Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Мобилен интернет 25 GB

Вие сте тук

20,00 лв.

неограничени MB за първите три дни за ползване в България и 25GB за 25 дни.

Мобилен интернет

Мобилен интернет
1000 MB 1000 MB мобилен интернет за свободно сърфиране

Валидност:

14 дни

Активация:

чрез страница за зареждане или с SMS на 123 с текст LS1
5,00 лв.
Вижте допълнителните пакети за предплатени планове за смартфони

Всички цени са с ДДС.

С предплатен пакет Мобилен интернет 25 GB ползвате предплатен план за мобилен интернет с допълнителни условия при всяко направено презареждане, както следва:

При активиране на картата получавате:

Неограничен обем MB моб. интернет за ползване в България на максимална скорост за сваляне (download) до 50 Mbps и качване (upload) според теоритично достижимата, съгласно условията по-долу, валидни за срок от 3 дни след активацията.
25GB мобилен интернет в България, валидни за срок от 25 дни след изтичането на валидността на първоначално включените неограничени MB.
Достъп до 4G/LTE мрежата за пренос на данни в България, в зоните на покритие, със съвместимо устройство.

При презареждане на картата

При презареждане до 30.09.2023 г. с 10лв. или повече получавате:

15 000 MB мобилен интернет в България, валидни за срок от 15 дни след презареждането

За допълнителните условия - за включени MB, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на посочения период, се заплаща такса от 9,00 лв., която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта с кредит на стойност 10,00 лв. или повече. Допълнителните условия при презареждане могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS.

Предплатеният пакет не може да бъде използван в роуминг.

На ваше разположение са и атрактивни допълнителни пакети за данни, налични за активиране през страницата за зареждане https://www.yettel.bg/bg/plans/prepaid-plans/add-ons или с безплатен SMS на номер 123 и текст кода за активация на избрания пакет.

Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта

С активирането на предплатената си карта вие ползвате предплатен план за мобилен интернет. Ползвате и допълнителни условия при всяко направено презареждане, както следва:

Условия при активиране/Допълнителни условия при презареждане на картата
Такса GB/MB за ползване в България Валидност на MB

При активиране на картата

- Неограничени MB* 3 ДНИ

- 25 GB** 25 ДНИ

При презареждане от 10 лв. или повече

9 лв. 15 000 MB 15 ДНИ

*След активация на пакета се предоставят неограничен обем MB моб. интернет за ползване в България на максимална скорост за сваляне (download) до 50 Mbps и качване (upload) според теоритично достижимата, валидни за срок от 3 дни.

**Включените в пакета 25GB са валидни за срок от 25 дни след изтичането на валидността на първоначално включените неограничени MB.

Посочените допълнителни условия са валидни при презареждане на картата до 30.09.2023 г. След изтичане на посочения период, ще ползвате условията на предплатен план за мобилен интернет и актуалните допълнителни условия, в случай че има такива.

Достъпът до 4G/LTE мрежата на Yettel в България е възможен в зоните на покритие, със съвместима SIM карта и устройство.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/ LTE мрежата“.

Получените нови MB при извършено презареждане на картата в посочения период на допълнителни условия, или получени при активация на допълнителен пакет, се прибавят към наличните MB (ако такива има), и валидността на всички MB (налични и нови) става равна на по-голямата от двете валидности - на наличните или на получените нови.


Активиране и период на валидност

Вашата SIM карта се активира автоматично с първата интернет сесия. От този момент нататък разполагате с 395 дни първоначален период на валидност. Периодът на валидност се подновява автоматично при презареждане на кредит според стойността на презареждането.

Важно: Ако периодът на валидност на SIM картата не бъде подновен, то тя ще се деактивира автоматично с изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай наличният кредит, както и всички неизразходвани МВ, се губят.

Валидността на кредита при всяко направено презареждане е различен в зависимост от стойността му. Ако не бъде направено презареждане в рамките на валидността на текущия кредит, то той се губи.


Зареждане на кредит

Лесно може да презаредите кредит (сума в лева), който да бъде използван за закупуване на допълнителни пакети за мобилен интернет, изпращане на кратки текстови или мултимедийни съобщения. В случай че предплатената ви SIM карта е регистрирана при спазване на определените за това правила (публикувани на www.yettel.bg) – с презаредения кредит може да ползвате още гласови и други мобилни услуги, достъпни за потребителите на предплатени услуги на Yettel.

През recharge.yettel.bg, с въвеждане на 12-цифрения код от ваучера за презареждане, закупен от търговски обект
През уеб портала Yettel, като се въведе съответния номер, чийто кредит се зарежда и желаната сума
С директно презареждане в търговската мрежа на Yettel
От карта на абонаментен план, можете да презаредите кредит на предплатена карта еднократно или да направите абонамент за презареждане – наберете *123#.
През мобилното приложение Yettel Bulgaria

Вижте всички начини за презареждане


Активиране на допълнителни пакети за данни

За да активирате избран допълнителен пакет, посетете страницата за зареждане на пакети lp.yettel.bg или с безплатен SMS на номер 123 и текст кода за активация на избрания пакет.
С вашата карта от предплатения пакет за мобилен интернет можете да ползвате допълнителни пакети за данни, закупени през страницата за зареждане lp.yettel.bg. При натискане на бутон „Покупка“ избраният от вас пакет се активира и започва да тече периодът на неговата валидност.

