Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Предплатен пакет Yettel 10 лв.

Назад

Вие сте тук

10,00 лв.

8000 MB мобилен интернет на максимално достижима скорост в 2G/3G/4G/LTE мрежата на Yettel в България;
4800 MB мобилен интернет за роуминг в зона ЕС;
500 минути минути към всички национални мрежи в България и роуминг в зона ЕС;
3 лева кредит

Към стандартния предплатен план на Yettel, свободно можете да добавяте и комбинирате разнообразни допълнителни пакети, избирайки ги според вашите нужди и потребление.

Влезте в Му Menu на *123# или през мобилното приложение Yettel за да добавите допълнителни пакети към своя предплатен план!

Добавяте допълнителни пакети с минути за разговори към Yettel, национални минути, комбинирани пакети с минути към Yettel, SMS-и и мобилен интернет.

С предплатен пакет Yettel 10 лв ползвате предплатен план Yettel с условия при активиране и допълнителни условия при всяко направено презареждане, както следва:

При активиране на картата

До 30.11.2023 получавате:

3 лв. кредит, валиден за срок от 60 дни след активацията;
400 към всички национални мрежи в България и роуминг в зона ЕС, валидни за срок от 30 дни след активацията;
8000 мобилен интернет на максимално достижима скорост в 2G/3G/4G/LTE мрежата на Yettel в България и 4800MB мобилен интернет в роуминг в зона ЕС, валидни за срок от 30 дни след активацията.

След като регистрирате предплатената си карта, активирането й става с първото обаждане.

При активиране на допълнителен пакет с включени минути или със специална цена за разговор, предоставянето на допълнителните условия при презареждане на кредит по предплатената карта се преустановява и се прилагат само условията на стандартния предплатен план на Yettel.

Националните минути включени в предплатената карта, както и в допълнителните пакети не включват изходящи разговори към кратки номера(включително Центъра за обслужване на клиенти на Yettel, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата.

Посочените национални минути важат и за роуминг в зона ЕС по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2286.

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети.

Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта

С активирането на предплатената си карта вие ползвате предплатен план Yettel заедно със съответните условия при активирането й, и имате на разположение 3 лв. първоначален кредит, валиден за 60 дни след активиране на картата.

Ако ползвате предплатен план Yettel, ползвате и промоционални условия при всяко направено презареждане на картата, както следва (валидно от 01.01.2023 до 30.11.2023)

Условия при активиране на предплатен стартов пакет Yettel 10 лв и презареждане на предплатен план Yettel

Такса
Национални минути и роуминг в зона ЕС
Yettel мобилни минути
МВ за ползване в България*
МВ за ползване в роуминг в зона ЕС*
Валидност на минутите и MB
При активиране на картата
Такса -
Национални минути и роуминг в зона ЕС 500 мин
Yettel мобилни минути -
МВ за ползване в България* 8000 MB
МВ за ползване в роуминг в зона ЕС* 4800 MB
Валидност на минутите и MB 30 дни
При презареждане от 8 до 9.99 лв.
Такса 7 лв.
Национални минути и роуминг в зона ЕС 50 мин
Yettel мобилни минути 100 мин.
МВ за ползване в България* 1000 MB
МВ за ползване в роуминг в зона ЕС* 3400 MB
Валидност на минутите и MB 14 дни
При презареждане от 10 до 14.99 лв.
Такса 8 лв.
Национални минути и роуминг в зона ЕС 500 мин
Yettel мобилни минути 500 мин
МВ за ползване в България* 12000 MB
МВ за ползване в роуминг в зона ЕС* 3800 MB
Валидност на минутите и MB 14 дни
При презареждане от 15 лв. или повече
Такса 10 лв.
Национални минути и роуминг в зона ЕС 600 мин
Yettel мобилни минути 600 мин
МВ за ползване в България* 20000 MB
МВ за ползване в роуминг в зона ЕС* 4800 MB
Валидност на минутите и MB 20 дни

