Роуминг

Site part: 
Business
Description: 

С Yettel можете да използвате вашия телефон в мрежите на над 500 оператора в повече от 187 държави, за да се обаждате, изпращате кратки съобщения или ползвате мобилен интернет.

Terms: 
Terms - Business roaming

International call

Виж цените

Изменение на Европейската роуминг регулация, считано от 01.07.2022 г.

От 01.07.2022 г. Yettel увеличава обема на предоставените в плана Ви мегабайти за ползване в роуминг в Зона ЕС.

Можете да проверите конкретния размер на включените в плана МВ в Зона ЕС безплатно в приложението Yettel по всяко време.

В резултат на промяната, в случай че в абонаментния план има ограничение на обема мобилен интернет в роуминг в Зона ЕС, след изразходване на този обем можете да продължите да ползвате мобилен интернет в роуминг в Зона ЕС с надценка от 0,0039 лв. без ДДС на МВ, вместо 0,0049 лв. без ДДС, както досега.

Причината за промяната е влизането в сила на Регламент № 2022/612 на ЕС, с което се намалява регулираната цена на едро на следните услуги в роуминг в Зона ЕС: мобилен интернет (от 2.5 евро на 2.0 евро за 1 GB), изходящи гласови обаждания (от 0.032 евро на 0.022 евро на мин), SMS (от 0.01 евро на 0.004 евро на SMS).

В следствие на регламента, от 01.07.2022 г. влизат в сила промени в роуминг таксите при неспазване условията на политиката за справедливо ползване, както следва: цената на изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване става 0,04 лв. без ДДС вместо 0,06 лв. без ДДС, както досега; цена на входящо обаждане става 0,0108 лв. без ДДС вместо 0,01408 лв. без ДДС; цената на SMS става 0,008 лв. без ДДС вместо 0,019 лв. без ДДС, както досега; цената на MMS става 0,20 лв. без ДДС вместо 0,36 лв. без ДДС; цената на мобилен интернет става 0,0039 лв. без ДДС вместо 0,0049 лв. без ДДС, както досега.

Промяна в условия и цени за Роуминг в Зона Европейски съюз, считано от 15.06.2017 г.

От 15.06.2017 г. е в сила изменение на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Европейския съвет (Регламента), с което отпадат надценките за разговори, SMS и данни в рамките на Зона Европейски съюз (ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 се определя политика за справедливо ползване, която операторите могат да прилагат по отношение на регулирани роуминг услуги на дребно. Операторите имат право да приложат регулирани надценки за всички регулирани роуминг услуги, в случай че бъде нарушена политиката на справедливо ползване.

Условия и цени за разговори и SMS от/към Зона Европейски съюз (включително към България) и достъп до интернет в страни в Зона Европейски Съюз:

Всяка изходяща минута и SMS от/към страни от Зона Европейски съюз (включително България) се изразходва от включените национални минути и национални SMS. След изчерпване на включените национални минути и SMS, или ако нямате такива, цената се формира съгласно определената в абонаментния план цена за минута/SMS към други национални мрежи. Ако в националния абонаментен план имате включени минути и за роуминг повиквания, то те ще продължат да важат при условията, прилагани до момента. Входящо обаждане в роуминг няма да се таксува;

За всеки използван МB в роуминг в Зона ЕС:

‒ В случай че използвате абонаментен план, определен като „отворен пакет на данни“, Операторът има право да приложи ограничение на обема мобилен интернет в роуминг на национални цени, равностойно на двукратния обем, който се получава като месечния абонамент без ДДС се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро. След достигане на този обем може да продължите да ползвате мобилен интернет в роуминг с надценка на МВ равна на регулираната максимална цена за роуминг на едро.

‒ В случай че Операторът не прилага ограничение на обема на мобилен интернет в роуминг, потребителите могат да използват целия обем от данни в България и в Зона ЕС съобразно националните цени и условия. Конкретният размер на включените МВ в зона Европейски Съюз може да бъде проверен безплатно на lp.yettel.bg или в приложението Yettel по всяко време след влизането в сила на новите условия.

Ако изберете алтернативна роуминг тарифа, няма да може да ползвате условията на националния си абонаментен план в роуминг в държава-член на ЕС/ЕИЗ.

“Отворен пакет на данни“ означава тарифен план за предоставяне на една или повече мобилни услуги на дребно, който не ограничава обема на мобилните услуги за данни на дребно, включени срещу заплащането на определена фиксирана периодична такса или за който националната единична цена за мобилни услуги за данни на дребно, получена като общата национална цена без ДДС за мобилни услуги на дребно за целия период на фактуриране се раздели на общия обем на предоставяните в националните граници мобилни услуги за данни на дребно, е по-ниска от регулираната максимална цена за роуминг на едро.


Въпроси и отговори

Не. Роумингът не „отпада“, a просто ще се таксува по различен начин, така че да бъде по-евтино и удобно за потребителите докато пътуват. Иначе казано, докато пътувате в Зона ЕС, ще можете да ползвате мобилния си телефон и включеното в абонаментния си план като в България, макар и с някои условия.

Важи за всички клиенти, на договор и с предплатена карта.
За да се възползвате от условията за роуминг в зона ЕС е необходимо да имате активирана роуминг услуга и вашият план да позволява използването на роуминг.

Не, не се налага. Промяната на цените се въвежда автоматично от Yettel и не се налага да правите нищо.

Всичките. Ако например имате в абонаментния си план неограничен брой минути за разговори с всички национални мрежи, ще можете да се обаждате на всеки номер от мрежа на оператор в Зона ЕС без ограничения. Ако имате ограничен брой минути, също ще можете да ги ползвате, а когато свършат, Yettel ще ви таксува за всяка допълнителна минута разговор съгласно абонаментния ви план в България.

Ако не сте в България, разговорите ви ще се таксуват като разговори към други национални мрежи съгласно абонаментния ви план в България.

Както с минутите. Ако имате включени национални SMS в плана, можете да ги ползвате без ограничения към всички номера от мрежите в Зона ЕС. Ако нямате включени SMS-и, Yettel ще ви таксува съгласно абонаментния ви план в България.

По николко. След 15 юни 2017 ще са безплатни в ЕС.

