Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Въведение

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нас, така и за хората, които кандидатстват за работа при Yettel. Затова за нас е важно препоръчаните лица и кандидатите да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация при извършването на подбор на персонал.

Тази Политика се прилага по отношение на личните данни, които Yettel събира и обработва във връзка с извършването на действия по подбор на персонал, като обхваща процеса до постъпване на работа. Обработката на лични данни на служители (т.е. лица, които са сключили трудов договор и са постъпили на работа) не е предмет на тази Политика.

(Изм. на 11.03.2024 година) Yettel насърчава кандидатите за работа, които в процеса на подбор получат информация за нарушение на законодателството, да ни информират за това чрез някой от наличните канали за вътрешно подаване на сигнали, информация за които е публикувана тук. При и по повод подаването на такива сигнали Yettel ще обработва лични данни съгласно Политиката за личните данни на „Йеттел България“ ЕАД при приемане и разглеждане на сигнали за нарушения, публикувана на www.yettel.bg/bg/poveritelnost.  

С цел по-голяма яснота и за удобство на лицата, които четат тази Политика, на много места в нея са посочени примери, които илюстрират защо и/или как Yettel обработва лични данни. Тези примери не са част от Политиката.