При презареждане с хартиен ваучер с номинал 6лв (до изчерпване на количествата), презареждане чрез easypay, ePay с номинали до 7.99лв, условията по презареждане са както следва:

Такса
Национални минути и роуминг в зона ЕС
Yettel мобилни минути
МВ за ползване в роуминг в зона ЕС*
Валидност на минутите и MB
При презареждане от 6 до 7.99 лв.
Такса 5 лв.
Национални минути и роуминг в зона ЕС 50 мин
Yettel мобилни минути 100 мин
МВ за ползване в роуминг в зона ЕС* 750 MB
Валидност на минутите и MB 14 дни

Условия при презареждане валидни преди 02.06.2021

Националните минути включени в предплатената карта, включват разговори към номера от диапазон 0700, но не включват изходящи разговори към кратки номера (включително Центъра за обслужване на клиенти на Yettel, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

За допълнителните условия - включени минути и MB, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на посочения период се заплаща съответната такса, която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта. Допълнителните условия при презареждане могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. Вижте повече информация за условията при активация и допълнителните условия при презареждане в раздел „Условия“, „Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта“.

Допълнителните условия при презареждане на предплатената карта, ползваща предплатен план Yettel - включени минути и MB, могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. За тях се заплаща такса, съгласно посоченото в горната таблицата. Допълнителните условия се получават от потребителя, а таксата се приспада от наличния кредит по картата при всяко презареждане на предплатената карта с кредит на стойност 6 лв. или повече.

Достъпът до 4G/LTE мрежата на Yettel в България е възможен в зоните на покритие, със съвместима SIM карта и устройство.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата“.

Номерата от мобилната мрежа на Yettel, към които се предоставят минутите, не могат да бъдат кратки номера и номера на услуги с добавена стойност.

При извършено презареждане на картата и получаване на допълнителни условия, получените нови национални и Yettel минути и MB за сърфиране, се прибавят към наличните минути и/или MB от същия вид и предназначени за ползване в същата зона, чиято валидност не е изтекла към този момент (ако такива има). Датата на валидност на всички минути и/или MB (налични и нови) става равна на по-късната от двете дати на валидност - на наличните или на получените нови.

Валидността на следните пакети с MB, активирани за номер на предплатени услуги: 1. Пакети валидни едновременно за ползване в България и в роуминг, в зона ЕС; 2. Пакети валидни за ползване в България и; 3. пакети валидни за ползване само в роуминг, в зона ЕС, не се натрупва, съответно те се използват с тяхната валидност и условия. Следи потреблението на всеки пакет в приложението Yettel.

Активиране на допълнителни пакети

При активиране на допълнителен пакет с включени минути или със специална цена за разговор, предоставянето на допълнителните условия при презареждане на кредит по предплатената карта се преустановява и се прилагат само условията на стандартния предплатен план на Yettel. Наличните минути, SMS и MB по предплатената карта (ако такива има), се запазват за срока на тяхната валидност.

При активиране на допълнителни пакети за Мобилен интернет или допълнителни пакети Roam&Surf, допълнителните условия при презареждане продължават да се предоставят. Наличните минути и SMS по предплатената карта (ако такива има), се запазват за срока на тяхната валидност.

Принцип на тарифиране

Тарифиране на разговори и текстови съобщения

Тарифирането на национални и международни разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.
В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.
За разговори и SMS в роуминг, в това число и в роуминг в зона ЕС, таксуването се извършва спрямо стандартни цени в роуминг и действащата Роуминг регулация в Зона Европейски съюз.

Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/ LTE мрежата

При пренос на данни в страната и ползване на предоставените/включените МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).
Ако се генерира интернет трафик в роуминг извън включения в допълнителни пакети и/или допълнителни условия при активиране и презареждане на предплатена карта, таксуването и тарифирането се извършват спрямо стандартни цени в роуминг и действащата Роуминг регулация в Зона Европейски съюз за предплатени карти, или спрямо условията на допълнителни пакети Roam&Surf, в случай че е закупен такъв пакет.
Достъп до 4G/LTE мрежата на Yettel
Първоначално предоставените при активация на картата 8000 MB се ползват в мобилната мрежа на Yettel (през APN internet) с максимално достижима скорост според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата. Важат за използване на територията на Република България.
Ползването на 4G/LTE мрежата на Yettel е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на покритие на 4G мрежата.
Достъпът до 4G/LTE мрежата на Yettel в България, който се получава при активиране на картата, може да бъде удължен чрез едно от долуизброените действия, извършено в периода на валидност на МВ с 4G достъп:
- Презареждане на кредит по предплатената карта, при което се получават допълнителни условия - МВ за ползване в България и MB за ползване в роуминг в зона ЕС;
или
- Активиране на допълнителен пакет с включени MB за ползване в България и роуминг в зона ЕС или допълнителен пакет с включени МВ за ползване в България и МВ за ползване в роуминг зона ЕС, ако за него е предвиден 4G/LTE достъп.
Периодът на валидност на достъпа до 4G/LTE мрежата на Yettel е равен на по-големия от двата периода на валидност – този на новия активиран допълнителен пакет/новите предоставени допълнителни условия (МВ) или този на текущо ползваните МВ.
В случай че не се извършат описаните по-горе действия, интернет трафикът се извършва единствено през мобилната мрежа на Yettel (през APN internet) с максимално достижима скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата и важи за използване на територията на Република България и роуминг в зона ЕС.
Интернет трафикът се използва през 2G/3G и 4G/LTE мрежата на Yettel с максимално достижима скорост за сваляне и качване според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата и важи за използване в България и/или зона ЕС, в зависимост от използвания пакет. Ползването на 4G/LTE мрежата на Yettel от потребители на предплатен план е възможно със съвместими SIM карта с устройство, в зона на покритие на 4G мрежата.

Всички цени са с включен ДДС.

Период на валидност на картата и на кредита при презареждане на кредит, в случай че ползвате някой от изброените по-долу предплатени планове:

Стандартен предплатен план на Yettel
Предплатен план Приятели
Предплатен план Yettel

Период на валидност при активация на картата SIM карта Кредит
365 дни 60 дни
Удължаване периода на валидност на кредита, съответно на картата, в случай че текущият е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане Презареден кредит (сума на презареждането) от 6.00 лв. до 9.99 лв. Презареден кредит (сума на презареждането) от 10.00 лв. или повече*
SIM карта Кредит SIM карта Кредит
365 дни 60 дни 395 дни 90 дни

При зареждане на карта, ползваща предплатен план, различен от посочените по-горе, валидността на кредита (картата) се увеличава със 60 или 90 дни (съответно за презареждания на стойност 6,00-9,99 лв. или 10 и повече лв.*), в случай че оставащият период на валидност на кредита (картата) е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане.

*За презареждане от 10 лева или повече ще се считат и няколко презареждания, с обща стойност 10 лв. или повече, направени в рамките на 30 дни.

В случаите, в които текущият период на валидност на картата (и/или на кредита), която се зарежда, е по-голяма от периода на валидност на кредита (картата), който се предвижда за съответно презареждане, то текущият период на валидност на картата (или съответно на кредита) няма да се промени.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущ кредит, то той се губи. Валидността на кредита от 60 или 90 дни, започва да тече от момента, в който презареждането е направено успешно и е получено уведомително съобщение. Валидността на кредита изтича на упоменатите дата и час в съобщението.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление.

ВАЖНО!

След направено презареждане, ще бъдете уведомени с SMS за периодa на валидност на кредита. При проверка на валидността на кредита през My Menu, мобилно приложение My Yettel или през Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.), вие ще получите информация само за неговата валидност. Информация за периода на валидност на картата можете да получите от Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.) и опцията „Връзка със сътрудник от отдел обслужване на клиенти“ (цена на обаждане 0,15лв.).