Роуминг

Site part: 
Business
Description: 

С Yettel можете да използвате вашия телефон в мрежите на над 500 оператора в повече от 187 държави, за да се обаждате, изпращате кратки съобщения или ползвате мобилен интернет.

Terms: 
Terms - Business roaming

Международни разговори

Виж цените

Изменение на Европейската роуминг регулация, считано от 01.01.2022 г.

От 01.01.2022 г. Yettel увеличава обема на предоставените в плана Ви мегабайти за ползване в роуминг в Зона ЕС.

Можете да проверите конкретния размер на включените МВ в Зона ЕС безплатно на lp.yettel.bg или в приложението Yettel по всяко време.

В резултат на промяната, в случай че във Вашия абонаментен план има ограничение на обема мобилен интернет в роуминг в Зона ЕС, след изразходване на този обем можете да продължите да ползвате мобилен интернет в роуминг в Зона ЕС с надценка от 0,00489 лв. без ДДС на МВ, вместо 0,0058 лв. без ДДС, както досега.

Причината за промяната е влизането в сила на изменение на чл. 12, пар. 1 от Регламент № 531/2012 на ЕС, с което се намалява регулираната цена на едро на мегабайт мобилен интернет трафик в Зона ЕС (от 3,0 евро на 2,5 евро за 1 GB).

Промяна в условия и цени за Роуминг в Зона Европейски съюз, считано от 15.06.2017 г.

От 15.06.2017 г. е в сила изменение на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Европейския съвет (Регламента), с което отпадат надценките за разговори, SMS и данни в рамките на Зона Европейски съюз (ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 се определя политика за справедливо ползване, която операторите могат да прилагат по отношение на регулирани роуминг услуги на дребно. Операторите имат право да приложат регулирани надценки за всички регулирани роуминг услуги, в случай че бъде нарушена политиката на справедливо ползване.

Условия и цени за разговори и SMS от/към Зона Европейски съюз (включително към България) и достъп до интернет в страни в Зона Европейски Съюз:

Всяка изходяща минута и SMS от/към страни от Зона Европейски съюз (включително България) се изразходва от включените национални минути и национални SMS. След изчерпване на включените национални минути и SMS, или ако нямате такива, цената се формира съгласно определената в абонаментния план цена за минута/SMS към други национални мрежи. Ако в националния абонаментен план имате включени минути и за роуминг повиквания, то те ще продължат да важат при условията, прилагани до момента. Входящо обаждане в роуминг няма да се таксува;

За всеки използван МB в роуминг в Зона ЕС:

‒ В случай че използвате абонаментен план, определен като „отворен пакет на данни“, Операторът има право да приложи ограничение на обема мобилен интернет в роуминг на национални цени, равностойно на двукратния обем, който се получава като месечния абонамент без ДДС се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро. След достигане на този обем може да продължите да ползвате мобилен интернет в роуминг с надценка на МВ равна на регулираната максимална цена за роуминг на едро.

‒ В случай че Операторът не прилага ограничение на обема на мобилен интернет в роуминг, потребителите могат да използват целия обем от данни в България и в Зона ЕС съобразно националните цени и условия. Конкретният размер на включените МВ в зона Европейски Съюз може да бъде проверен безплатно на lp.yettel.bg или в приложението Yettel по всяко време след влизането в сила на новите условия.

Ако изберете алтернативна роуминг тарифа, няма да може да ползвате условията на националния си абонаментен план в роуминг в държава-член на ЕС/ЕИЗ.

“Отворен пакет на данни“ означава тарифен план за предоставяне на една или повече мобилни услуги на дребно, който не ограничава обема на мобилните услуги за данни на дребно, включени срещу заплащането на определена фиксирана периодична такса или за който националната единична цена за мобилни услуги за данни на дребно, получена като общата национална цена без ДДС за мобилни услуги на дребно за целия период на фактуриране се раздели на общия обем на предоставяните в националните граници мобилни услуги за данни на дребно, е по-ниска от регулираната максимална цена за роуминг на едро.


Въпроси и отговори

Не. Роумингът не „отпада“, a просто ще се таксува по различен начин, така че да бъде по-евтино и удобно за потребителите докато пътуват. Иначе казано, докато пътувате в Зона ЕС, ще можете да ползвате мобилния си телефон и включеното в абонаментния си план като в България, макар и с някои условия.

Важи за всички клиенти, на договор и с предплатена карта.
За да се възползвате от условията за роуминг в зона ЕС е необходимо да имате активирана роуминг услуга и вашият план да позволява използването на роуминг.

Не, не се налага. Промяната на цените се въвежда автоматично от Yettel и не се налага да правите нищо.

