Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни на решението за автентикация на „Yettel България“ ЕАД

Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни на решението за автентикация на „Yettel България“ ЕАД

Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6. В настоящата Политика за поверителност, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Yettel България“ ЕАД.

Потребител yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Лице, което има създаден профил (акаунт) в Решението.

Лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.
Типовете лични данни, които Yettel обработва съгласно настоящата Политика за поверителност, са посочени по-долу.

Партньор yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Трето лице, което е приело да ползва Решението като механизъм за автентикация в негови дигитални услуги.