Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Как защитаваме личните данни

Как защитаваме личните данни

Изграждането и запазването на доверие между нас и нашите потребители е основен стратегически приоритет за Yettel. Ето защо, защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение, както за нашите потребители, така и за Yettel. Наша основна цел е да потребителите се чувстват в „сигурни ръце“, когато ползват продуктите и услугите на Yettel. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, Yettel предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност.

Виж повече yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(доп. на 06.04.2023 година) За да осигури защита на личните данни на потребителите Yettel използва съвременни технологии, съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. Нашата рамка се основава на едни от най-популярните стандарти за сигурност (ISO27001:2013, , 27701:2019 и др).

За да бъде осигурена максимално защитата на данните, в Yettel са приети множество политики, които регламентират обработката на данни. Прилагат се и разнообразни механизми (криптиране, анонимизация, псевдонимизация и др.) както по отношение на „данните в движение“ (data in transit) така и за „данните в покой“ (data at rest).

В Yettel има назначено длъжностно лице по защита на данните и специализирани отдели които се грижат за сигурността на информацията и защита от измами. Те подпомагат процесите за опазване и обезпечаване сигурността на личните данни, както и наблюдават за тяхното спазване.

Приложението позволява задаването на допълнителен личен ПИН код. 4-цифреният ПИН код за защита на достъпа до Приложението, дефиниран от потребителя, се изисква и следва да се въведе от потребителя при всяко отваряне на Приложението. При пет неуспешни опита за въвеждане на допълнителния ПИН, съответната сесия за регистрирания на съответното устройство мобилен номер се прекратява и всички данни, съхранени на устройството, се заличават.

Достъпът до Приложението за съответния потребител на мобилен номер се прекратява при определени случаи на промяна на потребителски профил (пр. преминаване от предплатени на абонаментни услуги, съгласно Общите условия за ползване на мобилно приложение MyTelenor и др.).

В случай че потребителят не е бил активен и не е използвал Приложението за повече от 3 месеца потребителят ще бъде автоматично изключен от Приложението, така че да бъде осигурена защита на личните му данни. В този случай, потребителят ще трябва да въведе отново мобилния си номер и нов верификационен код, получен за тази цел (виж още Обработваме данни, за да осигурим достъп до Приложението).