Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Въведение

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нас, така и за хората, които кандидатстват за работа при Yettel. Затова за нас е важно препоръчаните лица и кандидатите да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация при извършването на подбор на персонал.

Тази Политика се прилага по отношение на личните данни, които Yettel събира и обработва във връзка с извършването на действия по подбор на персонал, като обхваща процеса до постъпване на работа. Обработката на лични данни на служители (т.е. лица, които са сключили трудов договор и са постъпили на работа) не е предмет на тази Политика.

С цел по-голяма яснота и за удобство на лицата, които четат тази Политика, на много места в нея са посочени примери, които илюстрират защо и/или как Yettel обработва лични данни. Тези примери не са част от Политиката.