След изчерпване или изтичане на валидността на първоначално включените МВ и получените MB при презареждане, на максимална скорост, както и на МВ от допълнителен пакет, вие ще бъдете автоматично пренасочени към страницата за зареждане goweb.lp.yettel.bg и ще имате възможност да закупите допълнителен пакет с мегабайти, за да продължите да сърфиране на максимална достижима скорост или в случай че периодът на валидност на първоначално предоставените или включените в допълнителен пакет МВ не е изтекъл - да продължите да сърфирате на ниска скорост (64 kbps) до изтичане на периода им на валидност.


Проверка на наличност

По всяко време можете безплатно, използвайки предоставената ви SIM карта, да проверите оставащите МВ от текущия пакет и техния срок на валидност по един от следните начини:

през мобилното приложение Yettel, след като изтеглите приложението и се регистрирате
с безплатен SMS с текст GC на номер 125;
на страницата за зареждане на допълнителни пакети goweb.lp.yettel.bg. На тази страница можете да намерите и информация за броя на наличните първоначално включени пакети за данни;


Принцип на тарифиране

Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/ LTE мрежата

Минималното първоначално тарифиране на данни е 100 KB, след което е с точност до 1 КВ.
Достъпът до страницата за зареждане на пакети goweb.lp.yettel.bg използвайки предоставената ви SIM карта, е безплатен - за зареждането й не се приспадат MB и не e необходим активeн пакет за мобилен интернет.

Интернет трафикът, генериран при условията на първоначално предоставените неограничени MB при активация на картата, се извърпва на максимална скорост за сваляне (download) до 50 Mbps и качване (upload) според теоритично достижимата. Интернет трафикът, генериран при условията на получените MB при презареждане, предоставените MB при активация на допълнителен пакет или при условията на ползвания предплатен план, се извършва през 2G/3G и 4G/LTE мрежата на Yettel (през APN internetbg) с максимално достижима скорост според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата и важи за използване на територията на Република България. Ползването на 4G/LTE мрежата на Yettel от потребители на предплатен план е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на покритие на 4G мрежата. При всички останали случаи трафикът се извършва на максимално достижима скорост през 2G/3G мрежата на Yettel (през APN internetbg) в България.

Тарифиране на разговори и текстови съобщения

Ако регистрирате предплатената си SIM картата, ще можете да я ползвате и за гласови и други мобилни услуги.

Регистрация на потребители за предплатени услуги

Цената на гласови/SMS услуги е според ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети.

Минималното първоначално време на тарифиране на разговорите е 60 секунди, след което таксуването е на секунда.

Предплатеният пакет не може да бъде използван в роуминг.

Всички посочени цени са с включен ДДС.

За всички непосочени по-горе цени се прилага действащата ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети, публикувана на www.yettel.bg.

Период на валидност на картата и на кредита при презареждане на кредит

Предплатен пакет за мобилен интернет
Период на валидност Валидност на картата Валидност на кредита

При активация

395 дни -

При презареждане до 9.99 лв.

Удължаване периодът на валидност на кредита (картата), в случай че текущият е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане

60 дни 60 дни

При презареждане от 10.00 лв. или повече

Удължаване периодът на валидност на кредита (картата), в случай че текущият е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане

90 дни 90 дни

При зареждане на картата, валидността на кредита (картата) се увеличава със 60 или 90 дни (съответно за презареждания на стойност до 9,99 лв. или 10 и повече лв.), в случай че оставащият период на валидност на кредита (картата) е по-малък от периодa на валидност, който се предвижда за новото презареждане.

Валидността на кредита от 60 или 90 дни, започва да тече от момента, в който презареждането е направено успешно и е получено уведомително съобщение. Валидността на кредита изтича на упоменатите дата и час в съобщението.

В случаите, в които текущият период на валидност на картата (и/или на кредита), която се зарежда, е по-голяма от периода на валидност на кредита (картата), който се предвижда за съответно презареждане, то текущият период на валидност на картата (или на кредита) няма да се промени.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущ кредит, то той се губи.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление.

ВАЖНО! 

След направено презареждане, ще бъдете уведомени с SMS за периодa на валидност на кредита.

При проверка на валидността на кредита през My Menu или през Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цената е според ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети), вие ще получите информация само за неговата валидност. Информация за периода на валидност на картата можете да получите от Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цената е според ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети) и опцията „Връзка със сътрудник от отдел обслужване на клиенти“ (цената е според ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети).