Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Въведение

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за Yettel. Затова за нас е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация във връзка с използването на Решението.

Настоящата Политика за поверителност не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите на Решението какви лични данни обработваме, защо и как го правим, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Yettel.

Тази Политика за поверителност се прилага единствено във връзка с данните, които обработваме при и по повод използването на Решението. Те не се отнася за останалите случаи, при които Yettel обработва лични данни, които са предмет на съответните политики, публикувани на www.yettel.bg/privacy.

С цел по-голяма яснота и за удобство на потребителите на Решението, на определени места в тази Политика за поверителност са посочени примери, които илюстрират защо и/или как Yettel обработва личните данни. Тези примери не са изчерпателни.