Това е малко по-сложно. Ако в плана ви има включени национални МВ, ще можете да ги ползвате и докато пътувате в Зона ЕС, но са възможни ограничения. Yettel ще ви предостави определено количество МВ или ще можете да ползвате всички текущо включени МВ за ползване в роуминг без допълнително заплащане. Информация с конкретното количество МВ за ползване в Зона ЕС е достъпна за всеки клиент след 15 юни 2017 г. в приложението Yettel или на мобилния портал за управление на роуминг lp.yettel.bg.

Тогава Yettel ще ви таксува по 0,0049 лв. с ДДС за всеки допълнителен МВ. Освен това Yettel ще ви извести, когато достигнете 80% от МВ за роуминг, както и когато ги изчерпите напълно.

Това са всички страни от Европейския съюз, плюс Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и някои отвъдморски територии на Франция.

Това е роуминг извън Зона ЕС и се таксува по тарифата на Yettel.

Не, това е международно обаждане и ще се таксува като такова по тарифата на Yettel.

Не. Идеята на новата регулация е да бъде по-евтино и по-удобно докато пътувате. Ако прекарвате повече време в друга страна, отколкото в България, Yettel ще започне да таксува потреблението Ви.

Когато Yettel установи, че за период от 4 месеца Вие имате преобладаващо присъствие в зона ЕС (повече от 50% дни) и преобладаващо потребление на мобилни услуги в зона ЕС (повече от 50% от потреблението на различните услуги).

При анализа на преобладаващото потребление, различните видове мобилни услуги се разглеждат отделно – гласови услуги (изходящи и входящи разговори), мобилен интернет или кратки текстови съобщения. Тоест, потреблението на всяка услуга в ЕС се сравнява с потреблението ѝ в България, за да се установи къде то е преобладаващо.

Yettel има право да налага надценка върху регулираните мобилни роуминг услуги на дребно в зона ЕС, когато установи, че е налице преобладаващо присъствие и потребление (на една или повече услуги) в зона ЕС за цели, различни от периодични пътувания. Yettel ще Ви предупреди и след 14 дни може да започне начисляването на надценки на потреблението Ви (на една или повече услуги). В съобщението, което ще получите, е посочено за кой тип услуга (обаждания, SMS-и или мобилен интернет) потреблението в роуминг в ЕС е преобладаващо спрямо това в България.

Това означава, че предоставените Ви съгласно Регламента за роуминг в ЕС минути, SMS илиМB ще важат само на територията на България, и няма да можете да ги използвате в ЕС. Ако имате предоставен ограничен обем МВ за роуминг в ЕС, също няма да можете да го ползвате. Ползваните минути, SMS и МB в Зона ЕС ще бъдат таксувани.

Ако имате преобладаващо присъствие в ЕС, но преобладаващо потребление само на мобилен интернет, то таксуването ще се приложи само за тази услуга. Същото се отнася и за гласовите услуги – входящи и изходящи обаждания. Тоест, таксуването може да се прилага по отделно за услугите, за които има преобладаващо потребление, ако е налице и преобладаващо присъствие в зона ЕС.

Yettel ще преустанови прилагането на надценка и отново ще започне да прилагаме регулираните цени за роуминг в зона ЕС, когато се установи, че за предходните 4 месеца е налице преобладаващо присъствие или преобладаващо потребление в мрежата на Yettel. Yettel ще Ви уведоми, че вече спазвате условията на Политиката и отново можете да използвате съответните мобилни услуги и в роуминг в ЕС „като у дома“ – без допълнително таксуване.

Достатъчно е поне един път дневно да се регистрирате в мрежата на Yettel и ще знаем, че не сте постоянно живеещ извън България и ще можете да се възползвате от новата регулация.

И да, и не. Можете да ни попитате за всичко неясно и ще го обясним подробно.

Пътувате по бизнес в чужбина? Ние бихме искали да се погрижим за Вашата комуникация зад граница. С роуминг план Travel'n'Talk провеждате гласови и видео обаждания, изпращате и получавате SMS, MMS, факс и ползвате мобилен интернет.

Роуминг план Travel'n'Talk за бизнес клиенти

От 15.06.2017 г. клиентите на абонаментни и предплатени планове ще могат да използват включените в плана си национални минути и SMS за изпращане на изходящи SMS и обаждания в роуминг в зона ЕС към България, Европейски съюз и страната на пребиваване.
След изчерпване или липса на национални минути и SMS, цената за изходящ SMS и обаждане в роуминг в зона ЕС към България, Европейски съюз и страната на пребиваване е цената за SMS и обаждане към други национални мрежи според плана.
• Включените в плана MB ще могат да се използват и в зона ЕС, но са възможни ограничения. Yettel ще предостави определено количество МВ (определени съгласно политиката за справедливо ползване) или ще можете да ползвате всички текущо включени МВ за ползване в роуминг без допълнително заплащане. Информация с конкретното количество МВ за ползване в Зона ЕС, е достъпна в мобилното приложението Yettel и портала за управление на роуминг lp.yettel.bg
След изчерпване или липса на национални MB, условията и цените на MB в зона ЕС са като националните.
След изчерпване на МВ (определени съгласно политиката за справедливо ползване) цената на мобилен интернет в зона ЕС е 1,4 стотинки с ДДС.
Важи само за клиентитите на предплатени планове, с разрешена роуминг услуга

Зона Европейски Съюз

За Европейски съюз: Австрия, Азорски острови, Белгия, Ватикана, Гваделупа, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, о-в Мадейра, Малта, Мартиника, Нидерландия, Норвегия, Оландски острови, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към всички останали страни и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет
Цената за обаждане към други
национални мрежи според плана
5,00 лв. 0,00 лв. Цената за SMS към други
национални мрежи според плана
0,20 лв. 0,0039* лв.

* Цената се прилага след изчерпване на включените в плана МВ, предоставени за роуминг за зона ЕС. За абонаментни планове без включен интернет се прилага цена от 0.50 лв./МВ.

Зона Великобритания

Зона Великобритания включва: Великобритания, Гибралтар, Гърнзи, Джърси, Ман

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към всички останали страни и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
0,05 лв. 5,00 лв. 0,05 лв. 0,17 лв. 1,57 лв. 0,0167 лв.

Зона Балкани и Турция

Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна Гора

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към всички останали страни и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
0,49 лв. 5,00 лв. 0,49 лв. 0,49 лв. 1,57 лв. 0,83 лв.

Зона Други държави в Европа

Андора, Армения, Беларус, Косово, Молдова, Монако, Сан Марино, Швейцария, Украйна

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
2,91 лв. 5,00 лв. 1,33 лв. 0,66 лв. 1,57 лв. 12,50 лв.

