Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Какви данни обработваме

Какви данни обработваме

Данни за потребителя yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са обръщение (т.е. г-н, г-жа или г-ца), име и фамилия, мобилен номер, клиентски номер, email адрес, срок на договор (ако е приложимо), -. Потребителят може да въведе и допълнителни данни, които включват: презиме, пол, дата на раждане, занимание, населено място, пощенски код, адрес по местоживеене и адрес за кореспонденция.

Данни за кредита yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни за наличния баланс (кредит) на предплатена карта, за срока на неговата валидност, както и за срока на валидност на предплатената карта.