Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни за уеб портала Yettel

Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни за уеб портала Yettel

Yettel портала или Уеб портала yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Означава официалния уеб портал на „Йеттел България“ ЕАД, достъпен на www.my.yettel.bg.

Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Йеттел България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6.

В настоящата Политика за поверителност, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Йеттел България“ ЕАД.

Потребител yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Потребител на електронни съобщителни услуги на Yettel, който ползва портала Yettel.

Лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

Прочети повече

Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика за поверителност, са: данни за регистрация в портала Yettel; данни за потребителя; данни за заявките; данни за сметките; данни за кредита; данни за текущото потребление; данни за плащанията; данни за ползването на портала Yettel; данни за устройството;