Зона Държави извън Европа

Всички останали държави

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към всички останали страни и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
5,00 лв. 5,00 лв. 1,99 лв.* 0,83 лв. 1,57 лв. 20,83 лв.

Изходящи повиквания към номера с добавена стойност, които се предлагат от телекомуникационни оператори на територията на държавата, в която се намирате, се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.

Цените са за минута/МВ/ SMS/ MMS.
Посочените цени важат както за гласови изходящи и входящи разговори, така и за видео разговори и факс.
Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на разговори в роуминг (в секунди): Изходящи разговори към зона Европейски съюз в рамките на зона Европейски съюз според абонаментния план; за всички останали зони и случаи – 60/60.
Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на мобилен интернет в роуминг (в КВ): в зона Европейски съюз според абонаментния план; след изчерпване на включените в плана МВ на максимално достижима скорост, предоставени за роуминг зона ЕС съгласно политиката за справедливо ползване – 1/1; за останалите зони – 100/100, а за услугата Blackberry извън зона Европейски съюз 30/30.
Входящите разговори в зона Европейски съюз не се таксуват, а за останалите зони на 60 секунди, с минимално първоначално време за таксуване 60 секунди.
Някои от мобилните оператори в зона Държави извън Европа таксуват допълнително входящите обаждания. В тези случаи таксите се добавят към посочената цената за входящо обаждане.
AT&T и T-Mobile САЩ таксуват всяко изходящо позвъняване, без значение дали е успешно или не.
Telcel Мексико, Claro Панама, всички мрежи в Канада таксуват всяко успешно изходящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".
Claro Аржентина и Comcel Колумбия таксуват всяко успешно изходящо или входящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".

Когато сте в чужбина Yettel ще Ви информира за цените на роуминг услугите в съответните държави.
Ако не желаете да получавате допълнителна информация за роуминг цените, наберете безплатно *123#, опция 4 и изберете опция 4/1. В случай че искате отново да получавате информация за цените на роуминг услугите, моля, наберете безплатно *123#, опция 4 и изберете опция 4/2.“

При неспазване условията на политиката за справедливо ползване на роуминг в зона ЕС по отношение на конкретна услуга, Yettel има право да приложи за тази услуга роуминг такси съгласно чл.76д, б.з от Общите условия . При получаване на уведомлението по чл.76д, б.ж от Общите условия, абонатът има право да представи доказателства, че не ползва роуминг за цели различни от периодично пътуване по електронен път, устно или писмено.

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, Зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към всички останали страни и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет
0,04 лв. 5,00 лв. 0,0108 лв. 0,008 лв. 0,20 лв. 0,0039 лв.

Посочените цени са без ДДС. Цените са за минута/МВ/ SMS/ MMS. Цените за изходящите и входящите обаждания важат за гласови, видео и факс повиквания. Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на разговори в роуминг (в секунди): Изходящи разговори в рамките на зона Европейски съюз към зона Европейски съюз – 30/1; Изходящи разговори в рамките на зона Европейски съюз към Страни извън зона Европейски съюз и Номера с добавена стойност – 60/60; а за входящи разговори в рамките на зона Европейски съюз - 1/1. Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на мобилен интернет в роуминг (в КВ) в зона Европейски съюз 1/1.

12,50 лв. цена на изходящо обаждане към сателитни мрежи от зона Други държави в Европа, зона Балкани и Турция, зона Великобритания и зона Държави извън Европа и 11,00 лв. цена на изходящо обаждане към сателитни мрежи от зона Европейски Съюз

Всички цени са без ДДС.

Пълен списък с всички оператори, с които Yettel има роуминг споразумения

Самолетни и корабни мрежи

Възползвайте се от ниски цени за разговори и мобилен интернет докато сте в Европа.

С новите допълнителни пакети В Call&Surf Europe можете да избирате между различни обеми и валидност според вашите предпочитания.

Допълнителни пакети B Call&Surf Europe
В Call&Surf Europe S 200 минути
200 SMS
200 МВ

Валидност:

1 ден

Активация:

lp.yettel.bg
набиране на *123#
SMS на 1616 с текст BCS1
4,99 лв.
В Call&Surf Europe M 800 минути
800 SMS
800 МВ

Валидност:

3 дни

Активация:

lp.yettel.bg
набиране на *123#
SMS на 1616 с текст BCS3
12,99 лв.
В Call&Surf Europe L 2000 минути
2000 SMS
2000 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

lp.yettel.bg
набиране на *123#
SMS на 1616 с текст BCS7
29,99 лв.

Покритие:

Зона Европейски съюз

Зона Европейски съюз: Австрия, Азорски острови, Белгия, Ватикана, Гваделупа, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, о-в Мадейра, Малта, Мартиника, Нидерландия, Норвегия, Оландски острови, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

Зона Балкани и Турция

Зона Балкани и Турция: Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна Гора

Зона Великобритания

Зона Великобритани: Великобритания, Гибралтар, Гърнзи, Джърси, Ман

Зона Други държави в Европа

Зона Други държави в Европа: Андора, Армения, Беларус, Косово, Молдова, Монако, Сан Марино, Швейцария, Украйна

Включените минути, SMS и мегабайти се отнасят единствено за:

входящи обаждания от цял свят към държава от посочените роуминг зони;
изходящи обаждания от държавата в посочените роуминг зони към държавата на пребиваване;
изходящи обаждания от държава в посочените роуминг зони към държави в зона Европейски съюз и зона Великобритания;
изходящи SMS от посочените зони; и
мобилен интернет в посочените роуминг зони.

Важно!

100% от включените услуги важат за роуминг в зона ЕС, зона Великобритания и Швейцария. В този смисъл, 100% от включените минути важат за изходящи обаждания от зона ЕС, зона Великобритания и Швейцария към държавата на пребиваване, зона ЕС и зона Великобритания. Максимум 30% от включените услуги могат да се ползват в роуминг в зона Други държави в Европа и зона Балкани и Турция. В този смисъл, максимум 30% от включените минути важат за изходящи обаждания от зона Други държави в Европа и зона Балкани и Турция към държавата на пребиваване, към зона ЕС и към зона Великобритания.

След изчерпване на включеното потребление в роуминг или изтичане на периода на валидност на пакета, което настъпи по-рано, и ако не е закупен пакет, таксуването на услуги е съгласно стандартни цени в роуминг за съответната роуминг зона.

