Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Плащане по банков път

Вие сте тук

Плащане по банков път

Можете да платите вашите задължения към Yettel и по банков път – с вносна бележка, с вътрешно или междубанков превод.

За целта е необходимо да знаете вашия персонален IBAN, както и условието, че всички плащания към Yettel трябва да бъдат нареждани в лева.

Считано от 1-ви април 2015 г., разполагате с нов персонален IBAN за заплащане на задълженията си към Yettel по банков път. Можете да проверите новия си персонален IBAN:
онлайн на my.yettel.bg
в следващата си фактура
чрез услугата MyMenu, като наберете *123# от мобилния си телефон.

Когато плащате по банков път, важно е да имате предвид и следното:

Персоналният IBAN заменя всички досега съществуващи сметки за плащане на задължения към Yettel.
Персоналният IBAN номер е един и същ всеки месец и е отпечатан във вашата месечната фактура. За да проверите какъв е вашият IBAN номер, изпратете SMS със съдържание „11” на номер 1000 от мобилен номер, който е част от съответния клиентски номер, в MyMenu като наберете *123# и в уеб-портала Yettel.
Ако притежавате повече от един клиентски номер, то всеки клиентски номер ще има различен персонален IBAN.
Персоналният IBAN е запазен за потребителите на Yettel в Ситибанк Европа, клон България и е уникален за всеки клиентски номер.
Таксите и комисионните на банките при плащане по банков път можете да проверите в използваната от вас банка.

There is currently no content classified with this term.