Всичките. Ако например имате в абонаментния си план неограничен брой минути за разговори с всички национални мрежи, ще можете да се обаждате на всеки номер от мрежа на оператор в Зона ЕС без ограничения. Ако имате ограничен брой минути, също ще можете да ги ползвате, а когато свършат, Yettel ще ви таксува за всяка допълнителна минута разговор съгласно абонаментния ви план в България.

Ако не сте в България, разговорите ви ще се таксуват като разговори към други национални мрежи съгласно абонаментния ви план в България.

Както с минутите. Ако имате включени национални SMS в плана, можете да ги ползвате без ограничения към всички номера от мрежите в Зона ЕС. Ако нямате включени SMS-и, Yettel ще ви таксува съгласно абонаментния ви план в България.

По николко. След 15 юни 2017 ще са безплатни в ЕС.

Това е малко по-сложно. Ако в плана ви има включени национални МВ, ще можете да ги ползвате и докато пътувате в Зона ЕС, но са възможни ограничения. Yettel ще ви предостави определено количество МВ или ще можете да ползвате всички текущо включени МВ за ползване в роуминг без допълнително заплащане. Информация с конкретното количество МВ за ползване в Зона ЕС е достъпна за всеки клиент след 15 юни 2017 г. в приложението Yettel или на мобилния портал за управление на роуминг lp.yettel.bg.

Тогава Yettel ще ви таксува по 0,00587лв с ДДС за всеки допълнителен МВ. Освен това Yettel ще ви извести, когато достигнете 80% от МВ за роуминг, както и когато ги изчерпите напълно.

Това са всички страни от Европейския съюз, плюс Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и някои отвъдморски територии на Франция.

Това е роуминг извън Зона ЕС и се таксува по тарифата на Yettel.

Не, това е международно обаждане и ще се таксува като такова по тарифата на Yettel.

Не. Идеята на новата регулация е да бъде по-евтино и по-удобно докато пътувате. Ако прекарвате повече време в друга страна, отколкото в България, Yettel ще започне да таксува потреблението Ви.

Когато Yettel установи, че за период от 4 месеца Вие имате преобладаващо присъствие в зона ЕС (повече от 50% дни) и преобладаващо потребление на мобилни услуги в зона ЕС (повече от 50% от потреблението на различните услуги).

При анализа на преобладаващото потребление, различните видове мобилни услуги се разглеждат отделно – гласови услуги (изходящи и входящи разговори), мобилен интернет или кратки текстови съобщения. Тоест, потреблението на всяка услуга в ЕС се сравнява с потреблението ѝ в България, за да се установи къде то е преобладаващо.

Yettel има право да налага надценка върху регулираните мобилни роуминг услуги на дребно в зона ЕС, когато установи, че е налице преобладаващо присъствие и потребление (на една или повече услуги) в зона ЕС за цели, различни от периодични пътувания. Yettel ще Ви предупреди и след 14 дни може да започне начисляването на надценки на потреблението Ви (на една или повече услуги). В съобщението, което ще получите, е посочено за кой тип услуга (обаждания, SMS-и или мобилен интернет) потреблението в роуминг в ЕС е преобладаващо спрямо това в България.

Това означава, че предоставените Ви съгласно Регламента за роуминг в ЕС минути, SMS илиМB ще важат само на територията на България, и няма да можете да ги използвате в ЕС. Ако имате предоставен ограничен обем МВ за роуминг в ЕС, също няма да можете да го ползвате. Ползваните минути, SMS и МB в Зона ЕС ще бъдат таксувани.

Ако имате преобладаващо присъствие в ЕС, но преобладаващо потребление само на мобилен интернет, то таксуването ще се приложи само за тази услуга. Същото се отнася и за гласовите услуги – входящи и изходящи обаждания. Тоест, таксуването може да се прилага по отделно за услугите, за които има преобладаващо потребление, ако е налице и преобладаващо присъствие в зона ЕС.

Yettel ще преустанови прилагането на надценка и отново ще започне да прилагаме регулираните цени за роуминг в зона ЕС, когато се установи, че за предходните 4 месеца е налице преобладаващо присъствие или преобладаващо потребление в мрежата на Yettel. Yettel ще Ви уведоми, че вече спазвате условията на Политиката и отново можете да използвате съответните мобилни услуги и в роуминг в ЕС „като у дома“ – без допълнително таксуване.

Достатъчно е поне един път дневно да се регистрирате в мрежата на Yettel и ще знаем, че не сте постоянно живеещ извън България и ще можете да се възползвате от новата регулация.

И да, и не. Можете да ни попитате за всичко неясно и ще го обясним подробно.