Закупуване на допълнителен пакет

Може да закупите допълнителен пакет B Call&Surf Europe с включени минути, SMS и трафик за мобилен интернет в роуминг по всяко време, докато сте в България или в чужбина. Допълнителните пакети В Call&Surf Europe са еднократни, а цената им се добавя в и се заплаща заедно с фактурата за месеца, през който е закупен пакета/-те.

Изберете най-удобния за Вас начин, като:

посетите адрес lp.yettel.bg (достъпен безплатно в България и чужбина);
наберете *123# и избор на една от опциите (достъпен безплатно в България и чужбина);
изпратите SMS към номер 1616 с текст "BCS1", "BCS3" или "BCS7", като цифрите отговарят на валидността на допълнителния пакет;
се свържете с вашия търговски представител.

Преминаване към стандартни роуминг цени за интернет

С деактивирането на допълнителен пакет Roam&Surf, Вие се съгласявате да преминете към тарифиране на мобилния интернет в роуминг по стандартни роуминг цени.

В случай че вече имате закупени роуминг пакети от вида B Call&Surf и Roam&Surf, те ще бъдат деактивирани и оставащите MB от тях няма да могат да се използват. Оставащите минути и SMS-и от пакети B Call&Surf се запазват.

Тарифирането на мобилен интернет в роуминг по стандартни цени ще остане в сила и при следващото Ви пътуване извън България.

Можете да преминете към стандартни роуминг цени за мобилен интернет, като изберете една от следните опции:
С подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Yettel;
В приложението Yettel – от меню Услуги/Роуминг услуги/Роуминг пакети изберете опция Преминаване на стандартни роуминг цени;
на lp.yettel.bg,, (достъпен безплатно в България и чужбина) изберете опция Преминаване на стандартни роуминг цени (като трафикът към тази страница е безплатен в България и в роуминг);
с безплатно набиране на *123#, опция 5/3 Стандартни роуминг цени;
с изпращане на SMS към номер 12116 с текст „STOP” (в България изпращането на SMS е безплатно, в чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг).

При таксуване по стандартни роуминг цени се прилага лимитът за мобилен интернет в роуминг.

Условия

Допълнителните пакети B Call&Surf Europe са валидни за бизнес клиенти, ползващи абонаментен план за мобилни гласови услуги.

Допълнителните пакети B Call&Surf Europe включват изходящи и входящи минути, изходящи SMS и интернет трафик в зона Европейски съюз, зона Великобритания, зона Балкани и Турция и зона Други държави в Европа.

Включените минути, SMS и мегабайти се отнасят единствено за:
входящи обаждания от цял свят към държава от посочените роуминг зони;
изходящи обаждания от държавата в посочените роуминг зони към държавата на пребиваване;
изходящи обаждания от държава в посочените роуминг зони към държави в зона Европейски съюз и зона Великобритания;
Валидността на допълнителни пакети В Call&Surf Europe започва да тече веднага след закупуването им.
изходящи SMS от посочените зони; и
мобилен интернет, в посочените роуминг зони.

Важно!

100% от включените услуги важат за роуминг в зона ЕС, зона Великобритания и Швейцария. В този смисъл, 100% от включените минути важат за изходящи обаждания от зона ЕС, зона Великобритания и Швейцария към държавата на пребиваване, зона ЕС и зона Великобритания. Максимум 30% от включените услуги могат да се ползват в роуминг в зона Други държави в Европа и зона Балкани Турция. В този смисъл, максимум 30% от включените минути важат за изходящи обаждания от зона Други държави в Европа и зона Балкани и Турция към държавата на пребиваване, към зона ЕС и към зона Великобритания.

След изчерпване на включеното потребление в роуминг или изтичане на периода на валидност на пакета, което настъпи по-рано, и ако не е закупен пакет, таксуването на услуги е съгласно стандартни цени в роуминг за съответната роуминг зона.

В случай че клиентът има активен допълнителен пакет за мобилен интернет в роуминг Roam&Surf и/ или включени минути, SMS-и и МВ-и в роуминг в ползвания абонаментен план, и/или активен допълнителен пакет B Call&Surf Europe, и/или друг допълнителен пакет с включено роуминг потребление, изчерпването им ще се осъществи със следния приоритет:
Включените минути, SMS-и и МВ-и в роуминг за съответната зона от активния допълнителен пакет B Call&Surf Europe;
Включените МB в роуминг за съответната зона от активния допълнителен пакет за мобилен интернет в роуминг Roam&Surf;
Включените минути, SMS-и и/или МВ-и в роуминг за съответната зона към ползвания абонаментен план;
Всички други останали пакети с включени минути, SMS и МВ в роуминг за съответната зона.

Нов допълнителен пакет B Call&Surf Europe може да бъде закупен по всяко време, включително ако настоящият ползван В Call&Surf Europe пакет е все още валиден. В този случай настоящият ползван B Call&Surf Europe пакет се деактивира автоматично с активиране на новозакупения и неизползваното включено потребление от него се губи. В един ден не могат да бъдат закупени повече от 2 еднакви пакета!

При закупуване на допълнителен пакет B Call&Surf Europe, цената и трафикът за мобилен интернет, включени в него, не са част от лимита за мобилен интернет в роуминг.

Включените минути, SMS и МВ от допълнителния пакет, които не са изразходени в периода на валидност на съответния пакет, се губят.

Включеното потребление не важи за изходящи повиквания към номера за услуги с добавена стойност.

За включените минути:

Когато клиентът се намира в държава от зона Европейски съюз и се обажда към номера в държава от тази зона, изходящите разговори се таксуват според абонаментния план.
Когато клиентът се намира в държава от зона Други държави в Европа, зона Великобритания и зона Балкани и Турция и се обажда на номера в държави от зона Европейски съюз, зона Великобритания или страната на пребиваване, изходящите разговори се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.
Входящите разговори в зона Други държави в Европа, зона Балкани и Турция, и зона Великобритания се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.
Входящите разговори в зона Европейски съюз се таксуват, първоначално и последващо, на секунда.

