Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Колко време съхраняваме личните данни

Колко време съхраняваме личните данни

Yettel съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството. Като правило, Yettel няма да съхранява данни за Потребител:

  • за срок по-дълъг от 2 (две) години след датата на закупуване на електронна винетка, в случай на успешно закупуване; или

  • за срок по-дълъг от 6 (шест) месеца след датата на неуспешен опит за закупуване на електронна винетка,
    освен ако е налице валидна причина данните да бъдат съхранявани за по-дълъг срок (напр. висящ спор, проверки от компетентни органи и др.).

Виж повече yettel.chevronDown yettel.chevronUp

След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако:

  • са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния потребител, която следва да бъде разгледана от Yettel; или

  • съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея.

Yettel полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за потребителите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.