Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Актуализиране на политиката за поверителност

Актуализиране на политиката за поверителност

Тази Политика за поверителност е актуална към 06.04.2023 година.

Настоящата Политика за поверителност може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Yettel, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

(Изм. и доп. на 16.05.2019 година) Yettel се стреми да информира потребителите на Приложението за измененията или допълненията на тази Политика за поверителност поне 7 (седем) дни преди влизането им в сила, като изпраща съобщение или нотификация чрез приложението Yettel

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за поверителност в Приложението.