Пътувате по бизнес в чужбина? Ние бихме искали да се погрижим за Вашата комуникация зад граница. С роуминг план Travel'n'Talk провеждате гласови и видео обаждания, изпращате и получавате SMS, MMS, факс и ползвате мобилен интернет.

Роуминг план Travel'n'Talk за бизнес клиенти

От 15.06.2017 г. клиентите на абонаментни и предплатени планове ще могат да използват включените в плана си национални минути и SMS за изпращане на изходящи SMS и обаждания в роуминг в зона ЕС към България, Европейски съюз и страната на пребиваване.
След изчерпване или липса на национални минути и SMS, цената за изходящ SMS и обаждане в роуминг в зона ЕС към България, Европейски съюз и страната на пребиваване е цената за SMS и обаждане към други национални мрежи според плана.
• Включените в плана MB ще могат да се използват и в зона ЕС, но са възможни ограничения. Yettel ще предостави определено количество МВ (определени съгласно политиката за справедливо ползване) или ще можете да ползвате всички текущо включени МВ за ползване в роуминг без допълнително заплащане. Информация с конкретното количество МВ за ползване в Зона ЕС, е достъпна в мобилното приложението Yettel и портала за управление на роуминг lp.yettel.bg
След изчерпване или липса на национални MB, условията и цените на MB в зона ЕС са като националните.
След изчерпване на МВ (определени съгласно политиката за справедливо ползване) цената на мобилен интернет в зона ЕС е 1,4 стотинки с ДДС.
Важи само за клиентитите на предплатени планове, с разрешена роуминг услуга

Зона Европейски Съюз

Зона Европейски Съюз (Зона ЕС) включва: Австрия, Азорски острови, Белгия, Великобритания**, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Канарски острови, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, o-в Мадейра, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция, Оландски острови, Ватикана.

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет
Цената за обаждане към други
национални мрежи според плана
5,00 лв. 0,00 лв. Цената за SMS към други
национални мрежи според плана
0,36 лв. 0,00489* лв.

*Посочените цени са без ДДС

* Цената се прилага след изчерпване на включените в плана МВ, предоставени за роуминг за зона ЕС. За абонаментни планове без включен интернет се прилага цена от 0.50 лв./МВ.
**Информация за роуминг услуги и международни обаждания с Великобритания от 1 януари 2021 г.
Във връзка с изтичането на преходния период след официалното излизане на Великобритания от Европейския съюз и постигнатото споразумение, информираме своите клиенти, че към момента за клиентите на Yettel не се предвиждат промени в цените за ползване на роуминг услуги във Великобритания от 1 януари 2021 г. Както и до сега клиентите на оператора ще ползват роуминг услуги за Великобритания при условията и цените, валидни за „Зона ЕС“. Клиентите на Yettel ще бъдат уведомени в срок от минимум тридесет дни при настъпване на евентуална промяна.

Зона Други държави в Европа

Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Джърси, Косово, Македония, Молдова, Монако, Черна Гора, Сан Марино, Сърбия, Турция, Швейцария, Украйна

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
2,91 лв. 5,00 лв. 1,33 лв. 0,66 лв. 1,57 лв. 12,50 лв.

Зона Държави извън Европа

Всички останали държави

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
5,00 лв. 5,00 лв. 1,99 лв.* 0,83 лв. 1,57 лв. 20,83 лв.

Изходящи повиквания към номера с добавена стойност, които се предлагат от телекомуникационни оператори на територията на държавата, в която се намирате, се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.

Цените са за минута/МВ/ SMS/ MMS.
Посочените цени важат както за гласови изходящи и входящи разговори, така и за видео разговори и факс.
Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на разговори в роуминг (в секунди): Изходящи разговори към зона Европейски съюз в рамките на зона Европейски съюз според абонаментния план; за всички останали зони и случаи – 60/60.
Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на мобилен интернет в роуминг (в КВ): в зона Европейски съюз според абонаментния план; след изчерпване на включените в плана МВ на максимално достижима скорост, предоставени за роуминг зона ЕС съгласно политиката за справедливо ползване – 1/1; за останалите зони – 100/100, а за услугата Blackberry извън зона Европейски съюз 30/30.
Входящите разговори в зона Европейски съюз не се таксуват, а за останалите зони на 60 секунди, с минимално първоначално време за таксуване 60 секунди.
Някои от мобилните оператори в зона Държави извън Европа таксуват допълнително входящите обаждания. В тези случаи таксите се добавят към посочената цената за входящо обаждане.
AT&T и T-Mobile САЩ таксуват всяко изходящо позвъняване, без значение дали е успешно или не.
Telcel Мексико, Claro Панама, всички мрежи в Канада таксуват всяко успешно изходящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".
Claro Аржентина и Comcel Колумбия таксуват всяко успешно изходящо или входящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".