За включените МВ:

Интервалът на първоначално и последващо тарифиране на мобилен интернет е на 100 КB.
При изчерпване на включени минути и SMS, преди изтичане на валидността на пакет B Call&Surf Europe, таксуването им продължава да се извършва по стандартни роуминг цени или по условия на други активни допълнителни пакети.
При изчерпване на включените мегабайти в допълнителен пакет B Call&Surf Europe, сърфирането в роуминг ще продължи на стандартни роуминг цени, докато клиентът посети адрес lp.yettel.bg, или набере *123# и избере една от посочените опции.“

Всички цени са без ДДС.

Искате да ползвате мобилен интернет докато сте в чужбина?

Контролирайте сметката си за мобилен интернет в роуминг с допълнителни пакети Roam&Surf. Без препоръчителни мрежи! Безплатна проверка на изразходвания трафик по всяко време!

Зa Европейски Съюз

За Европейски съюз:Австрия, Азорски острови, Белгия, Ватикана, Гваделупа, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, о-в Мадейра, Малта, Мартиника, Нидерландия, Норвегия, Оландски острови, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

Допълнителни пакети Roam&Surf EU
Roam&Surf EU S 1100 МВ

Валидност:

3 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес lp.yettel.bg
набиране на*123#, опция 5/2
4,16лв.
Roam&Surf EU M 2600 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 5/2
9,58лв.
Roam&Surf EU L 5000 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 5/2
16,66лв.

За Балкани и Турция

Зона Балкани и Турция: Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора

Допълнителни пакети Roam&Surf Balkans & Turkey Daily
Roam&Surf Balkans & Turkey Daily S 400 МВ

Валидност:

Автоматично подновяване на 24 часа

Активация:

Активирай онлайн
lp.yettel.bg
набиране на*123#, опция 5/2
4,99лв.
Roam&Surf Balkans & Turkey Daily М 1000 МВ

Валидност:

Автоматично подновяване на 24 часа

Активация:

Активирай онлайн
lp.yettel.bg
набиране на*123#, опция 5/2
9,99лв.

Предимства на допълнителен пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily

  Активирате го по всяко време, дори докато сте още в България – без предварително таксуване!
  Пакетът се таксува и валидността му започва да тече при първата регистрация в роуминг мрежа в зона Балкани и Турция.
  Пакетът се подновява автоматично на всеки 24 часа, докато си на територията на зоната.

Активиране на допълнителен пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily

  С подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Yettel
  В приложението Yettel – избери желания пакет за роуминг от Услуги/Роуминг услуги/Роуминг пакети и натисни бутона Активирай
  на lp.yettel.bg, като трафикът към тази страница е безплатен в България и в роуминг
  с безплатно набиране на *123#, опция 5/2/2
  през уеб портала Yettel на адрес business.yettel.bg (само Основен номер и номер на Администратор)

Интернет трафикът в България и роуминг към приложението Yettel и към lp.yettel.bg е безплатен, а трафикът до уеб портала business.yettel.bg се таксува според условията на плана ти.

Деактивиране на допълнителен пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily

С деактивирането на допълнителен пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, Вие се съгласявате да преминете към тарифиране на мобилния интернет в роуминг по стандартни роуминг цени.

В случай че вече имате закупени роуминг пакети от вида B Call&Surf и Roam&Surf, те ще бъдат деактивирани и оставащите MB от тях няма да могат да се използват. Оставащите минути и SMS-и от пакети B Call&Surf се запазват.

Тарифирането на мобилен интернет в роуминг по стандартни цени ще остане в сила и при следващото Ви пътуване извън България.

Можете да деактивирате пакета и да преминете на стандартни роуминг цени по един от следните начини:

  С подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Yettel
  В приложението Yettel – от меню Услуги/Роуминг услуги/Роуминг пакети избери опция Преминаване на стандартни роуминг цени
  на lp.yettel.bg, избери опция Преминаване на стандартни роуминг цени (като трафикът към тази страница е безплатен в България и в роуминг)
  с безплатно набиране на *123#, опция 5/3 Стандартни роуминг цени
  с изпращане на SMS към номер 12116 с текст „STOP” (в България изпращането на SMS е безплатно, в чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг)

Интернет трафикът в България и роуминг към приложението Yettel и към lp.yettel.bg е безплатен.

При таксуване по стандартни роуминг цени се прилага лимитът за мобилен интернет в роуминг.

Условия

  Допълнителният пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily е валиден само на територията на Зона Балкани и Турция.
  Пакетът се активира и таксува автоматично в роуминг в зона Балкани и Турция на всеки 24 часа, докато пребивавате на територията й. При следващо посещение в зоната пакетът ще се активира автоматично на всеки 24 часа, освен ако междувременно не си преминал на тарифиране на стандартни роуминг цени.
  Пакетът не е валиден и не се таксува, когато сте в роуминг в държави извън зона Балкани и Турция.
  Минималното първоначално и последващо тарифиране на мобилен интернет при ползване на пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily е 100 KВ. 1 МВ е равен на 1024 KВ. Това условие важи и за потребителите на Blackberry услуги.
  При изразходване на 80% и 100 % от предоставените MB ще получите известие.
  Неизразходваните MB от избрания допълнителен пакет за даден 24-часов период на валидност не се прехвърлят за ползване в следващ такъв.
  Ако изчерпите включените MB в допълнителния пакет преди изтичане на валидността му, можете да закупите нов допълнителен пакет от вида Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, който се активира автоматично в роуминг с нов срок на валидност от 24 часа.
  Възможно е едновременното използване само на един допълнителен пакет от вида Roam&Surf Balkans & Turkey Daily. При активиране на допълнителен пакет от същия вид, съществуващият такъв ще бъде автоматично деактивиран и заменен с новия. Неизразходваните MB от първоначално активирания пакет се прехвърлят към втория, като приемат новия срок на валидност.
  Приоритетът на изчерпване на предоставените MB от допълнителни роуминг пакети, валидни за зона Балкани и Турция е както следва: 1. B Call&Surf, 2. Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, 3. Roam&Surf Europe, 4. Roam&Surf Traveler. Ако изчерпите МВ-ите предоставени в допълнителен пакет преди изтичане на валидността му и имате закупен друг пакет с по-нисък приоритет, то той ще се активира автоматично в роуминг.
  С активирането на роуминг пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, вие ще бъдете защитени от несъзнателен трафик на мобилни данни в роуминг не само в зона Балкани и Турция, а във всички страни извън зона ЕС. При посещение на страна извън зона ЕС, вие няма да имате първоначален достъп до мобилен интернет, докато не закупите допълнителен пакет за съответната роуминг зона или не изберете да ползвате услугата на стандартни роуминг цени.
  Закупените допълнителни пакети могат да се използват чрез мобилен телефон, таблет или преносим компютър.
  Сумата от таксуването на допълнителните пакети е дължима и се заплаща заедно с Вашия месечен абонамент.

