Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Добави 25 000 MB

19,99 лв.

Закупуване на такъв пакет е възможно от територията на Република България:
на адрес turbo.lp.yettel.bg през използваното устройство
през мобилното приложение приложението Yettel

Валидност: До края на текущия отчетен период

Валидност

Пакетите Добави са еднократни и са валидни от датата на активация до края на текущия отчетен период. Неизразходваните МВ не се прехвърлят за ползване в следващ отчетен период.

Пакетите Добави са валидни за мобилен интернет на максимално достижима скорост в България и за мобилен интернет в роуминг в зона Европейския съюз*.


4G/5G в България

Клиентите на абонаментни планове с включен достъп до 4G/5G мрежата на Yettel в България, за ползване на мобилен интернет според 4G/LTE/5G стандарт на мрежата, ползващи съвместими SIM карта и телефон, и намиращи се в зона на покритие на 4G/LTE/5G мрежата, могат да използват, за срока на договора си, мобилен интернет чрез 4G/LTE/5G мрежата на Yettel.

Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G мрежата.


4G/5G в зона Европейски съюз

Актуален списък на всички оператори, в които може да се ползва 4G/5G мобилен интернет в роуминг се съдържа на: 4G/5G оператори. За използване на 4G/5G мобилен интернет в роуминг в зона Европейски съюз, е нужно клиентът да бъде в зоната на 4G/5G покритие на съответния оператор от посочения списък, в зона ЕС, да ползва 4G/5G съвместимо устройство, 4G/5G съвместима SIM карта, и да отговаря на условията за ползване на 4G/LTE/5G от Yettel и в България.

Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G мрежата на съответния оператор.


Активация

Допълнителни пакети Добави могат да бъдат закупени само в мрежата на Yettel по всяко време на съответния отчетен период, с изключение на деня на фактуриране* и в случай, че не е активен друг допълнителен пакет за мобилен интернет. Потреблението на допълнителен пакет Добави започва след изразходване на включените на месец MB в абонаментния план или изразходване на MB от вече активен друг допълнителен пакет за мобилен интернет.

* Активацията на пакет Добави в деня на фактуриране не е възможна.
Например: ако месечната ви сметка се фактурира на 10-то число от месеца, то на 10-то число от месеца няма да можете да активирате пакет Добави.


В България

В случай че включените национални МВ са изразходени и не сте закупили или не закупите друг пакет Добави ще продължите да ползвате мобилен интернет в България на ниска скорост (64/128 kbps) - съобразно условията на абонаментния план, без допълнително таксуване, до края на съответния отчетен период.


В зона Европейски съюз

В случай че МВ за ползване в роуминг в зона Европейски съюз са изразходени и не сте закупили друг пакет Добави или друг пакет с включен мобилен интернет в роуминг в зона Европейски съюз, ще продължите да ползвате мобилен интернет в зона Европейски съюз*, съгласно абонаментния план, до края на съответния отчетен период.


Тарифиране и заплащане

Цената на избран допълнителен пакет Добави се фактурира и заплаща заедно с ползваните услуги по договора за мобилни услуги за SIM картата/ мобилния номер, за който е активиран пакет Добави, за съответния месец.

Минималното първоначално и последващото тарифиране на данни в роуминг в зона Европейски съюз* и в България е 1KВ.


Зона Европейски съюз включва: Австрия, Азорски острови, Белгия, Ватикана, Гваделупа, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, о-в Мадейра, Малта, Мартиника, Нидерландия, Норвегия, Оландски острови, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Хърватия, Чешка Република, Швеция.