Когато сте в чужбина Yettel ще Ви информира за цените на роуминг услугите в съответните държави.
Ако не желаете да получавате допълнителна информация за роуминг цените, наберете безплатно *123#, опция 4 и изберете опция 4/1. В случай че искате отново да получавате информация за цените на роуминг услугите, моля, наберете безплатно *123#, опция 4 и изберете опция 4/2.“

При неспазване условията на политиката за справедливо ползване на роуминг в зона ЕС по отношение на конкретна услуга, Yettel има право да приложи за тази услуга роуминг такси съгласно чл.76д, б.з от Общите условия . При получаване на уведомлението по чл.76д, б.ж от Общите условия, абонатът има право да представи доказателства, че не ползва роуминг за цели различни от периодично пътуване по електронен път, устно или писмено.

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет
0,0625 лв. 5,00 лв. 0,01408 лв. 0,019 лв. 0,36 лв. 0,00489 лв.

Посочените цени са без ДДС. Цените са за минута/МВ/ SMS/ MMS. Цените за изходящите и входящите обаждания важат за гласови, видео и факс повиквания. Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на разговори в роуминг (в секунди): Изходящи разговори в рамките на зона Европейски съюз към зона Европейски съюз – 30/1; Изходящи разговори в рамките на зона Европейски съюз към Страни извън зона Европейски съюз и Номера с добавена стойност – 60/60; а за входящи разговори в рамките на зона Европейски съюз - 1/1. Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на мобилен интернет в роуминг (в КВ) в зона Европейски съюз 1/1.

12,50 лв. цена на изходящо обаждане към сателитни мрежи от зона Други държави в Европа и зона Държави извън Европа и 11,00 лв. цена на изходящо обаждане към сателитни мрежи от зона Европейски Съюз

Всички цени са без ДДС.

Пълен списък с всички оператори, с които Yettel има роуминг споразумения

Самолетни и корабни мрежи

Възползвайте се от ниски цени за разговори и мобилен интернет докато сте в Европа.

С новите допълнителни пакети В Call&Surf Europe можете да избирате между различни обеми и валидност според вашите предпочитания.

Допълнителни пакети B Call&Surf Europe
В Call&Surf Europe S 200 минути
200 SMS
200 МВ

Валидност:

1 ден

Активация:

lp.yettel.bg
набиране на *123#
SMS на 1616 с текст BCS1
4,99 лв.
В Call&Surf Europe M 800 минути
800 SMS
800 МВ

Валидност:

3 дни

Активация:

lp.yettel.bg
набиране на *123#
SMS на 1616 с текст BCS3
12,99 лв.
В Call&Surf Europe L 2000 минути
2000 SMS
2000 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

lp.yettel.bg
набиране на *123#
SMS на 1616 с текст BCS7
29,99 лв.

Покритие:

Зона Европейски съюз

Зона Европейски Съюз (Зона ЕС) включва: Австрия, Азорски острови, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Канарски острови, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, o-в Мадейра, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция, Оландски острови, Ватикана.

Зона Други държави в Европа

Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Джърси, Косово, Македония, Молдова, Монако, Черна гора, Сан Марино, Сърбия, Турция, Швейцария, Украйна.

Включените минути, SMS и мегабайти се отнасят единствено за:

входящи обаждания от цял свят към държава от посочените роуминг зони;
изходящи обаждания от държавата (в посочените роуминг зони) към държавата на пребиваване;
изходящи обаждания от държава в посочените роуминг зони към държави в зона Европейски съюз;
изходящи SMS от посочените зони; и
мобилен интернет в посочените роуминг зони.

Включените минути не важат и не могат да се ползват за изходящи обаждания от държава в зона Европейски съюз към държави в зона Други държави в Европа и същите се таксуват според стандартните роуминг цени.

Важно!

Максимум 30% от включените услуги могат да бъдат използвани от и към държави от зона Други държави в Европа (с изключение на Швейцария, където могат да бъдат използвани до 100% от включените услуги).

След изчерпване на включеното потребление в роуминг или изтичане на периода на валидност на пакета, което настъпи по-рано, и ако не е закупен пакет, таксуването за държави от зона Европейски съюз е съгласно стандартни цени в роуминг за зона Европейски съюз, а за държави от зона Други държави в Европа – съгласно стандартни цени в роуминг за зона Други държави в Европа.

