Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Как събираме лични данни

Как събираме лични данни

При и по повод ползването на Уеб портала, Yettel събира данни за потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информация директно от тях. Определени данни се генерират автоматично, когато потребителите използват Уеб портала, а понякога данните са предоставяни на Yettel от трети лица.

Прочети повече

Събираме данни директно от потребителите:

 • При регистрацията в Уеб портала, съответно при влизане в него;

 • При активацията/деактивацията на пакети или услуги през Уеб портала;

 • При заплащане на сметки, съответно при зареждане на предплатени карти;

 • При ползване на услугата местоположение на най-близък магазин.

Автоматично генерирани данни са:

 • Данните за потребителя;

 • Данните за сметките;

 • Данните за кредита;

 • Данните за текущото потребление;

 • Данните за ползването на Уеб портала;

Данни, които получаваме от трети лица са:

 • Информация дали плащане на сметка, съответно зареждане на предплатена карта, извършено чрез Yettel портал, е успешно или не. Тази информация се получава от банката или платежната институция, която обслужва съответната трансакция;

 • Данни за потребителите, които получаваме от компетентни органи при упражняване на техните правомощия;