Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Въведение

Вие сте тук

Добре дошли в Yettel приложението – официалното мобилно приложение на „Йеттел България“ ЕАД. С него Ви предоставяме бърз и удобен начин да управлявате своя мобилен номер – навсякъде и по всяко време.

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за Yettel. Затова за нас е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация във връзка с използването на Приложението.

Настоящата Политика за поверителност е неразривно свързана с Общите условия за ползване на мобилно приложение Yettel (налични в меню Общи условия от профила на потребителя), но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме, защо и как го правим, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Yettel.

(Доп. на 23.08.2019 година) Мобилното приложение Yettel използва решението за автентикация на Yettel България ЕАД, което позволява лесна, сигурна и безпроблемна автентикация (вход) в дигиталните услуги на Yettel или на негови Партньори. При и по повод неговото ползване Yettel ще обработва данни за потребителите съгласно Политиката за поверителност на решението за автентикация на Yettel България ЕАД.

Тъй като Приложението е предназначено за ползване единствено от потребителите на мобилни услуги на Yettel и им дава възможност да управляват своя мобилен номер (напр. да се информират за наличен кредит, оставащо потребление и/или текуща сметка, да заплащат месечни сметки, да зареждат предплатени карти, да активират допълнителни пакети и др.), данните на потребителите ще се обработват и съгласно Политиката за личните данни на „Yettel България“ ЕАД.

Тази Политика за поверителност се прилага единствено във връзка с данните, които обработваме при и по повод използването на приложението Yettel.

Yettel може да провежда кампании чрез Приложението (например, за предварително заявяване за покупка на устройство). В такива случаи Yettel ще обработва лични данни за потребителите и съгласно Политиката за личните данни при провеждане на кампании .

С цел по-голяма яснота и за удобство на потребителите, на определени места в тази Политика за поверителност - са посочени примери, които илюстрират защо и/или как Yettel обработва личните данни на потребителите. Тези примери не са част от тази Политика за поверителност и не са изчерпателни.

There is currently no content classified with this term.