Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Дефиниции

Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6. В настоящата Политика, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Yettel България“ ЕАД.

Диджитол yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Диджитол Смарт Инфраструктура АД, ЕИК 205612035, със седалище и адрес на управление в град София, община Столична, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 90, Бизнес център „Кепитъл форт“.

Потребител yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Лице, което е закупило електронна винетка чрез Yettel.

Лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.
Типовете лични данни, които Yettel обработва съгласно настоящата Политика, са посочени по-долу.