Зa Европа

Зона Други държави в Европа: Андора, Армения, Беларус, Косово, Молдова, Монако, Сан Марино, Швейцария, Украйна

Зона Балкани и Турция: Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна Гора

Зона Великобритания: Великобритания, Гибралтар, Гърнзи, Джърси, Ман

Зона Европейски съюз: Австрия, Азорски острови, Белгия, Ватикана, Гваделупа, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, о-в Мадейра, Малта, Мартиника, Нидерландия, Норвегия, Оландски острови, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

Допълнителни пакети Roam&Surf Europe
Roam&Surf Europe S 100 МВ

Валидност:

24 часа

Активация:

Активирай онлайн
на адрес lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 5/2
2,49лв.
Roam&Surf Europe L 700 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 5/2
15,83лв.

За избрани дестинации по света

Аржентина, Австралия, Азербайджан, Бангладеш, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Хонгконг, Коста Рика, Доминиканска република, Еквадор, Индия, Индонезия, Япония, Кения, Кувейт, Макао, Малайзия, Мексико, Монголия, Нова, Зеландия, Оман, Перу, Филипини, Пуерто Рико, Катар, Сингапур, Тайланд, САЩ, Египет, Русия, Южна Африка, ОАЕ.

Зона Други държави в Европа, зона Балкани и Турция, Зона Великобритания и Зона Европейски съюз: Австрия, Азорски острови, Албания, Андора, Армения, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, Ватикана, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърнзи, Гърция, Дания, Джърси, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Кипър, Косово, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Ман, Мартиника, Молдова, Монако, Нидерландия, Норвегия, о-в Мадейра, о-в Сен Мартен, Оландски острови, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, Сан Марино, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Хърватия, Черна гора, Чешка Република, Швейцария, Швеция.

Допълнителни пакети Roam&Surf Тraveler
Roam&Surf Traveler S 200 МВ

Валидност:

10 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 5/2
20,83лв.
Roam&Surf Traveler M 500 МВ

Валидност:

10 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 5/2
37,49лв.
Roam&Surf Traveler L 1 000 МВ

Валидност:

10 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 5/2
70,83лв.

Закупуване на допълнителен пакет

При закупуване на допълнителен пакет Roam&Surf, ако си в роуминг в ЕС, МB-ите предоставени с допълнителния пакет ще се черпят с приоритет и след тяхното изразходване ще се прилагат регулираните цени за роуминг в Зона ЕС.

Може да закупите допълнителен пакет Roam&Surf с включен трафик за мобилен интернет в роуминг по всяко време докато сте в България или в чужбина:
приложението Yettel – изберете желания пакет за роуминг от Услуги/Пакети/Роуминг пакети и натиснете бутона Активирай
през уеб портала Yettel на адрес business.yettel.bg (само Основен номер и номер на Администратор)
на lp.yettel.bg,като трафикът към тази страница е безплатен в България и в роуминг
с безплатно набиране на *123#

Интернет трафикът в България и роуминг към приложението Yettel и към lp.yettel.bg е безплатен, а трафикът до уеб портала business.yettel.bg се таксува според условията на плана Ви.

Предимства да използвате допълнителни пакети в роуминг:

можете да следите оставащото Ви потребление в приложението Yettel и на lp.yettel.bg
ще се възползвате от ниски цени за мобилен интернет, докато сте в чужбина.

Деактивиране на допълнителен пакет

С деактивирането на допълнителен пакет Roam&Surf, Вие се съгласявате да преминете към тарифиране на мобилния интернет в роуминг по стандартни роуминг цени.

В случай че вече имате закупени роуминг пакети от вида B Call&Surf и Roam&Surf, те ще бъдат деактивирани и оставащите MB от тях няма да могат да се използват. Оставащите минути и SMS-и от пакети B Call&Surf се запазват.

Тарифирането на мобилен интернет в роуминг по стандартни цени ще остане в сила и при следващото Ви пътуване извън България.

Можете да преминете към стандартни роуминг цени за мобилен интернет, като изберете една от следните опции:
С подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Yettel;
В приложението Yettel – от меню Услуги/Роуминг услуги/Роуминг пакети изберете опция Преминаване на стандартни роуминг цени;
на lp.yettel.bg, изберете опция Преминаване на стандартни роуминг цени (като трафикът към тази страница е безплатен в България и в роуминг);

с безплатно набиране на *123#, опция 5/3 Стандартни роуминг цени
с изпращане на SMS към номер 12116 с текст „STOP” (в България изпращането на SMS е безплатно, в чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг)

При таксуване по стандартни роуминг цени се прилага лимитът за мобилен интернет в роуминг.

Условия за пакети Roam&Surf

Закупените допълнителни пакети могат да се използват чрез мобилен телефон, таблет или преносим компютър.
Пакетите за зона Европейски съюз могат да се ползват само в тази зона.
Пакетите за зона Други държави в Европа могат да се ползват както в тази зона, така и в зона Европейски съюз, зона Великобритания и зона Балкани и Турция. Пакетите могат да се използват в зона Европейски съюз след изчерпване на предоставените мегабайти за роуминг в зона ЕС. Пакетите не могат да се използват в зона ЕС, в случай че има активен пакет за данни, валиден в България и ЕС на висока или ниска скорост.
Пакетите за определени държави по света могат да се ползват в изброените държави извън Европа, както и в зона Други държави в Европа, зона Европейски съюз, зона Великобритания и зона Балкани и Турция. Пакетите могат да се използват в зона Европейски съюз след изчерпване на предоставените мегабайти за роуминг в зона ЕС. Пакетите не могат да се използват в зона ЕС, в случай че има активен пакет за данни, валиден в България и ЕС на висока или ниска скорост.
Приоритетът на изчерпване на предоставените MB от допълнителни роуминг пакети, валидни за зона Балкани и Турция е както следва: 1. B Call&Surf, 2. Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, 3. Roam&Surf Europe, 4. Roam&Surf Traveler.
Минималното първоначално и последващо тарифиране на мобилен интернет при ползване на пакет Roam&Surf е 100 KВ. 1 МВ е равен на 1024 KВ. Това условие важи и за потребителите на Blackberry услуги.
За клиенти на абонаментни планове се активира при първа регистрация в роуминг мрежа, за която е валиден пакетът. Срок за активиране на пакета – 30 дни от закупуването му.
Последващи допълнителни пакети за същата роуминг зона могат да бъдат закупувани в роуминг както преди изтичане валидността на текущия пакет, така и след изчерпване на включените в него МВ, както и в случай че клиентът ползва мобилен интернет при условията на стандартни цени в роуминг. Закупените допълнителни пакети, докато има активен и неизразходен първоначален пакет, се активират в момента на покупка. Неизразходваните MB от първоначално активирания пакет се прехвърлят към втория, като приемат неговия срок на валидност.
При изразходване на 80% и 100 % от предоставените MB всеки клиент получава известие.

