Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Актуализиране на политиката за поверителност

Актуализиране на политиката за поверителност

Тази Политика за поверителност е актуална към 16.07.2024 година.

Настоящата Политика за поверителност може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Yettel, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

Yettel се стреми да информира потребителите на Решението за измененията или допълненията на тази Политика за поверителност в срок не по-кратък отпоне 7 (седем) дни преди влизането им в сила, като изпраща съобщение до номера, който е използван за регистрация в Решението.

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за поверителност, която е публикувана на www.yettel.bg/privacy.

Измененa на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“.