Закупуване на допълнителен пакет

Може да закупите допълнителен пакет B Call&Surf Europe с включени минути, SMS и трафик за мобилен интернет в роуминг по всяко време, докато сте в България или в чужбина. Допълнителните пакети В Call&Surf Europe са еднократни, а цената им се добавя в и се заплаща заедно с фактурата за месеца, през който е закупен пакета/-те.

Изберете най-удобния за Вас начин, като:

посетите адрес lp.yettel.bg (достъпен безплатно в България и чужбина);
наберете *123# и избор на една от опциите (достъпен безплатно в България и чужбина);
изпратите SMS към номер 1616 с текст "BCS1", "BCS3" или "BCS7", като цифрите отговарят на валидността на допълнителния пакет;
се свържете с вашия търговски представител.

Преминаване към стандартни роуминг цени за интернет

При закупуване на допълнителен пакет Call&Surf EU, няма да се прилагат регулираните цени за роуминг в Зона ЕС. Можеш да се прехвърлиш към стандартна роуминг тарифа в еднодневен срок на lp.yettel.bg (или *123#).

В случай че имате активен допълнителен пакет B Call&Surf Europe и изберете да преминете към стандартни роуминг цени за мобилен интернет, то наличните МB от допълнителния пакет се губят, но се запазват оставащите минути и SMS-и от него.

Може да преминете към стандартни роуминг цени за интернет по един от следните начини, като:
посетите адрес lp.yettel.bg, (достъпен безплатно в България и чужбина) и изберете "Стандартни роуминг цени";
наберете *123# (достъпен безплатно в България и чужбина) и изберете "Standartni rouming tseni".

При таксуване по стандартни роуминг цени се прилага лимитът за мобилен интернет в роуминг.

Условия

Допълнителните пакети B Call&Surf Europe са валидни за бизнес клиенти, ползващи абонаментен план за мобилни гласови услуги.

Допълнителните пакети B Call&Surf Europe включват изходящи и входящи минути, изходящи SMS и интернет трафик в зона Европейски съюз и зона Други държави в Европа.

Включените минути, SMS и мегабайти се отнасят единствено за:
входящи обаждания от цял свят към държава от посочените роуминг зони;
изходящи обаждания от държавата (в посочените роуминг зони) към държавата на пребиваване;
изходящи обаждания от държава в посочените роуминг зони към държави в зона Европейски съюз;
Валидността на допълнителни пакети В Call&Surf Europe започва да тече веднага след закупуването им.
изходящи SMS от посочените зони; и
мобилен интернет, в посочените роуминг зони.

Важно!

Максимум 30% от включените услуги могат да бъдат използвани от и към държави от зона Други държави в Европа (с изключение на Швейцария, където могат да бъдат използвани до 100% от включените услуги).

След изчерпване на включеното потребление в роуминг или изтичане на периода на валидност на пакета, което настъпи по-рано, и ако не е закупен пакет, таксуването за държави от зона Европейски съюз е съгласно стандартни цени в роуминг за Зона Европейски съюз, а за държави от зона Други държави в Европа – съгласно стандартни цени в роуминг за зона Други държави в Европа.

В случай че клиентът има активен допълнителен пакет за мобилен интернет в роуминг Roam&Surf и/ или включени минути, SMS-и и МВ-и в роуминг в ползвания абонаментен план, и/или активен допълнителен пакет B Call&Surf Europe, и/или друг допълнителен пакет с включено роуминг потребление, изчерпването им ще се осъществи със следния приоритет:
Включените минути, SMS-и и МВ-и в роуминг за съответната зона от активния допълнителен пакет B Call&Surf Europe;
Включените МB в роуминг за съответната зона от активния допълнителен пакет за мобилен интернет в роуминг Roam&Surf;
Включените минути, SMS-и и/или МВ-и в роуминг за съответната зона към ползвания абонаментен план;
Всички други останали пакети с включени минути, SMS и МВ в роуминг за съответната зона.

Нов допълнителен пакет B Call&Surf Europe може да бъде закупен по всяко време, включително ако настоящият ползван В Call&Surf Europe пакет е все още валиден. В този случай настоящият ползван B Call&Surf Europe пакет се деактивира автоматично с активиране на новозакупения и неизползваното включено потребление от него се губи.

При закупуване на допълнителен пакет B Call&Surf Europe, цената и трафикът за мобилен интернет, включени в него, не са част от лимита за мобилен интернет в роуминг.

Включените минути, SMS и МВ от допълнителния пакет, които не са изразходени в периода на валидност на съответния пакет, се губят.

Включеното потребление не важи за изходящи повиквания към номера за услуги с добавена стойност.

