Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Yettel обяви своята стратегия за устойчиво развитие 2028

Вие сте тук

Yettel обяви своята стратегия за устойчиво развитие 2028

Yettel ESG среща

Yettel обяви своята стратегия за устойчиво развитие 2028

Телекомът си поставя цели в областта на опазването на околната среда, хората, технологиите за устойчиво бъдеще, както и управлението, основано на прозрачност и почтеност.

Yettel обяви своята петгодишна стратегия за устойчиво развитие и първи Доклад за устойчивост за 2021 г., с които си поставя измерими цели и предоставя на заинтересованите страни детайлна информация за дългосрочния ангажимент на компанията към устойчиви бизнес практики.

Въз основа на първата по рода си цялостна оценка на значимите теми по устойчиво развитие на Yettel, телекомът е изградил своята стратегия в четири стълба:

 • Намаляване на отпечатъка върху околната среда;
 • Поставяне на хората в центъра на всичко, което компанията прави;
 • Развитие на технологии, които подпомагат устойчивото бъдеще;
 • Управление, основано на почтеност и прозрачност.

„Ние се ангажираме с отговорно и прозрачно управление на технологиите, които развиваме. Едновременно с това си поставяме за цел да предлагаме надеждни и безопасни услуги и дигитални решения на своите клиенти, да обръщаме сериозно внимание на екологичното и социално въздействие, което нашата компания оказва, и да се грижим за своите служители“, каза Джейсън Кинг, главен изпълнителен директор на Yettel. „Нашата стратегия и цели са в съответствие с общата стратегия за устойчиво развитие на PPF Telecom Group и допринасят за плановете на групата за значително намаляване на нашите емисии и постигане на климатична неутралност.”

Докладът за устойчивост на Yettel за 2021 г. е „нулев“, защото показва ангажимента на компанията да отчита публично постигнатите резултати през следващите пет години. Той е изготвен в съответствие с признати рамки за следене на резултатите, включително стандартите на Глобалната инициатива за отчитане (GRI) 2021, Протокола за парникови газове за обхват на изчисляване и отчитане 1, 2 и 3. Също така стратегията е изготвена и според Целите на ООН за устойчиво развитие (SDG) и Протокола за парникови газове за обхват на изчисляване и отчитане 1, 2 и 3.

Докладът и стратегията за устойчивост на компанията бяха представени по време на пресконференция, на която специален гост беше Ове Лидстром, директор „Иновации и бизнес развитие“ на Foxway Group – водеща европейска компания в сферата на кръговата икономика. Лидстром сподели повече за историята на устройствата, след като те бъдат предадени за рециклиране в магазин на Yettel.

Стратегията за устойчивост на Yettel върви ръка за ръка с бизнес целите на компанията. Тя се фокусира върху области, в които телекомуникациите могат да допринесат за реално справяне със съществуващите икономически, социални и екологични предизвикателства.

Основни акценти на стратегията за устойчивост 2028 г.:

 • Намаляване на въглеродните емисии на Yettel* в обхват 1, 2, 3
 • Фокусиране върху устройствата за събиране и рециклиране – събиране на поне 127 000 килограма електронни отпадъци до 2028 г.
 • Намаляване с 40% на отпадъците от опаковки, генерирани за транспортиране като част от оперативните дейности.

Основни акценти на стратегията за устойчивост 2028 г.:

 • Намаляване на въглеродните емисии на Yettel* в обхват 1, 2, 3
 • Фокусиране върху устройствата за събиране и рециклиране – събиране на поне 127 000 килограма електронни отпадъци до 2028 г.
 • Намаляване с 40% на отпадъците от опаковки, генерирани за транспортиране като част от оперативните дейности.

Поставяне на хората в центъра на всичко, което компанията прави:

 • Възможности за развитие, изграждане на равнопоставена и мотивираща работна среда за всички служители
 • Жените да заемат 40% от технологичните роли в компанията до 2028 г.
 • Всички служители да посветят общо минимум 1000 работни часа всяка година на доброволчески инициативи, допринасящи за екологични каузи.
 • Достигане до 2 500 000 души годишно чрез кампании, които повишават осведомеността по темите за устойчиво развитие.

Развитие на технологии, които подпомагат устойчивото бъдеще:

 • 5G свързаност, която да е достъпна за най-малко 85% от българското население до 2026 г., със скорост на връзка над 1 Gbps в градските райони (с население над 30 000 души).
 • По едно ново технологично решение всяка година в подкрепа на устойчивото развитие на бизнеса и обществото в България.
 • Ангажимент за онлайн безопасност и дигитални умения – всяка година 40 000 деца да бъдат информирани за своята онлайн безопасност, а 10 000 души да подобрят дигиталните си умения.
 • Защитени лични данни и повишена устойчивост на мрежите срещу кибератаки.

Управление, основано на почтеност и прозрачност

 • Обучение на 100% от висшето ръководство и 50% от служителите до края на 2023 г. по темите за устойчивото бизнес развитие.
 • Разработване на подробен план за ангажиране на доставчиците с целите на устойчивото развитие до края на 2024 г.

*PPF Telecom Group публично се ангажира да определи цели за намаляване на емисиите на парникови газове, съобразени с критериите за определяне на целите на инициативата за научнообосновани цели (SBTi). Групата ще използва следващите 12-24 месеца, за да подготви цялостна програма, която да позволи да се намалят емисиите на парниковите газове.

Целия доклад и стратегията за устойчиво развитие на телекома можете да прочетете на сайта на оператора.


За Yettel:
Yettel е новият телекомуникационен бранд на PPF Telecom Group, въведен през 2022 г. за пазарите в България, Сърбия и Унгария. Поставяйки клиента на първо място, мисията на Yettel в предоставянето на свързаност и дигитални услуги е ясна: да помага на хората да постигнат баланс в живота.

Yettel България, част от PPF Group, е телекомуникационна компания, предоставяща свързаност на над 3 милиона потребители с хора, устройства и бизнеси. До март 2022 г. компанията присъства на българския пазар като Теленор България.

През 20-годишната си история на българския пазар компанията изгради силна репутация на пионер в областта на безжичните мрежи и отвъд тях, като стартира първата търговска 4G мрежа в България през 2015 г., първата VoLTE услуга през 2018 г. и проправи пътя за развитието на 5G с първия тест на 5G мрежа в страната. Водещият в сектора подход на Yettel към инфраструктурата спечели пет последователни сертификата Best in Test, присъдени от световната организация umlaut, която определя златния стандарт в сектора.

Днес Yettel България има повече от 1800 служители, разполага с над 180 магазина за продажба на дребно, а мобилната й мрежа покрива над 99% от населението на България.

За повече информация, моля, посетете: Yettel.bg

За PPF Telecom Group:
PPF Telecom Group е водещ телекомуникационен доставчик, който оперира на пет пазара в Централна и Югоизточна Европа (България, Чехия, Унгария, Сърбия и Словакия), където предлага мобилни, фиксирани услуги, пренос на данни и интернет телевизионни услуги. Групата има 18,3 млн. мобилни клиенти, 12 000 служители и 1,4 млрд. евро печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) към 2020 г.
www.ppftelecom.eu

Yettel България
Отдел „Корпоративни комуникации“

+359 898401400
pr@yettel.bg