Какво се случва с лимита за мобилен интернет в роуминг, ако активирам допълнителен пакет Roam&Surf?

Ако закупиш допълнителен пакет Roam&Surf, цената и трафикът, включени в него, не са част от лимита за мобилен интернет в роуминг.

Пример 1:

При закупен допълнителен пакет Roam&Surf EU M на стойност 11,49 лв. (с ДДС) и активен лимит за услугата мобилен интернет в роуминг - 117,35 лв. (с ДДС):
Сумата за използван мобилен интернет в роуминг, която може да бъде отразена във фактурата, ще бъде максимална сума в размер на 117,35 лв. (при таксуване на мобилен интернет в роуминг съгласно стандартните цени в роуминг) + 10,99 лв. (стойността на пакет Roam&Surf EU M) = 128,84 лв. (с ДДС).
Трафикът, който е генериран от услугата мобилен интернет в роуминг в държавите от зона Европейски съюз, ще бъде приспаднат от включените МВ от пакет Roam&Surf EU M.

Пример 2:

При активен лимит за услугата мобилен интернет в роуминг от 117,35 лв. (с ДДС) и липса на активен допълнителен пакет Roam&Surf:
Максималната сума за използван мобилен интернет в роуминг, която може да бъде отразена във фактурата, ще бъде 117,35 лв. (с ДДС).

Всички цени са без ДДС.

Как да контролирам сметката си за мобилен интернет в роуминг?

Съгласно изискванията на Европейските регламенти, Yettel осигурява защитен механизъм, с който да се избегнат високи сметки за мобилен интернет в роуминг. 

Лимитът е на стойност 97,79 лв. без ДДС за един отчетен период.

Какво се случва, когато достигна лимита за мобилен интернет в роуминг?

При достигане на 80% и 100% от лимита, Вие ще получите уведомителен SMS. След изчерпването на 100% от лимита, услугата мобилен интернет в роуминг ще Ви бъде спряна.

Ако желаете да продължите да използвате услугата мобилен интернет в роуминг, след като сте достигнали 100% от лимита, трябва да се свържете със своя търговски консултант, а ако сте клиент, обслужван от магазин – позвънете на нашия отдел „Информационно обслужване“ на 123 (+359 89 123 от чужбина). 

За да продължите да ползвате услугата с активиран лимит, можете да избирате между две опции:

•Временно деактивиране на лимита до края на отчетния период (за клиенти на предплатени карти – до края на месеца). Със започването на следващия отчетен период (за клиенти на предплатени карти – с началото на следващия месец) отново ще получите лимит за услугата в размер на 97,79 лв. без ДДС.

•Да увеличите лимита за мобилен интернет в роуминг еднократно до 195,58 лв. без ДДС. като се свържете със своя търговски консултант, а ако сте клиент, обслужван от магазин – позвънете на нашия отдел „Информационно обслужване“ на 123 (+359 89 123 от чужбина). Таксуването на обаждането в роуминг ще бъде възстановено с последваща фактура. 

При достигане на 100% от лимита от 195,58 лв. без ДДС, ще бъдете уведомени и мобилният ви интернет в роуминг ще бъде спрян. Ако желаете да продължите да ползвате мобилен интернет и след втория лимит, трябва отново да се свържете със своя търговски консултант, а ако сте клиент, обслужван от магазин – позвънете на нашия отдел „Информационно обслужване“ на 123 (+359 89 123 от чужбина), за да деактивиране лимита временно или напълно. 

Увеличаването на лимита еднократно до 195,58 лв. без ДДС важи до датата на фактуриране (за клиенти на предплатени карти – до края на месеца). След фактура (края на месеца) автоматично се активира лимит за роуминг от 97,79 лв. без ДДС, стига той да не е деактивиран напълно междувременно.

Как да активирам и деактивирам Лимит за мобилен интернет в роуминг?

Активирайте или деактивирайте лимит за мобилен интернет в роуминг онлайн през yettel.bg

Ако желаете да деактивирате Лимита за мобилен интернет в роуминг, трябва да се свържете със своя търговски консултант или да посетите магазин на Yettel, където да попълните заявление за деактивиране на Лимит за мобилен интернет в роуминг.

В този случай валиден ще е само основният кредитен лимит, който е водещ. При достигането му, услугата мобилен интернет в роуминг ще бъде спряна, независимо дали Лимитът за мобилен интернет в роуминг е достигнат. 

В случай че сте избрали да деактивирате своя Лимит в роуминг и впоследствие поискате да го активирате отново, трябва да се свържете със своя търговски консултант или да подадете заявление за активиране на лимита в магазин на Yettel.

При какви условия мога да активирам услугата роуминг?

Необходимо е да се свържете с Вашия търговски консултант и да попитате за повече информация.

ВАЖНО: След 1-ви юли 2014 г. можете да използвате различни от Yettel доставчици на услуги в роуминг в Европейския съюз, като продължите да използвате роуминг от Yettel в останалите държави.

Как да деактивирам услугата роуминг?

За да деактивирате услугата международен роуминг, изпратете безплатно от България SMS съобщение на номер 1210 с текст „D”.

SMS съобщенията за деактивация, изпратени от чужбина, се таксуват според роуминг план Travel’n’Talk.

Колко струва ползването на мобилни услуги в чужбина?

Когато сте в роуминг, таксуването зависи от това в коя зона на Travel'n'Talk се намирате и каква услуга сте ползвали. Основните принципи са:

Получаването на кратки текстови съобщения (SMS) е безплатно.

Ползваните от Вас услуги в роуминг се таксуват въз основа на отчет за Вашите обаждания, предоставен от оператора в чужбина, в чиято мрежа сте се регистрирали. Времето за предоставяне на този отчет може да е различно за различните оператори. Вследствие на това, ползваните от Вас услуги в роуминг могат да бъдат отразени в следващата фактура от Yettel , а не в тази издадена непосредствено след вашето завръщане.

Съвети

Ако се намирате в пограничен район на България, при активна услуга международен роуминг и автоматично зададен избор на мрежа от менюто на ползвания мобилен телефон, е възможно включване в мрежата на друг оператор, независимо че потребителят се намира на българска територия.  При включване в мрежата на друг оператор, ползвате само услугите, достъпни в роуминг и те ще бъдат таксувани по цени за роуминг.

За да предотвратите възникване на задължение за плащане на разговори в роуминг, е необходимо да преминете на „ръчен” режим чрез включване на опцията „Ръчен избор на мрежа” от ползвания телефонен апарат.

Преди да пътувате, проверете дали електрическите контакти в страната, в която отивате, отговарят на зареждащото устройство на мобилния ви телефон, както и дали да проверите дали Вашият мобилен телефон ще работи на честотите на мрежата в държавата, в която отивате. Най-добре е, ако Вашият телефон е четири-бандов. Така ще имате мобилна връзкa, в която и точка на света да се намирате.

Yettel информира всички свои клиенти, намиращи се в чужбина, за цените на роуминг услугите в съответните държави. 

Ако желаете да не получавате допълнителна информация за цените в роуминг, наберете безплатно *123#, опция 4 и изберете опция 4/1. В случай че искате отново да получавате информация за цените на роуминг услугите, моля, наберете безплатно *123#, опция 4 и изберете опция 4/2.

Роуминг Зона Великобритания, считано от 29.06.2022 г.

Въпроси и отговори:

-       Какви ще са цените за предплатени планове?

• Цените за роуминг в Зона Великобритания за абонаментни и предплатени планове са едни и същи, както са посочени в таблицата.

-       Каква е цената на международен разговор/SMS/MMS от България към Великобритания?

 • Няма промяна в цената на международен разговори/SMS/MMS от България към Великобритания.

 

-       Минутите ми за международни разговори за ЕС, които са включени в плана ми ще продължават ли важат за Великобритания?

 • Да.

 

-      Минутите ми за роуминг в ЕС ще важат ли във Великобритания?

• От 29.06.2022, Европейската регулация за „роуминг като у дома“ няма да се прилага за Великобритания, тоест услугите включени в тарифния план няма да важат в тази дестинация. Услугите в роуминг във Великобритания ще бъдат таксувани с цените за Зона Великобритания.

 

-      Ако съм нарушил политиката за справедливо ползване, каква цена ще ползвам за разговори във Великобритания след 29.06.2022?

• Политиката за справедливо ползване няма да се прилага във Великобритания след 29.06.2022 и услугите в роуминг във Великобритания ще бъдат таксувани с цените за Зона Великобритания. Ако към дата 28.06.2022 потребител е установен като нарушител на политиката за справедливо ползване и неговият роуминг трафик във Великобритания е таксуван спрямо цените за нарушение на тази политика, то от 29.06.2022, ако потребителят все още се намира на територията на Великобритания, ще бъде таксуван с цените за роуминг в Зона Великобритания.

 

-      Ако имам закупен пакет, чиято валидност изтича след 29.06.2022 г. – какво ще се случи с него? Ще мога ли да продължа да го ползвам?

 • Допълнителните пакети за роуминг в Зона ЕС няма да бъдат валидни за тази страна от 29.06.2022. Ако сте закупили пакет за роуминг в Зона ЕС, чиято валидност изтича след 29.06.2022, след тази дата няма да можете да го ползвате във Великобритания.

 

 -      Какви пакети ще могат да ползвам за разговори/мобилен интернет във Великобритания?

• За Зона Великобритания ще важат допълнителни пакети за роуминг в Зона Европа (Roam&Surf Europe S и L).

 

 -      Аз съм клиент с iPhone и използва използвам iMessage и Facetime. Продължават ли да се таксуват съобщенията по 11 стотинки?

 • Да, продължават да се таксуват по 11 стотинки.

 

  -      Ако съм в страна членка на ЕС и получавам входящо обаждане от номер във Великобритания – каква цена на обаждане ще заплащам?

 • Цената за входящи обаждания в роуминг в ЕС е 0.00 лв.

 

 -      Ако съм в страна членка на ЕС и правя изходящо обаждане към български номер, който се намира във Великобритания – каква цена на обаждане ще заплащам?

• Ако ползвате услуги на абонаментен план, обажданията от страна членка на ЕС към Великобритания ще се черпят от минутите предоставени в плана ви. След тяхното изчерпване, обажданията ще бъдат таксувани по цена за обаждане към други национални мрежи според плана ви.

• Ако ползвате услуги на предплатен план, обажданията ще се таксуват на цени като обаждания към държава от ЕС.

 

 -      Ако съм извън зона ЕС и правя изходящо обаждане към български номер, който се намира във Великобритания – каква цена на обаждане ще заплащам?


• Цената за изходящо обаждане към Великобритания в роуминг в Зона Други държави в Европа цената е 2,91 лв. без ДДС на минута, а в роуминг в Зона Държави извън Европа – 5,00 лв. без ДДС на минута.

 

 

 -      Ако съм извън зона ЕС и получавам входящо обаждане от номер във Великобритания – каква цена на обаждане ще заплащам?

• Цената за входящи обаждания в роуминг е според ценовата листа на роуминг зоната, в която се намира потребителят, и тя е една и съща, независимо от коя дестинация е входящото обаждане. Някои оператори таксуват допълнително входящи разговори. Моля, проверете списъка тук.

 

 

Информация за потребители, използващи роуминг услуги в Турция

 

Съгласно закон от турското законодателство 7186 & 23, роуминг нарушителите ще бъдат с ограничен достъп до турските мобилни мрежи.

Посоченият закон се прилага за роуминг нарушител на мобилни данни в роуминг.

Роуминг нарушител за ползване на мобилни данни се определя като: потребител на роуминг услуги от един и същ IMEI за 91 дни (натрупан) или за период повече от 120 дни.

При класифициране според горното описание, достъпът до турска мобилна мрежа на потребител на друг оператор(Yettel) ще бъде спряно, като потребителят ще бъде уведомен с текстово съобщение от съответния турски оператор.