За включените минути:

Когато клиентът се намира в държава от зона Европейски съюз и се обажда към номера в държава от тази зона, изходящите разговори се таксуват на секунда с минимално първоначално време за таксуване от 30 секунди.
Когато клиентът се намира в държава от зона Други държави в Европа и се обажда на номера в държави от зона Европейски съюз или страната на пребиваване, изходящите разговори се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.
Входящите разговори в зона Други държави в Европа се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.
Входящите разговори в зона Европейски съюз се таксуват, първоначално и последващо, на секунда.

За включените МВ:

Интервалът на първоначално и последващо тарифиране на мобилен интернет е на 100 КB.
При изчерпване на включени минути и SMS, преди изтичане на валидността на пакет B Call&Surf Europe, таксуването им продължава да се извършва по стандартни роуминг цени или по условия на други активни допълнителни пакети.
При изчерпване на включените мегабайти в допълнителен пакет B Call&Surf Europe, сърфирането в роуминг ще продължи на стандартни роуминг цени, докато клиентът посети адрес lp.yettel.bg, или набере *123# и избере една от посочените опции.“

Всички цени са без ДДС.

Искате да ползвате мобилен интернет докато сте в чужбина?

Контролирайте сметката си за мобилен интернет в роуминг с допълнителни пакети Roam&Surf. Без препоръчителни мрежи! Безплатна проверка на изразходвания трафик по всяко време!

Зa Европейски Съюз

Зона ЕС:Зона Европейски Съюз (Зона ЕС) включва: Австрия, Азорски острови, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Канарски острови, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, o-в Мадейра, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция, Оландски острови, Ватикана.

Допълнителни пакети Roam&Surf EU
Roam&Surf EU S 800 МВ

Валидност:

3 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес lp.yettel.bg
набиране на*123#, опция 5/2
3,83лв.
Roam&Surf EU M 2000 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 5/2
9,16лв.
Roam&Surf EU L 5000 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 5/2
16,66лв.

Зa Европа

Зона Други държави в Европа: Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Джърси, Косово, Македония, Молдова, Монако, Черна Гора, Сан Марино, Сърбия, Турция, Фарьорски острови, Украйна, Швейцария.

Зона ЕС: Зона Европейски Съюз (Зона ЕС) включва: Австрия, Азорски острови, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Канарски острови, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, o-в Мадейра, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция, Оландски острови, Ватикана.

Допълнителни пакети Roam&Surf Europe
Roam&Surf Europe S 100 МВ

Валидност:

24 часа

Активация:

Активирай онлайн
на адрес lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 5/2
2,49лв.
Roam&Surf Europe L 700 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 5/2
15,83лв.

За избрани дестинации по света

Аржентина, Австралия, Азербайджан, Бангладеш, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Хонгконг, Коста Рика, Доминиканска република, Еквадор, Индия, Индонезия, Япония, Кения, Кувейт, Макао, Малайзия, Мексико, Монголия, Нова, Зеландия, Оман, Перу, Филипини, Пуерто Рико, Катар, Сингапур, Тайланд, САЩ, Египет, Русия, Южна Африка, ОАЕ.

Зона Други държави в Европа и зона ЕС: Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Джърси, Косово, Македония, Молдова, Монако, Черна Гора, Сан Марино, Сърбия, Турция, Фарьорски острови, Украйна, Швейцария, Австрия, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

Допълнителни пакети Roam&Surf Тraveler
Roam&Surf Traveler S 200 МВ

Валидност:

10 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 5/2
20,83лв.
Roam&Surf Traveler M 500 МВ

Валидност:

10 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 5/2
37,49лв.
Roam&Surf Traveler L 1 000 МВ

Валидност:

10 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 5/2
70,83лв.

Закупуване на допълнителен пакет

Може да закупите допълнителен пакет Roam&Surf с включен трафик за мобилен интернет в роуминг по всяко време докато сте в България или в чужбина:
през уеб портала Yettel
безплатно на lp.yettel.bg
с безплатно набиране на *123#

Предимства

може безплатно да следите потреблението си на lp.yettel.bg
ще се възползвате от ниски цени за мобилен интернет, докато сте в чужбина, без да е необходимо да избирате препоръчителни мрежи.

Деактивиране на допълнителен пакет

При закупуване на допълнителен пакет Roam&Surf EU, няма да се прилагат регулираните цени за роуминг в Зона ЕС. Можеш да се прехвърлиш към стандартна роуминг тарифа в еднодневен срок на lp.yettel.bg (или *123#).

В случай че имаш активен допълнителен пакет Roam&Surf и избереш да преминеш към стандартни роуминг цени за мобилен интернет, то наличните МB от допълнителния пакет се губят.

Можеш да преминеш към стандартни роуминг цени за мобилен интернет, като избереш една от следните опции:
посетиш адрес lp.yettel.bg, който е достъпен безплатно в България и чужбина и избереш „Стандартни роуминг цени“;
набереш *123# (достъпен безплатно в България и чужбина), опция 6, опция 2 и избереш опцията „Standartni rouming tseni“.
с изпращане на SMS към номер 12116 с текст „STOP”;

Изпращането на SMS към номер 12116 с текст „STOP” ще доведе до деактивация на всички активни допълнителни роуминг пакети и преминаване към стандартни цени.

в България изпращането на SMS е безплатно
в чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг

При таксуване по стандартни роуминг цени се прилага лимитът за мобилен интернет в роуминг.

Условия

Закупените допълнителни пакети могат да се използват чрез мобилен телефон или преносим компютър.
Пакетите за зона Европейски съюз могат да се ползват само в тази зона.
Пакетите за зона Други държави в Европа могат да се ползват както в тази зона, така и в зона Европейски съюз.Пакетите могат да се използват в зона Европейски съюз след изчерпване на предоставените мегабайти за роуминг в зона ЕС. Пакетите не могат да се използват в зона ЕС, в случай че има активен пакет за данни, валиден в България и ЕС на висока или ниска скорост.
Пакетите за определени държави по света могат да се ползват в изброените държави извън Европа, както и в зона Други държави в Европа и зона Европейски съюз.
Пакетите за определени държави по света могат да се ползват както в тази зона, така и в другите две зони.Пакетите могат да се използват в зона Европейски съюз след изчерпване на предоставените мегабайти за роуминг в зона ЕС. Пакетите не могат да се използват в зона ЕС, в случай че има активен пакет за данни, валиден в България и ЕС на висока или ниска скорост.
Минималното първоначално и последващо тарифиране на мобилен интернет при ползване на пакет Roam&Surf е 100 KВ. 1 МВ е равен на 1024 KВ. Това условие важи и за потребителите на Blackberry услуги.
За клиенти на абонаментни планове се активира при първа регистрация в роуминг мрежа, за която е валиден пакетът, направена в рамките на 30 дни от закупуването му.
Последващи допълнителни пакети за същата роуминг зона могат да бъдат закупувани в роуминг както преди изтичане валидността на текущия пакет, така и след изчерпване на включените в него МВ, както и в случай че клиентът ползва мобилен интернет при условията на стандартни цени в роуминг. Закупените допълнителни пакети, докато има активен и неизразходен първоначален пакет, се активират в момента на покупка и автоматично се добавят към него.
При изразходване на 80% и 100 % от предоставените MB всеки клиент получава известие, след което сърфирането в роуминг продължава на стандартни роуминг цени.

Какво се случва с лимита за мобилен интернет в роуминг, ако активирам допълнителен пакет Roam&Surf?

Ако закупиш допълнителен пакет Roam&Surf, цената и трафикът, включени в него, не са част от лимита за мобилен интернет в роуминг.

Пример 1:

При закупен допълнителен пакет Roam&Surf EU M на стойност 10,99 лв. (с ДДС) и активен лимит за услугата мобилен интернет в роуминг - 117,35 лв. (с ДДС):
Сумата за използван мобилен интернет в роуминг, която може да бъде отразена във фактурата, ще бъде максимална сума в размер на 117,35 лв. (при таксуване на мобилен интернет в роуминг съгласно стандартните цени в роуминг) + 10,99 лв. (стойността на пакет Roam&Surf EU M) = 128,34 лв. (с ДДС).
Трафикът, който е генериран от услугата мобилен интернет в роуминг в държавите от зона Европейски съюз, ще бъде приспаднат от включените МВ от пакет Roam&Surf EU M.

Пример 2:

При активен лимит за услугата мобилен интернет в роуминг от 117,35 лв. (с ДДС) и липса на активен допълнителен пакет Roam&Surf:
Максималната сума за използван мобилен интернет в роуминг, която може да бъде отразена във фактурата, ще бъде 117,35 лв. (с ДДС).

Всички цени са без ДДС.

Как да контролирам сметката си за мобилен интернет в роуминг?

Съгласно изискванията на Европейските регламенти, Yettel осигурява защитен механизъм, с който да се избегнат високи сметки за мобилен интернет в роуминг. 

Лимитът е на стойност 97,79 лв. без ДДС за един отчетен период.

Какво се случва, когато достигна лимита за мобилен интернет в роуминг?

При достигане на 80% и 100% от лимита, Вие ще получите уведомителен SMS. След изчерпването на 100% от лимита, услугата мобилен интернет в роуминг ще Ви бъде спряна.

