Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Електронна винетка

Ще пътуваш, но в бързането си забравил да купиш винетка. Не го мисли. Купи е-винетка бързо и лесно на yettel.bg

Всички винетки за всички автомобили

Услуга, готова за ползване

Бързо и лесно - избираш и плащаш

Навсякъде, по всяко време

При нас ще откриеш:
Уикенд винетка
Седмична винетка
Месечна винетка
Тримесечна винетка
Годишна винетка

Електронна винетка можеш да купиш онлайн на Yettel.bg, в приложението Yettel, в магазин на Yettel. Как става това?

Купи винетка онлайн на Yettel.bg

Покупката на електронна винетка става в 3 лесни стъпки:

Избери тип на превозното средство
Въведи данните на превозното средство
Плати с кредитна/дебитна карта

Купи винетка онлайн на Yettel.bg

Покупката на електронна винетка става в 3 лесни стъпки:

Избери тип на превозното средство
Въведи данните на превозното средство
Плати с кредитна/дебитна карта

В магазин на Yettel

Необходимо е да предоставиш информация за:

Типа на превозното средство спрямо посочените категории
Регистрационен номер на автомобила (и емисионен клас за тежкотоварните автомобили)
Плати в брой, с дебитна или кредитна карта

Допълнителна информация:

Покупката на електронна винетка е възможна до 30 дни преди активацията.
Уикенд винетката е валидна за един уикенд от избраната дата на валидност. Валидността ѝ започва от 12:00 ч. в петък и изтича в 23:59 ч. в неделя същата седмица.
Седмичната, месечна, тримесечна или годишна винетка влиза в сила от 00:00 часа на съответната избрана дата, с изключение на електронните винетки, които са активирани в момента на покупката им.
Седмичната винетка влиза в сила от момента на получаване на потвърдителен SMS – разписка за успешна активация .
При грешно въведен регистрационен номер Yettel не носи отговорност и сумата не може да бъде възстановена.

Важно!

Електронната винетка се издава за дадено превозно средство и се заплаща след деклариране на регистрационния му номер.
Собственикът, ползвателят и/или третото лице – купувач носят отговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса. В този случай се счита, че за съответното пътно превозно средство не е заплатена дължимата винетна такса след като информацията вече е подадена с неправилно декларирани данни.
При неправилно въведени данни и активирана електронна винетка, заплатените суми не подлежат на възстановяване.
Началната дата от която започва да тече периодът на валидност на електронна винетка,не може да бъде по-късно от 30 дни, считано от датата на закупуването ѝ .
„Автомобилите от Категория 1 и 2 - тежкотоварни автомобили, не закупуват електронни винетки след въвеждането на системата за заплащане на такси за изминато разстояние - тол такси.“
Клиенти закупили е-винетка, притежаващи български мобилен номер и/или имейл ще получават уведомление за предстоящо изтичане на срока на валидност на закупени чрез Yettel електронни винетки.

-Закупили седмична електронна винетка – Ще получат уведомление 2 дни преди изтичане на срока на електронната винетка.
-Закупили месечна електронна винетка – Ще получат уведомление 2 дни преди изтичане на срока на електронната винетка.
-Закупили тримесечна електронна винетка – Ще получат уведомление 7 дни преди изтичане на срока на електронната винетка.
-Закупили годишна електронна винетка:
1Първо уведомление - 14 дни преди изтичане на срока и
2Второ уведомление 2 дни преди изтичане на срока на електронната винетка.
Ако клиентът е предоставил български телефонен номер и имейл адрес, ще получи 2 уведомления.

Yettel България е официален търговски представител на „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД (КСИ АД). КСИ АД e вписан в Регистъра на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и сключен договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Това е електронен документ (по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЕДЕУУ - Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги). Той удостоверява заплащането на винетна такса за ползване на платената пътна мрежа в Република България за определен период от време.

Yettel ти дава възможност да купиш електронна винетка лесно, бързо и сигурно по 3 начина:
в магазин на Yettel
онлайн на: https://vignette.yettel.bg/bg/your-vignette
в приложението Yettel

Не, не може. На този етап не предлагаме вариант, чрез който заплащането за електронна винетка да бъде част от фактурата.

Ако въведеш грешно данните си и активираш електронна винетка, не може да възстановиш платената сума.

Да, платежният документ е „Разписка за електронна винетка“ и ще ти бъде изпратена на посочения от теб e-mail. Тя съдържа въведените от теб данни - регистрационен номер на автомобила, срок на валидност, начална дата на валидност, ID номер на винетката, категория на автомобила и емисионен клас (само за тежкотоварни автомобили над 3.5т и автобуси).

Да. Винетката ти ще бъде валидна от момента на заплащане и получаване на PDF разписка (като потвърждение за успешно извършена покупка) на посочения от теб e-mail адрес.

Не, това е невъзможно. При извършване на плащането винетката се активира и след това не може да бъде отказана/деактивирана.

Не. Контролът за наличие на валидна винетка се извършва със стационарни и мобилни камери, които засичат регистрационните номера.

Електронна винетка трябва на категории пътни превозни средства (ППС), които използват платената пътна мрежа.

ППС Кат. 3 леки, лекотоварни автомобили с технически допустима максимална маса до 3.5 тона
ППС Кат. 3 ремаркета и каравани, предназначени за теглене

*Мотоциклетите, мотоциклетите с кош, триколките и ATV не заплащат винетни такси.

При покупка на винетка можете да изберете датата, на която винетката да влезе в сила. Тази дата трябва да е в рамките на следващите 30 дни.

Не, не може. Винетната такса е държавна такса и върху заплатените суми не се начислява ДДС.

Да. Клиенти закупили електронна винетка през Yettel и притежаващи български мобилен номер и/или имейл ще получат уведомление при изтичане на срока на закупената винетка. Сроковете са както следва:

- Седмична електронна винетка – уведомление 2 дни преди изтичане на нейният срок.
- Месечна електронна винетка – уведомление 2 дни преди изтичане на нейният срок.
- Тримесечна електронна винетка – уведомление 7 дни преди изтичане на нейният срок.
- Годишна електронна винетка:
1. Първо уведомление – 14 дни преди изтичане на нейният срок и
2. Второ уведомление – 2 дни преди изтичане на нейният срок. При предоставяне на български телефонен номер и имейл, клиентът ще получи 2 уведомления.

Уикенд винетка – 10.00 лв.
Седмична винетка – 15.00 лв.
Месечна винетка – 30.00 лв.
Тримесечна винетка – 54.00 лв.
Годишна винетка – 97.00 лв.