издадената от Telenor фактура.

 • Неизразходваните включени минути от текущия месец не се прехвърлят в следващия месец. При преминаване към друг бизнес пакет, както и при прекратяване на договора, неизразходваните минути се губят.

 • Програмата се предоставя при абонамент за нови SIM карти, както и при подновяване на договора по Програма ЗАЕДНО.

 • Пакетът включени минути за разговори в групата се отнася до всяка една СИМ карта на абоната, работеща на някой от тарифните планове Telenor Business Fit.

 • Затворената група включва всички СИМ карти на потребителя по програма Telenor Business Fit, независимо от избраните пакети

 • Пакетът включени минути за национални разговори се отнася за всяка една .

 • При промяна на използвания пакет/програма, както и при прекратяване на Рамковия договор или договор за мобилни услуги, неизразходваните минути за SIM картите, за които се отнася промяната/ прекратяването, се губят.

 • През първите 6 месеца от първоначалния срок на договора потребителят има право да сменя първоначално избрания пакет само към такъв с по-висок месечен абонамент.

 • След изтичането на първоначалния 6-месечен срок, потребителят има право да премине към по-висок или по-нисък пакет от програма Telenor Business Fit по всяко време от действието на договора, еднократно в рамките на един отчетен период.

 • При неспазване на някое от задълженията по чл. 3.а и 3.б от Общите Условия на Telenor, потребителят дължи неустойка в размер на 200 лв за всяка карта, по която има неизпълнение на задълженията. оначалния 6-месечен срок, потребителят има право да премине към по-висок или по-нисък пакет от програма Telenor Business Fit по всяко време от действието на договора, еднократно в рамките на един отчетен период.

GLOBUL Business Universe yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Програма/ Пакети GLOBUL Business Universe GLOBUL Business Universe 100 GLOBUL Business Universe 300 GLOBUL Business Universe 600
Цена на месечен абонамент при 1-годишен договор 6.00 15.00 30.00 55.00
Включени минути за разговори към Затворена група от СИМ карти от всички СИМ карти за пренос на глас на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ползващи посочените условия на Затворена група по програма за бизнес клиенти и към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи 0 100 300 600
Цена за разговори към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА (на минута) 0.32 0.15 0.12 0.10
Цена за разговори към мобилни номера от мрежата на Мобилтел ЕАД (на минута) 0.32 0.29 0.27 0.25
Цена за разговори към мобилни номера от мрежата на БТК АД (Виваком) (на минута) 0.32 0.29 0.27 0.25
Цена за разговори към фиксирани номера от национални мрежи (на минута) 0.32 0.15 0.12 0.10
Цена на кратко текстово съобщение (SMS) към национални мобилни мрежи 0.12 0.12 0.12 0.12
Първоначален кредитен лимит (в лева) 50 50 150 150
Принцип  на първоначално/ последващо тарифиране  на национални разговори (в секунди)

60/1

Неизразходваното включено потребление в съответен пакет за текущ отчетен период не се прехвърля за ползване в следващ.

Зона за международни разговори Цена
(след изчерпване на включените, ако е приложимо)
Зона "Балкани"(на минута) 0,70
I зона (на минута) 0,99
ІІ зона (на минута) 1,29
III зона (на минута) 1,44
ИНМАРСАТ (на минута) 6,20

Всички посочени цени не включват ДДС.

GLOBUL Business Flexi yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Програма/ Пакет GLOBUL Business Flexi GLOBUL Business Flexi 20 GLOBUL Business Flexi 50 GLOBUL Business Flexi 250
Стандартен месечен абонамент 6.00 12.00 22.00 75.00
Включени минути за разговори към мобилни и фиксирани номера от национални мрежи 0 20 50 250
Включени минути за разговори към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА 0 10 20 120
Цена за разговори към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА (на минута) 0.39 0.20 0.15 0.12
Цена за разговори към мобилни номера от мрежата на Мобилтел ЕАД (на минута) 0.39 0.37 0.35 0.31
Цена за разговори към мобилни номера от мрежата на БТК АД (Виваком) (на минута) 0.39 0.37 0.35 0.31
Цена за разговори към фиксирани номера от национални мрежи (на минута) 0.39 0.37 0.35 0.31
Цена на SMS към национални мобилни мрежи 0.12 0.12 0.12 0.12
Цена на МВ за ползване през APN Telenor или internet.Telenor.bg на територията на Р България 2.00 2.00 2.00 2.00
Първоначален кредитен лимит (в лева) 50 150 150 150
Принцип  на първоначално/ последващо тарифиране на национални разговори (в секунди)

30/1

 • Неизразходваните включени минути от текущ отчетен период се прехвърлят еднократно за ползване в следващ, като максималният брой прехвърлени минути за всеки от пакетите не може да надвишава включени за тези пакети. Останалото включено потребление в съответен пакет за текущ отчетен период не се прехвърля за ползване в следващ.

 • Минутите за разговори към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА се изчерпват с предимство. След изчерпването им разговорите към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА ще ползват включените минути за разговори към мобилни и фиксирани номера от национални мрежи, ако има такива, а ако няма – разговорите се тарифират съгласно посочените в това Приложение цени.

Зони за международни разговори

Зона за международни разговори Цена
(след изчерпване на включените, ако е приложимо)
Зона "Балкани" (на минута) 0,83
I зона (на минута) 0,99
ІІ зона (на минута) 1,29
III зона (на минута) 1,44
ИНМАРСАТ (на минута) 6,20

Всички посочени цени не включват ДДС.

GLOBUL Business Web&Talk - Архив yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Business Web&Talk GLOBUL Business Web&Talk Lite GLOBUL Business Web&Talk Start GLOBUL Business Web&Talk Extra GLOBUL Business Web&Talk Super GLOBUL Business Web&Talk Ultra
Включени минути за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи, за международни разговори към номера от Зона 1, Зона 2 и зона Балкани и за роуминг в Европейски съюз* 100 мин. 200 мин. 400 мин. 600 мин. 1600 мин.
Включени мегабайти (МВ) неограничени
Включени МВ на максимално достижима скорост 200 MB 400 MB 800 MB 1200 MB 3200 MB
Включени минути за разговори в Затворена група неограничени
Цена за разговори в Затворена група след изчерпване на включените в пакета (на минута) 0,00 лв.
Цена за разговори към номера от мобилната и фиксираната мрежи на GLOBUL след изчерпването на включените в пакета (на минута) 0,16 лв. 0,12 лв. 0,10 лв. 0,08 лв. 0,08 лв.
Цена за разговори към други национални фиксирани мрежи след изчерпването на включените в пакета (на минута) 0,16 лв. 0,12 лв. 0,10 лв. 0,08 лв. 0,08 лв.
Цена за разговори към други национални мобилни мрежи след изчерпването на включените в пакета (на минута) 0,20 лв. 0,18 лв. 0,16 лв. 0,14 лв. 0,12 лв.
Стандартен месечен абонамент 13,90 лв. 19,90 лв. 29,90 лв. 38,90 лв. 89,90 лв.
Начален кредитен лимит 50 лв. 100 лв. 100 лв. 150 лв. 150 лв.

Всички цени са без ДДС.

* Броят на минутите, които могат да бъдат използвани за международни разговори към Зона 2, Зона Балкани и за роуминг в Европейски съюз, е до 10, 20, 40, 60 и 160 от всички включени в избрания пакет, съответно GLOBUL Business Web&Talk Lite, GLOBUL Business Web&Talk Start, GLOBUL Business Web&Talk Extra, GLOBUL Business Web&Talk Super и GLOBUL Business Web&Talk Ultra.

Зони за международни разговори
Зона за международни разговори Цена
(след изчерпване на включените, ако е приложимо)
Зона "Балкани" 0,70 лв./мин
Зона 1 0,99 лв./мин
Зона 2 1,29 лв./мин
Зона 3 1,44 лв./мин
ИНМАРСАТ 6,20 лв./мин

Всички посочени цени не включват ДДС.

Business Unlimited - Архив yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Business Unlimited Business Unlimited S Business Unlimited M Business Unlimited L Business Unlimited XL Business Unlimited XXL
Месечен абонамент 5,90 лв 9,90 лв 16,90 лв 29,90 лв 65,90 лв
Включени минути за разговори към национални мрежи и за международни разговори към държави от Зона 1 0 мин. 30 мин. 50 мин. 100 мин. 300 мин.
Включени минути за разговори с мобилни и фиксирани номера от мрежа на GLOBUL 0 мин. 0 мин. Неограничени*
Включени минути за разговори в затворена група Неограничени*
Цена на минута за разговори с мобилни номера от мрежата на GLOBUL, след изчерпване на включените в пакета 0,30 лв. 0,16 лв. 0,14 лв. 0,12 лв. 0,10 лв.
Цена на минута за разговори с фиксирани номера от мрежата на GLOBUL, след изчерпване на включените в пакета 0,15 лв. 0,11 лв. 0,09 лв. 0,07 лв. 0,05 лв.
Цена на минута за разговори към други национални мобилни мрежи, след изчерпването на включените в пакета 0,30 лв. 0,28 лв. 0,27 лв. 0,26 лв. 0,25 лв.
Цена на минута за разговори към други национални фиксирани мрежи след изчерпване на включените в пакета 0,30 лв. 0,16 лв. 0,14 лв. 0,12 лв. 0,10 лв.
Начален кредитен лимит 50 лв. 100 лв. 100 лв. 100 лв. 150 лв.

Всички цени са без ДДС.

* В рамките на разумното потребление от 1500 минути за един отчетен период. След надвишаване на това потребление разговорите в затворената група се таксуват по 0,01 лв. / минута, а разговорите към мобилната и фиксираната мрежата на GLOBUL се таксуват според цените на използвания пакет.

Минималното първоначално време на тарифиране е 60 секунди, след което отчитането е на всяка секунда.

Програмата се предоставя при абонамент за минимум 1 нова СИМ карта, както и при преподновяване на договора по Програма ЗАЕДНО.

ЦЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ РАЗГОВОРИ

Международна зона Цена
Зона "Балкани" 0,70 лв./мин
Зона 1 0,99 лв./мин
Зона 2 1,29 лв./мин
Зона 3 1,44 лв./мин
ИНМАРСАТ 6,20 лв./мин

Всички посочени цени не включват ДДС.

Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което на всяка секунда.


Абонаментни програми Business Web&Talk за BlackBerry потребители - Архив yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Абонаментни програми Business Web&Talk BlackBerry/ пакети GLOBUL Business Web&Talk BlackBerry Lite GLOBUL Business Web&Talk BlackBerry Start GLOBUL Business Web&Talk BlackBerry Extra GLOBUL Business Web&Talk BlackBerry Super GLOBUL Business Web&Talk BlackBerry Ultra
Стандартен месечен абонамент
при избрано BlackBerry® Internet Solution решение
15,90 лв. 21,90 лв. 31,90 лв. 41,90 лв. 91,90 лв.
Стандартен месечен абонамент
при избрано BlackBerry® Enterprise Solution или BlackBerry® Internet + Enterprise Solution решение
21,90 лв. 27,90 лв. 37,90 лв. 46,90 лв. 97,90 лв.
Включени минути към мобилни и фиксирани номера от национални мрежи,
към номера от Зона Балкани, Зона 1 и Зона 2
за международни разговори и за роуминг в Европейски съюз
100 мин. 200 мин. 400 мин. 600 мин. 1600 мин.
Включени минути в Затворена група неограничени
Включени МВ 100 MB 250 МВ 250 МВ 500 МB 1000 MB
Цена на минута към мобилни номера от мрежата на GLOBUL
след изчерпване на включените минути
0,16 лв. 0,12 лв. 0,10 лв. 0,08 лв. 0,08 лв.
Цена на минута към мобилни номера от други национални мрежи
след изчерпване на включените минути
0,20 лв. 0,18 лв. 0,16 лв. 0,14 лв. 0,12 лв.
Цена на минута към национални фиксирани номера след изчерпване на включените минути 0,16 лв. 0,12 лв. 0,10 лв. 0,08 лв. 0,08 лв.
Цена на МВ след изчерпване на включените МВ през точка за достъп globul или internet.globul.bg на територията на България 0,08 лв.
Цена на МВ след изчерпване на включените МВ през точка за достъп blackberry.net на територията на България 0,08 лв. 0,00 лв.

Всички цени са без ДДС.

Условия за абонаментни програми Business Web&Talk BlackBerry

Тарифиране:

 • Принцип на първоначално/последващо тарифиране на национални разговори (в секунди) – 60/1

 • Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на данни – 1КВ/1КВ.

 • Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на входящи разговори в роуминг в Еврозона (в секунди) – 1/1

 • Принцип на първоначлано / последващо тарифиране на изходящи разговори в роуминг в Еврозона (в секунди) – 30/1

Програмата Business Web&Talk за BlackBerry потребители е несъвместима с частен APN, както и с допълнителен пакет за пренос на данни GLOBUL GoWeb.

За да ползва BlackBerry решението, избрано от абоната, последният следва да притежава/ползва за своя сметка мобилен телефон марка „BlackBerry®” или друг, който съдържа необходимия софтуер за използване на решението, а за BES решението – и ползването на BES софтуер.

Цени за международни разговори

Международна зона Цена
Зона Балкани 0,70 лв./мин.
Зона 1 0,99 лв./мин.
Зона 2 1,29 лв./мин.
Зона 3 1,44 лв./мин.
Инмарсат 6,20 лв./мин.

Посочените цени не включват ДДС