Ако желаете да продължите да използвате услугата мобилен интернет в роуминг, след като сте достигнали 100% от лимита, трябва да се свържете със своя търговски консултант, а ако сте клиент, обслужван от магазин – позвънете на нашия отдел „Информационно обслужване“ на 123 (+359 89 123 от чужбина). В случай че сте избрали да продължите да използвате услугата мобилен интернет в роуминг, със започването на следващия отчетен период отново ще получите лимит за услугата в размер на 97,79 лв. без ДДС.

Как да активирам и деактивирам Лимит за мобилен интернет в роуминг?

Активирайте или деактивирайте лимит за мобилен интернет в роуминг онлайн през yettel.bg

Ако желаете да деактивирате Лимита за мобилен интернет в роуминг, трябва да се свържете със своя търговски консултант или да посетите магазин на Yettel, където да попълните заявление за деактивиране на Лимит за мобилен интернет в роуминг.

В този случай валиден ще е само основният кредитен лимит, който е водещ. При достигането му, услугата мобилен интернет в роуминг ще бъде спряна, независимо дали Лимитът за мобилен интернет в роуминг е достигнат. 

В случай че сте избрали да деактивирате своя лимит и впоследствие поискате да го активирате отново, трябва да се свържете със своя търговски консултант или да подадете заявление за активиране на лимита в магазин на Yettel.

При какви условия мога да активирам услугата роуминг?

Необходимо е да се свържете с Вашия търговски консултант и да попитате за повече информация.

ВАЖНО: След 1-ви юли 2014 г. можете да използвате различни от Yettel доставчици на услуги в роуминг в Европейския съюз, като продължите да използвате роуминг от Yettel в останалите държави.

Как да деактивирам услугата роуминг?

За да деактивирате услугата международен роуминг, изпратете безплатно от България SMS съобщение на номер 1210 с текст „D”.

SMS съобщенията за деактивация, изпратени от чужбина, се таксуват според роуминг план Travel’n’Talk.

Колко струва ползването на мобилни услуги в чужбина?

Когато сте в роуминг, таксуването зависи от това в коя зона на Travel'n'Talk се намирате и каква услуга сте ползвали. Основните принципи са:

Получаването на кратки текстови съобщения (SMS) е безплатно.

Ползваните от Вас услуги в роуминг се таксуват въз основа на отчет за Вашите обаждания, предоставен от оператора в чужбина, в чиято мрежа сте се регистрирали. Времето за предоставяне на този отчет може да е различно за различните оператори. Вследствие на това, ползваните от Вас услуги в роуминг могат да бъдат отразени в следващата фактура от Yettel , а не в тази издадена непосредствено след вашето завръщане.

Съвети

Ако се намирате в пограничен район на България, при активна услуга международен роуминг и автоматично зададен избор на мрежа от менюто на ползвания мобилен телефон, е възможно включване в мрежата на друг оператор, независимо че потребителят се намира на българска територия.  При включване в мрежата на друг оператор, ползвате само услугите, достъпни в роуминг и те ще бъдат таксувани по цени за роуминг.

За да предотвратите възникване на задължение за плащане на разговори в роуминг, е необходимо да преминете на „ръчен” режим чрез включване на опцията „Ръчен избор на мрежа” от ползвания телефонен апарат.

Преди да пътувате, проверете дали електрическите контакти в страната, в която отивате, отговарят на зареждащото устройство на мобилния ви телефон, както и дали да проверите дали Вашият мобилен телефон ще работи на честотите на мрежата в държавата, в която отивате. Най-добре е, ако Вашият телефон е четири-бандов. Така ще имате мобилна връзкa, в която и точка на света да се намирате.

Yettel информира всички свои клиенти, намиращи се в чужбина, за цените на роуминг услугите в съответните държави. 

Ако желаете да не получавате допълнителна информация за цените в роуминг, наберете безплатно *123#, опция 4 и изберете опция 4/1. В случай че искате отново да получавате информация за цените на роуминг услугите, моля, наберете безплатно *123#, опция 4 и изберете опция 4/2.

 

Информация за потребители, използващи роуминг услуги в Турция

 

Съгласно закон от турското законодателство 7186 & 23, роуминг нарушителите ще бъдат с ограничен достъп до турските мобилни мрежи.

Посоченият закон се прилага за роуминг нарушител на мобилни данни в роуминг.

Роуминг нарушител за ползване на мобилни данни се определя като: потребител на роуминг услуги от един и същ IMEI за 91 дни (натрупан) или за период повече от 120 дни.

При класифициране според горното описание, достъпът до турска мобилна мрежа на потребител на друг оператор(Yettel) ще бъде спряно, като потребителят ще бъде уведомен с текстово съобщение от съответния турски оператор.